| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak opodatkować najem majątku firmy

Jak opodatkować najem majątku firmy

Umowa najmu jest jednym z podstawowych rozwiązań, które umożliwia wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej cudzych składników majątku. Podstawowym celem zawierania tego typu umów jest przede wszystkim zmniejszenie czy też optymalizowanie kosztów prowadzonej działalności bez potrzeby nabywania wykorzystywanego majątku na własność.

Podatek od nieruchomości
 
W przypadku podatku od nieruchomości raczej trudno będzie dowodzić, że stanowi on koszt, który mógłby tworzyć czy umożliwiać konkretne przychody w sposób bezpośredni. Nie można jednak odmówić zaliczenia go do pośrednich kosztów przyczyniających się do zwiększenia przychodu, a związanego ogólnie z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Zazwyczaj przedsiębiorcy w swojej działalności wykorzystują nieruchomości i mają obowiązek płacenia od nich podatku. W tym sensie podatek ten należy uznać za koszt związany z prowadzoną działalnością, będący jej następstwem - to koszt funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Tym bardziej że podatek od nieruchomości ma obowiązek uiszczać podatnik posiadający nieruchomości.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, (...) chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Oznacza to, że każda taka nieruchomość będąca w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. A zatem nie ma znaczenia, czy nieruchomość jest rzeczywiście wykorzystywana do prowadzenia działalności, czy też nie. Na związek z działalnością gospodarczą wskazuje sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę.
Jako podatników podatku od nieruchomości uznaje się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich posiadaczami samoistnymi, jak również użytkownikami wieczystymi gruntów.
Nie można jednak uznać, że podatek ten może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu albo posiadacza samoistnego nieruchomości. Potwierdza to treść wyroku NSA z 8 lutego 1996 r., w którym sąd uznał, że żaden przepis prawa nie łączy możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów podatku od nieruchomości tylko przez właściciela lub samoistnego posiadacza (sygn. akt SA/Kr 2170/95, niepublikowany). W konsekwencji można uznać, że w koszty uzyskania przychodu mogą zaliczyć wydatki związane z tym podatkiem również ci podatnicy, którzy faktycznie używają konkretnej nieruchomości np. na podstawie umowy najmu czy dzierżawy. W takiej sytuacji zapłacony przez najemcę czy dzierżawcę podatek od nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności na podstawie umowy powinien stanowić jego koszty uzyskania przychodów.
Podatek od nieruchomości stanowi obciążenie fiskalne dla każdego podatnika, który jest właścicielem, posiadaczem samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych czy też użytkownikiem wieczystym gruntów. W uproszczeniu, podatek ten musi z mocy prawa opłacać podatnik w związku z posiadanymi nieruchomościami. Kierując się zasadą powiązania wydatku z działalnością gospodarczą, nie można jednak uznać, że każdy przedsiębiorca, który posiada nieruchomość, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z podatkiem od nieruchomości niezależnie od tego, czy z takiej nieruchomości będzie w rzeczywistości korzystał, czy też nie. Potwierdza to wyrok WSA w Warszawie z 30 grudnia 2004 r. W wyroku sąd stwierdził, że jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności na gruncie, za który płaci podatek od nieruchomości, to wydatku tego nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym (sygn. akt III SA/ Wa 1750/2004).
 
Moment powstania kosztu
 
Ponieważ podatek od nieruchomości nie stanowi kosztu uzyskania przychodu o charakterze bezpośrednim, a jedynie pośrednim, to trudne może być ustalenie, w którym roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów. W konsekwencji należy uznać, że momentem podatkowego potrącenia takiego kosztu musi być moment jego faktycznego poniesienia. Gdy płatność dokonywana jest w ratach, to do kosztów uzyskania przychodów danego okresu może być zaliczona tylko faktycznie zapłacona w tym okresie rata płatności. Podatnicy mają też wątpliwości, w którym momencie będzie można zakwalifikować wydatki związane z nieruchomością zakupioną w celu odsprzedaży, zwłaszcza jeśli zakupu dokona osoba prawna. Chodzi tu przede wszystkim o podatek od nieruchomości i ubezpieczenie tej nieruchomości. Wydaje się, że wydatki poniesione w związku z uiszczeniem przedmiotowych kwot stanowić będą koszty uzyskania przychodu w momencie sprzedaży nieruchomości. Podobnie rzecz się ma z zapłaceniem zaległego podatku od nieruchomości. W przypadku kosztów podatkowych, które pozostają jedynie w pośrednim związku z przychodami, a więc nie można przypisać ich do konkretnego przychodu, koszty te należy rozpoznawać w rozliczeniach podatkowych w roku ich poniesienia.
Podatek od nieruchomości również ma jedynie pośredni związek z uzyskanym przychodem. Oznacza to, że podlega on zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie faktycznego poniesienia, tj. dokonania wydatku z tego tytułu.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »