| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Kontrola rocznych rozliczeń firmowych

Kontrola rocznych rozliczeń firmowych

Złożenie zeznania rocznego przez przedsiębiorców nie kończy definitywnie rozliczenia się z fiskusem za dany rok podatkowy. Organ podatkowy ma możliwość weryfikacji poprawności złożonego zeznania. W związku z tym podatnik powinien przechowywać dokumenty i dowody, które stanowią podstawę rozliczenia rocznego. Przedsiębiorcy obowiązani są do przechowywania ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Organy podatkowe I instancji przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje zazwyczaj przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie reprezentującej kontrolowanego upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. W upoważnieniu powinno być zawarte między innymi określenie zakresu kontroli, czyli np. podanie, jakiego podatku kontrola dotyczy oraz roku, za który jest przeprowadzana.
Zagadnienie możliwości prowadzenia kontroli podatkowej za okres podatkowy, który był już uprzednio przedmiotem kontroli reguluje częściowo art. 282a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta, w zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego, z wyjątkiem przypadków, gdy kontrola podatkowa jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania: w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, a także w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny.
Powyższy przepis wyłącza zatem (z wymienionymi wyjątkami) możliwość wszczęcia ponownej kontroli, w przypadku gdy pierwsza kontrola wykazała nieprawidłowości w rozliczeniach i w jej wyniku wszczęte zostało postępowanie podatkowe i wydana ostateczna decyzja. W opisanym stanie faktycznym mamy jednak do czynienia z innym przypadkiem: pierwsza kontrola nie wykazała nieprawidłowości, a w związku z tym nie była wydana decyzja w zakresie kontrolowanego zobowiązania. W tej sytuacji przepisy Ordynacji podatkowej nie wyłączają wprost możliwości wszczęcia i prowadzenia ponownej kontroli podatkowej. Podatnik może jednak podnieść zarzut, że organ podatkowy, wszczynając kolejną kontrolę podatkową, naruszył jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego - zasadę zaufania (art. 121 par. 1 w związku z art. 292 Ordynacji podatkowej). Zasada ta stanowi, że postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Na mocy art. 292 Ordynacji podatkowej zasada zaufania obowiązuje również w toku kontroli podatkowej.
Zarzut taki będzie zasadny w szczególności, jeżeli potencjalne uchybienia stwierdzone w toku ponownej kontroli mogły być wykryte podczas pierwszej kontroli (np. wynikają z dokumentów, które organ już uprzednio badał), a fakt, że nieprawidłowości te nie zostały wtedy ujawnione, wynika np. z uchybień kontrolujących. Jeżeli jednak powodem ponownego wszczęcia kontroli będą okoliczności, o których organ dowiedział się już po zakończeniu pierwszej kontroli (np. w wyniku kontroli przeprowadzonej u innego podatnika), zarzut ten nie będzie uwzględniony.
Trzeba również podkreślić, że w praktyce uwzględnienie przez organ podatkowy zarzutu opartego wyłącznie o przepis art. 121 par. 1 Ordynacji podatkowej wydaje się mało prawdopodobne, tym bardziej, że - jak to zostało powiedziane wyżej - Ordynacja podatkowa ogranicza wprost możliwość prowadzenia ponownej kontroli podatkowej wyłącznie do przypadków, gdy w wyniku pierwszej kontroli wydana została ostateczna decyzja podatkowa.

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 121 par. 1, art. 281, art. 282a oraz art. 292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

ElŻbieta Liwanowska
doradca podatkowy, spółka Tarwid, Liwanowska i Partnerzy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »