REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwolnienie z VAT importu małych przesyłek od 2018 r.

Bartosz Tulej
Zwolnienie z VAT importu małych przesyłek od 2018 r.
Zwolnienie z VAT importu małych przesyłek od 2018 r.
UPS

REKLAMA

REKLAMA

Zniesienie ograniczenia zwolnienia z VAT dla towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, przy małych przesyłkach do 22 euro, oraz rozszerzenie zwolnienia z VAT importu małych przesyłek do 22 euro również na sytuacje, gdy odbiorca znajduje się w innym państwie członkowskim. Takie m.in. rozwiązania zakłada nowelizacja przygotowana przez rząd, która ma wejść w życie w 2018 r.

Autopromocja

Chodzi o projekt ustawy z dnia 27 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Głównych celem projektowanych regulacji jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Propozycja zawiera ponad 50 uproszczeń, które mają sprawić, że w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat przynajmniej 3,8 mld zł. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest wprowadzenie kilku zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

Nowelizacja zawiera zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług przewidujące:

- zniesienie ograniczenia zwolnienia od VAT dla towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, przy małych przesyłkach do 22 euro, oraz rozszerzenie zwolnienia z VAT importu małych przesyłek do 22 euro również na sytuacje, gdy odbiorca znajduje się w innym państwie członkowskim,

- odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- skrócenie terminu, ze 150 do 120 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, analogiczne zmiany dotyczą obowiązku po stronie dłużnika,

- zmniejszenie o połowę, tj. do 200 tys. zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE;

Rozszerzenie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, towary importowane z zagranicy, umieszczone w przesyłkach wysłanych bezpośrednio do odbiorcy w kraju i których łączna wartość w przesyłce nie przekracza 22 euro, nie podlegają opodatkowaniu. Zwolnienia nie stosuje się w stosunku do napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz perfum i wód toaletowych. Dotychczas zwolnienie nie przysługiwało również w stosunku do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, jednak zmiany przewidziane w projekcie ustawy przewidują rozciągnięcie zwolnienia również na towary importowane w ten sposób. Co więcej ministerialny projekt zakłada rozszerzenie w zakresie miejsca, w którym może znajdować się odbiorca przesyłki z towarami zwolnionymi z opodatkowania, na wszystkie państwa członkowskie UE.

Proponowane działania mają mieć, według ministerstwa, charakter prorozwojowy, obierając za cel wspieranie powstawania w kraju centrów dystrybucji i zagospodarowania rynku przesyłek kurierskich wykorzystujących w szczególności dobrze rozwiniętą w Polsce sieć kolejową.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Jak mówi uzasadnienie projektu, stosowanie zwolnienia z VAT przy tych przesyłkach umożliwi skuteczniejszą konkurencję z firmami dystrybucyjnymi przesyłki na rynkami unijnych. Uprościć to ma również postępowanie i czynności administracyjne przeprowadzane przez organy celne przy dokonywaniu odpraw tego typu przesyłek.

Uproszczenie procedury ubiegania się o zwrot podatku

Ustawa o podatku VAT upoważnia podatnika w pewnych przypadkach do otrzymania zwroty kwoty podatku naliczonego, a także do otrzymania go w terminie przyspieszonym. Dotychczas wymagane było do tego złożenie wraz z deklaracją odpowiedniego umotywowanego wniosku, jednak projekt ustawy przewiduje zniesienie tego obowiązku. Zwraca się w projekcie uwagę na zbyteczność składania odrębnego wniosku, z racji tego, że już deklaracja zawierająca niezbędne dane może zostać potraktowana jako wniosek oraz tego, że i tak niezależnie od jego uzasadnienia, wymagane jest zbadanie jego zasadności w postępowaniu sprawdzającym lub kontrolnym.

Skrócenie terminu na zastosowanie ,,ulgi na złe długi"

Funkcjonująca od kilku lat w nowej formule tzw. „ulga na złe długi” jest, jak wskazuje wnioskodawca, instrumentem bardzo chętnie wykorzystywanym przez podatników VAT. Wspiera ona zmniejszanie zatorów płatniczych i udrożnienie obrotu gospodarczego pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług (podatnikami VAT czynnymi). Celem upowszechnienia możliwości skorzystania przez wierzyciela, który nie otrzymał swojej należności, z tzw. „ulgi na złe długi”, ministerstwo proponuje skrócenie terminu na możliwość dokonania korekty przez wierzyciela.

Zaproponowane zmiany pozwolą na zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz związanego z nią podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło już 120 dni.

Analogicznie zaprojektowano zmiany po stronie dłużników polegające na skróceniu terminu ze 150 do 120 dni na dokonanie przez nich obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury. Zmiany nakładają na dłużnika obowiązek dokonania takiej korekty, pozostawiając możliwość uniknięcia tego obowiązku w przypadku uregulowania należności odpowiednio w całości lub w części, lub gdy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Jak zapewnia wnioskodawca, skrócenie terminu możliwości zastosowania ulgi po stronie wierzyciela wpłynie pozytywnie na jego kondycję finansową pośrednio uwalniając (wcześniej) dodatkowe środki finansowe. Natomiast w przypadku dłużnika skrócenie terminu spowoduje dodatkową mobilizację w spłacie wierzytelności, co w ostatecznym rozrachunku przełoży się na zmniejszenie zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym.


Określone struktury logiczne dla faktur elektronicznych

Ustawodawca proponuje wprowadzenie fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia struktury logicznej postaci elektronicznej faktury, która może być stosowana przez podmioty wystawiające faktury.

Z określonej przez Ministra Finansów struktury logicznej postaci elektronicznej faktury mogliby korzystać podatnicy, organy egzekucyjne i komornicy sądowi, jak również nabywcy towarów lub usług od podatnika oraz osoby trzecie, wystawiające w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury.

Określona struktura logiczna powinna zapewniać, aby wystawiane przy pomocy tej struktury faktury (w przypadkach, w których istnieje obowiązek wystawienia faktury) zawierały odpowiednie dane. Oznacza to, że wprowadzona struktura logiczna powinna przewidywać dla poszczególnych przypadków (np. faktury dokumentujące dostawę towarów, świadczenie usług lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów) odpowiedni zakres danych obligatoryjnych. Przykładowo inny zakres danych będzie wymagany w przypadku transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, inny w przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży a jeszcze inny w przypadku faktur uproszczonych. Struktura logiczna powinna również przewidywać wystawianie faktur zaliczkowych oraz faktur korygujących czy duplikatów faktur (faktur korygujących). Projekt nie przewiduje obejmowania tą strukturą not korygujących, specyficznych faktur, które mogą być wystawiane przez nabywcę w celu skorygowania niektórych danych nieprawidłowo podanych w fakturze pierwotnej (np. nazwa sprzedawcy i nabywcy, dane adresowe). Poza tym nieprawidłowości te mogą zostać również skorygowane przez sprzedawcę poprzez wystawienie faktury korygującej, którą będzie można wystawić przy pomocy struktury logicznej.

Ponadto, zwraca się uwagę, że podatnicy niejednokrotnie zawierają w fakturze dodatkowe dane (ponad te wymagane przepisami prawa), takie jak np. nr telefonu czy adres e-mail sprzedawcy/nabywcy, termin płatności, rodzaj płatności czy też nr rachunku bankowego, na który płatność ma zostać uiszczona, w strukturze logicznej powinna być możliwość podawania innych danych niż wynikające z przepisów o VAT.

W przypadku określenia struktury logicznej minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia strukturę logiczną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Jak informuje ustawodawca, wprowadzenie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych fakultatywnego upoważnienia do określenia struktury logicznej ma na celu popularyzację faktur elektronicznych. Rozwiązanie, jakim jest struktura logiczna ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zgłaszających trudności związane z brakiem jednolitego standardu faktury, powodujące problemy m.in. z przetwarzaniem faktur. Stosowanie struktury logicznej przez przedsiębiorców będzie dobrowolne.

Obniżenie do 200 tys. zł wymaganego limitu obrotu sprzedaży dla przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE

Obecnie przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w systemie TAX FREE – tj. sprzedaży towarów na rzecz podróżnych pochodzących z państw trzecich, których wywóz poza UE w stanie nienaruszonym uprawnia do otrzymania przez podróżnego zwrotu podatku VAT uiszczonego przy zakupie, mogą dokonywać samodzielnie takiego zwrotu, o ile ich roczny obrót nie jest niższy niż 400 tys. zł. W przeciwnym wypadku, będąc w tym systemie, zmuszeni są do zawarcia umowy w sprawie zwrotu podatku z podmiotem pośredniczącym. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie, że podmiot działający w tym modelu sprzedaży jest wiarygodny w zakresie dokonania zwrotu podatku (najczęściej w formie gotówkowej).

W przypadku korzystania z operatora pośredniego zwrot co do zasady, obniża stosowna prowizja należna firmie dokonującej zwrotu, a tym samym podróżny nie uzyskuje pełnej kwoty uiszczonego podatku VAT. Po stronie sprzedawcy również mogą pojawić się koszty
w związku z podpisaniem umowy z operatorem.

W związku z powyższym ministerstwo proponuje zmniejszenie o połowę wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy (do 200 tys. zł), tak aby również drobniejsi przedsiębiorcy mieli możliwość dokonywania zwrotu VAT samodzielnie.

Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie opiniowania.

Zobacz: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA