reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > Rozliczanie VAT od importu towarów - zmiany od 1 lipca 2020 r.

Rozliczanie VAT od importu towarów - zmiany od 1 lipca 2020 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia odnośnie wprowadzonych 1 lipca 2020 r. zmian w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Z dniem 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , zwanej dalej „ustawą o VAT”, wprowadzone przepisami art. 33 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495) polegające na rozszerzeniu grupy podatników uprawnionych do rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Przepisy te umożliwią rozliczanie podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Warunek dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego nie ma zastosowania do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz w art. 182 unijnego kodeksu celnego i do podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców, tzw. AEO.

Rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej może być objęty cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi, jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach.

Podstawa prawna: art. 33a ust. 1, 2, 2d ustawy o VAT

Uwaga
Podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej są obowiązani składać miesięczne deklaracje podatkowe. Obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych dotyczy importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT, dokonanego po dniu 30 czerwca 2020 r.

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Polecamy: Biuletyn VAT

Podatnicy będą mogli składać deklaracje kwartalne nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali importu towarów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Podstawa prawna: art. 99 ust. 3a, ust. 3d i ust. 4a ustawy o VAT i art. 80 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Dotychczasowy obowiązek przedstawiania zaświadczeń / oświadczeń o braku zaległości i potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego nie ulega zmianie. Oznacza to, że podatnicy chcący rozliczać podatek na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT nadal obowiązani są do przedstawiania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego stosownych zaświadczeń/oświadczeń o braku zaległości.

Jednocześnie nowe regulacje wprowadzają dodatkowe uproszczenia dotyczące składania zaświadczeń/oświadczeń oraz potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego do jednego naczelnika a nie jak obecnie do każdego, przed którym dokonywany jest import towarów.
Od 1 lipca 2020 r. podatnik przedstawia powyższe dokumenty naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, zaświadczenia/oświadczenia należy przedstawić Naczelnikowi dolnośląskiego Urzędu celno-skarbowego we Wrocławiu.

Podstawa prawna: art.33a ust.2-2c, ust. 3 ustawy o VAT

Ponadto zniesiony jest obowiązek informowania naczelnika urzędu celno-skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu lub o rezygnacji z korzystania z art. 33a ustawy o VAT.

Podatnicy rozliczający podatek VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej nadal mają obowiązek przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w określonym terminie (art. 33a ust. 6 ustawy o VAT).

Obowiązek ten zostanie zniesiony z dniem 1 października 2020 r., tj. po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.) wprowadzających nowy JPK VAT.

W stosunku do importu towarów dokonanego przed dniem 1 października 2020 r. podatnik jest zobowiązany do przedkładania dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej za ten okres do właściwego organu celno-skarbowego.

Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku z tytułu importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT i nie rozliczył tego podatku na tych zasadach, traci prawo do rozliczenia podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej tylko w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, która nie została rozliczona w deklaracji podatkowej i jest zobowiązany do zapłaty tej kwoty podatku wraz z odsetkami do naczelnika urzędu skarbowego właściwego do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

Podstawa prawna: art. 33a ust. 7 ustawy o VAT

Utrzymana została odpowiedzialność solidarna przedstawiciela (bezpośredniego lub pośredniego), który dokonuje zgłoszeń celnych dotyczących importu towarów rozliczanego na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT.

Obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami nie ciąży na przedstawicielu, w sytuacji gdy przedstawiciel ten działa na rzecz podatnika posiadającego pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz w art. 182 unijnego kodeksu celnego lub na rzecz podatników posiadających status AEO.

Podstawa prawna: art. 33a ust. 8 i 8a ustawy o VAT

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama