| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ewidencja księgowa źródeł finansowania firmy

Ewidencja księgowa źródeł finansowania firmy

Finansowanie firmy to przede wszystkim pozyskiwanie kapitału, czyli podejmowanie wszelkiego typu przedsięwzięć mających na celu uzyskanie kapitału zarówno długo, jak i krótkookresowego. Wybór źródeł finansowania uzależniony jest od istniejącego już w firmie poziomu zadłużenia, tzn. relacji pomiędzy kapitałem własnym a obcym. Należy pamiętać, że umiejętne zarządzanie finansami firmy to nie tylko pokrywanie wydatków jedynie z funduszy własnych, ale także umiejętność korzystania z funduszy obcych. Ma to szczególne znaczenie w czasach kryzysu, gdy nie jest łatwo o pieniądze z innych źródeł niż bieżąca działalność. Kapitały obce pojawiają się w firmie pod postacią zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych i, co najważniejsze, bez względu na to, w jakiej kondycji finansowej znajduje się firma, muszą być spłacone. Firma z wysokim zadłużeniem zawsze postrzegana jest przez inwestora z punktu widzenia jej wypłacalności jako bardziej ryzykowna inwestycja. Jednak okazuje się, że mądre zarządzanie strukturą kapitału i wykorzystanie dobroci kapitałów obcych może poprawić rentowność przedsiębiorstwa.

Akcje i udziały

Rozpocznijmy od przypomnienia, czym są akcje (o emisji udziałów jako sposobie pozyskiwania kapitałów na finansowanie działalności nie będziemy pisać, traktując je jako analogiczne do emisji akcji). I tak akcje spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Te obejmowane w zamian za wkład pieniężny powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki i to co najmniej w 1/4 ich wartości nominalnej. Natomiast akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny zostać pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki. W przypadku gdy akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub wyłącznie za wkłady niepieniężne, albo za jedne i drugie, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem minimum w 1/4 zadeklarowanej wysokości.

Ewidencja kapitałów własnych

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych w przepisach prawa, postanowieniach statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. W księgach rachunkowych kapitały (fundusze) własne ujmowane są w podziałem na:

• kapitał (fundusz) podstawowy,

• kapitał (fundusz) zapasowy,

• kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,

• pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.

Do ewidencji księgowej kapitałów (funduszy) podstawowych służy konto 800 – „Kapitały (fundusze) podstawowe”. Ewidencja szczegółowa prowadzona do tego konta powinna być tak prowadzona, aby zapewnić ustalenie kapitału początkowego, jego zwiększeń oraz zmniejszeń.

Tabela 33. Funkcjonowanie konta 800 „Kapitały (fundusze) podstawowe”

Ewidencja na koncie 800 „Kapitały (fundusze) podstawowe” powinna być tak prowadzona, aby możliwe było określenie poszczególnych akcjonariuszy oraz wartość wniesionych przez nich akcji i wpłat na kapitał podstawowy. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Tabela 34. Ewidencja księgowa operacji na koncie 800 „Kapitał zakładowy”

Podwyższenie kapitału spółki akcyjnej może odbyć się poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. W przypadku gdy emisja akcji prowadzona jest w sposób publiczny, wówczas to źródło finansowania jest zastrzeżone dla spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższenie kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Tabela 35. Ewidencja kosztów emisji akcji

PRZYKŁAD

Kapitał zakładowy nowozałożonej spółki A wynosił 1 000 000 zł, czyli 10 000 akcji po 100 zł (wartość nominalna). Akcje tej spółki akcyjnej zostały objęte w całości gotówką.

Tabela 36. Ewidencja księgowa do przykładu

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK