Kategorie

Rozliczanie VAT w wewnątrzwspólnotowych transakcjach towarowych – zmiany od 2020 roku

Mirosław Siwiński
Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923
Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Rozliczanie VAT w wewnątrzwspólnotowych transakcjach towarowych – zmiany od 2020 roku
Zmiany w sposobie rozliczania VAT transgranicznych transakcji wewnątrzwspólnotowych, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku omawia Mirosław Siwiński, doradca podatkowy i radca prawny w Advicero Tax Nexia.

W listopadzie 2016 r. Rada Europy wezwała Komisję Europejską do wprowadzenia ulepszeń w unijnych przepisach w zakresie podatku VAT, dotyczących transakcji transgranicznych, w odniesieniu do:

 • roli numeru identyfikacyjnego VAT w kontekście zwolnienia dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • procedur dotyczących magazynu typu call-off stock,
 • transakcji łańcuchowych,
 • dowodu transportu do celów zwolnienia transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Reklama

W związku z tym wezwaniem oraz w celu harmonizacji i uproszczenia pewnych przepisów dla przedsiębiorców w UE, Komisja Europejska wydała dyrektywę zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE, stworzoną w ramach programu „Quick fixes” – czyli doraźnych zmian mających za ostateczny cel wdrożenie w pełni jednolitego systemu VAT dla handlu wewnątrzwspólnotowego.

Postanowienia niniejszej dyrektywy opisujemy poniżej. Państwa członkowskie mają obowiązek implementacji tych postanowień do prawa krajowego oraz stosowania ich od 1 stycznia 2020 roku.

Stawka 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

Komisja Europejska zaproponowała nowy wymóg, który należy spełnić, aby skorzystać ze stawki 0% w przypadku WDT. Oprócz tego, że finalny odbiorca dostawy musi być zidentyfikowany do celów VAT w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki/transportu towarów, powinien on dodatkowo podać swojemu dostawcy swój numer identyfikacyjny VAT.

Numer identyfikacyjny VAT nadany nabywcy przez państwo członkowskie inne niż państwo, w którym rozpoczęła się wysyłka/transport, zostanie włączony do VIES, czyli systemu wymiany informacji o VAT.

Dostawca będzie musiał zweryfikować status nabywcy za pośrednictwem systemu VIES przed zastosowaniem zwolnienia.

System VIES będzie również pełnił ważną rolę informacyjną, gdyż dzięki niemu państwo członkowskie będzie wiedzieć, że dane towary znajdują się aktualnie na jego terytorium. Wpis do VIES ma zasadnicze znaczenie dla informowania państwa członkowskiego o przybyciu i obecności towarów na jego terytorium, jest tym samym kluczowym elementem w zwalczaniu oszustw w UE.
Jeśli dostawca nie posiada wpisu w VIES, stanowi to przesłankę do tego, aby nie zastosować zwolnienia. Dodatkowo, aby skorzystać ze stawki 0%, dostawca musi dopełnić obowiązek składania informacji podsumowującej, zawierającej prawidłowe informacje dotyczące danej dostawy. Obecnie ten obowiązek istnieje, ale nie warunkuje on stosowania stawki 0%. Dane, które powinny być zawarte w informacji podsumowującej są wymienione w kolejnych akapitach.

Dokumentacja dostaw wewnątrzwspólnotowych

Rozporządzenie wykonawcze Rady Europy nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE przedstawia szczegóły dotyczące dokumentacji dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Reklama

Sprzedawca jest zobligowany posiadać pisemne oświadczenie nabywcy towarów, potwierdzające wysyłkę lub transport towarów zawierające datę wystawienia, nazwę (imię i nazwisko), adres nabywcy, ilość i rodzaj towarów, datę i miejsce przybycia towarów oraz, w przypadku dostawy środków transportu, jej numer identyfikacyjny.

Dodatkowo, sprzedawca towarów ma obowiązek posiadać co najmniej dwa, niesprzeczne dowody wydane przez niezależne od siebie strony, które potwierdzają ich transport lub wysyłkę. W Rozporządzeniu wskazane są przykłady tych dokumentów: dokument lub list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy, faktura od przewoźnika towarów. Mogą być to też innego rodzaju poświadczenia: polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do transportu lub wysyłki towarów, dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za transport lub wysyłkę towarów, potwierdzające przybycie towarów dokumenty urzędowe wydane na przykład przez notariusza, czy też poświadczenie odbioru wystawione przez właściciela składu w państwie członkowskim przeznaczenia.

Zawartość informacji podsumowującej

Szczegóły w tym temacie zawiera dyrektywa UE 2018/1910.

Każdy podatnik zidentyfikowany do celów VAT ma obowiązek złożenia informacji podsumowującej zawierającej dane dotyczące:

a) nabywców jego towarów, zidentyfikowanych do celów VAT,

b) osób zidentyfikowanych do celów VAT, którym dostarczył towary, które zostały mu dostarczone w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

c) podatników oraz osób prawnych niebędących podatnikami, zidentyfikowanych do celów VAT, na rzecz których świadczył usługi inne niż usługi zwolnione z VAT w państwie opodatkowania

d) informacje o numerze identyfikacyjnym VAT podatników, dla których towary, przekazywane w ramach procedury magazynu typu call-off stock, a także o wszelkich zmianach w przedłożonych informacjach.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Transakcje łańcuchowe

Znowelizowana dyrektywa 2006/112/WE mówi o tym, że wewnątrzwspólnotowy przepływ towarów, a tym samym zwolnienie z podatku VAT, powinien być przypisany tylko do jednej dostawy.

Według nowo dodanego artykułu, powinna być to dostawa dokonana do podmiotu pośredniczącego.

Odstępstwo od powyższej zasady, w którym zwolnienie przypisuje się do dostawy towarów dokonanej przez podmiot pośredniczący, ma miejsce w przypadku, gdy ten podmiot przekazał swojemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane.

Zmiana wynika z chęci uniknięcia stosowania przez państwa członkowskie różnych metod oraz ewentualnego podwójnego opodatkowania bądź nieopodatkowania konkretnego przedsiębiorcy.

Niestety, nowe przepisy nie uwzględniają sytuacji, w której występuje więcej niż jeden pośrednik lub jeden z podmiotów uczestniczących w transakcji łańcuchowej nie ma siedziby/miejsca zamieszkania w państwie członkowskim UE.

Procedura magazynów call-off stock

Magazyn typu call-off stock (w polskich przepisach: magazyn konsygnacyjny) odnosi się do sytuacji, w której w chwili transportu towarów do innego państwa członkowskiego dostawca zna już tożsamość osoby nabywającej towary, której zostaną one dostarczone na późniejszym etapie i po ich przybyciu do państwa członkowskiego przeznaczenia.

Takie transakcje – w przypadku gdy dochodzi do nich między dwoma podatnikami – należy pod pewnymi warunkami uznawać za powodujące jedną dostawę zwolnioną w państwie członkowskim wyjścia i jedno wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie członkowskim przybycia.

Dodano nowy artykuł, który mówi o warunkach, jakie powinny być spełnione, aby zaistniała procedura magazynu call-off stock.

a) towary są wysyłane lub transportowane do innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia tych towarów później innemu podatnikowi, który jest uprawniony do nabycia ich;

b) podatnik wysyłający/transportujący towary nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim przyjmującym towary;

c) podatnik, któremu mają zostać dostarczone towary, jest zidentyfikowany do celów VAT w państwie członkowskim przyjmującym towary, a tożsamość oraz numer identyfikacyjny VAT przyjmującemu towary podatnika nadany mu przez państwo członkowskie przyjmujące towary, są znane podatnikowi wysyłającemu/transportującemu towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;

d) podatnik rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji wysłanych lub transportowanych przez niego lub na jego rzecz towarów, do miejsca przeznaczenia, które znajduje się poza terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu, jednak wciąż na terytorium Unii Europejskiej, oraz podaje w informacji podsumowującej tożsamość podatnika nabywającego towary i numer identyfikacyjny VAT nadany temu podatnikowi przez państwo członkowskie, do którego towary są wysyłane lub transportowane.

Co  więcej, zmieniona dyrektywa zaznacza, iż przemieszczenie towarów w ramach procedury magazynu typu call-off stock nie jest odpłatną dostawą towarów.

Jeśli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na podatnika nie nastąpi w ciągu 12 miesięcy po przybyciu towarów na terytorium państwa członkowskiego, to należy uznać, iż przemieszczenie ma miejsce w dniu następującym po upływie terminu 12 miesięcy.   

Rozliczanie sprzedaży wysyłkowej

Planowana jest również zmiana w dłuższej perspektywie. Wprowadzony zostanie system One-Stop Shop (OSS). Zastąpi on funkcjonujący obecnie MOSS i zostanie poszerzony o sprzedaż wysyłkową oraz towary importowane z państw spoza Unii Europejskiej (przesyłka o maksymalnej wartości 150 EUR).

Jest to znacząca zmiana, gdyż sprzedaż wysyłkowa z państw trzecich była do tej pory traktowana jak zwykły import towarów.

Nowy system wymaga rejestracji w nowym punkcie kompleksowej obsługi do dnia 31 grudnia 2020 r. (wg sprawozdania Parlamentu Europejskiego powinien być to 1 kwietnia 2021 r.).

Przyjęta została propozycja Komisji Europejskiej, aby rozszerzyć zakres małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) o usługi elektroniczne, tak by obejmował on dostarczanie towarów online oraz dostarczanie usług konsumentom końcowym, oraz aby rozszerzyć nowy punkt kompleksowej obsługi (ang. OSS) na przywóz.

Nowy limit w odniesieniu do przechowywania zapisów będzie wynosił 5 lat zamiast obecnych 10.

Mirosław Siwiński, doradca podatkowy i radca prawny w Advicero Tax Nexia

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.