| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przejść na pełną rachunkowość

Jak przejść na pełną rachunkowość

Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe wiąże się z koniecznością zamknięcia księgi przychodów, podsumowania jej zapisów i sporządzenia na podstawie szczegółowej inwentaryzacji wykazu aktywów i pasywów. Dane z księgi i inwentarza są podstawą bilansu otwarcia ksiąg rachunkowych. Jednostka musi ponadto opracować własną dokumentację rachunkowości, w tym plan kont odpowiedni do jej specyfiki.

Jak ustalić dochód z działalności
 
Zarówno w sytuacji, gdy podatnik wybrał uproszczoną metodę wpłacania zaliczek, jak też wpłacał je na normalnych zasadach, obowiązany jest po zakończeniu roku podatkowego ustalić dochód z działalności, którym jest różnica między przychodem – w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT – a kosztami uzyskania:
- powiększona o różnicę między wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub
- pomniejszona o różnicę między wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.
 
Co powinien zawierać wykaz aktywów i pasywów
 
Księgi rachunkowe otwiera się według sporządzonego przez jednostkę wykazu aktywów i pasywów (inwentarza). W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie w jednostce inwentaryzacji wszystkich składników majątku i źródeł ich pochodzenia. Jednostka musi zatem zinwentaryzować:
- środki trwałe z ewidencji stanowiącej podstawę odpisów amortyzacyjnych w wartości brutto oraz dotychczasowe ich umorzenie (w szyku rozwartym),
- wyposażenie (składniki o niskiej wartości),
- wartości niematerialne i prawne,
- zapasy materiałów, wyrobów, produkcji w toku,
- należności od kontrahentów, zobowiązania z tytułów podatkowych i ubezpieczeniowych oraz inne rozrachunki oraz zaliczki wpłacone dostawcom,
- należne dopłaty właścicieli,
- środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych oraz kredyty, papiery wartościowe, udziały w obcych jednostkach,
- kapitały własne,
- zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania publicznoprawne i inne zobowiązania.
Powyższy zakres inwentaryzacji wyczerpuje w zasadzie grupy tematyczne, jakie powinny znaleźć się w inwentarzu małej i średniej firmy. Oczywiście w bilansie otwarcia wykazane zostaną tylko te składniki, które występują w danej jednostce na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych.
Inwentaryzacja zapasów towarów handlowych, produktów, materiałów i produkcji w toku jest obowiązkiem wszystkich podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. To właśnie remanent początkowy i końcowy w okresie obrachunkowym, jakim jest rok podatkowy, koryguje koszty faktycznie poniesione w ciągu roku do kosztów dotyczących minionego roku i pozwala prawidłowo naliczyć za ten okres podatek dochodowy.
Inwentaryzacja tych składników na potrzeby książki przychodów i rozchodów jest jednocześnie podstawą do określenia stanu tych zapasów w bilansie otwarcia ksiąg rachunkowych. Oczywiście inwentaryzacja przeprowadzona na potrzeby otwarcia ksiąg rachunkowych będzie miała szerszy, wspomniany wcześniej, zakres.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK