| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Sprzedaż nakładów na budynek postawiony na cudzym gruncie – skutki w VAT

Sprzedaż nakładów na budynek postawiony na cudzym gruncie – skutki w VAT

W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, którego działalność polega na świadczeniu usług wznoszenia budynków dochodzi do sytuacji, w których podatnicy budują nieruchomość na nienależącym do nich gruncie, a następnie sprzedają owe budynki w ramach sprzedaży poniesionych nakładów. W jaki sposób transakcja ta zostaje opodatkowana na gruncie ustawy o VAT?

Sprzedaż nakładów w przepisach Kodeksu Cywilnego

Kwestię sprzedaży nakładów poniesionych na budowę budynku na cudzym gruncie regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Wprowadzają one uniwersalną zasadę superficies solo cedit - rzeczy znajdujące się na gruncie i trwale z nim połączone, jak budynki czy rośliny, stanowią własność właściciela gruntu. W art. 47 par. 1 KC ustawodawca wskazuje także, iż część składowa rzeczy nie może stanowić odrębnego przedmiotu własności, bądź też innych praw rzeczowych. Natomiast w art. 48 KC wskazuje się, iż częścią składową gruntu stanowią w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Sporne może być pojęcie trwałego związania z gruntem. Nie zostało ono bowiem uściślone przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym. Jego definicja została opracowana przez doktrynę oraz orzecznictwo, zgodnie z treścią art. 47 § 2 i 3 KC. O trwałym złączeniu z gruntem można mówić w sytuacji, w której budynki czy też inne urządzenia złączone są z gruntem fizycznie i funkcjonalnie oraz trwale. Należy mieć także na uwadze, iż poprzez pojęcie połączenia fizycznego i funkcjonalnego połączenie na tyle stałe i mocne, że przedmiot nie może być odłączony bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. W związku z powyższym połączenie trwałe to takie, które nie jest przeznaczone do przemijającego użytku.

Sprzedaż nakładów na gruncie ustawy o VAT

Na wstępie należy podkreślić, iż sprzedaż nakładów uregulowana jest w świetle przepisów podatkowych w sposób odmienny niż w przypadku Kodeksu cywilnego. Na gruncie ustawy o VAT sprzedaż nakładów na budynek to nic innego jak dostawa budynku (mimo, że w świetle przepisów prawa cywilnego sprzedawane jest prawo majątkowe do nakładów na wybudowanie budynku).

W związku z powyższym transakcja ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. VAT należny z tytułu dostawy budynku to 8% lub 23% od wartości transakcji. Stawka podatku uzależniona jest od przeznaczenia budynku.

Potwierdzenie powyższego stanowić może wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 sierpnia 2011 r. (sygn. I FSK 1149/10), w którym sąd orzekł, iż „w przypadku, gdy wydzierżawiający decyduje się po zakończeniu dzierżawy na zatrzymanie ulepszeń w zamian za zapłatę byłemu dzierżawcy za pozostawione ulepszenia przedmiotu dzierżawy, a ulepszenia takie mieszczą się w definicji towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.p.t.u. – z czym niewątpliwie mamy do czynienia w przypadku budynku – mamy do czynienia z dostawą towaru w świetle art. 7 ust. 1 u.p.t.u., która jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT ze względu na art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., gdyż zwrot przez wydzierżawiającego na rzecz dzierżawcy wartości nakładów poczynionych w związku z wybudowaniem m.in. przedmiotowego budynku uznać należy za spełnienie przesłanki „odpłatności” dostawy”.

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2018 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT

Warto przy tym także podkreślić, iż w doktrynie istnieje spór dotyczący tego, czy sprzedaż nakładów poniesionych na wybudowanie budynku na cudzym gruncie uznać należy za dostawę towaru, czy też za świadczenie usług. Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że – niezależnie od rodzaju budynku – transakcję, o której mowa, należy udokumentować fakturą dokumentującą dostawę budynku ze stawką 23%.

Potwierdzeniem powyższego może być interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 maja 2014 r. (sygn. ILPP1/443-156/14-2/NS), w której organ stwierdził, iż „nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z uwagi na powyższe, odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy”. W związku z powyższym sporem podatnik powinien rozważyć możliwość wystąpienia o interpretację indywidualną, która rozwieje wątpliwości co do właściwego zakwalifikowania transakcji.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »