| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada 2010 r. wprowadza istotne zmiany zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla podatników osiągających przychody w ramach pozostałych źródeł. W przypadku przedsiębiorców na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące spółek osobowych. Warto również wspomnieć, że sama nowelizacja jest dotknięta wadą legislacyjną, ponieważ ustawodawca pominął przy jej tworzeniu jedną z poprzednich nowelizacji. Stąd nowelizacja wprowadza do art. 5a pkt 24, kiedy art. 5a u.p.d.o.f. ma już tych punktów 25. Nie można jednak liczyć na to, żeby tego typu wady legislacyjne uchyliły obowiązywanie całej nowelizacji.

Przeliczanie przychodów i kosztów w walutach obcych

Nowelizacja ujednolica zasady przeliczania przychodów, kosztów, podatku oraz kwot odliczeń wyrażonych w walutach obcych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami:

1) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu,

2) koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu,

3) kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Opisane zasady przeliczania przychodów i kosztów były dotychczas stosowane wyłącznie do przychodów z działalności gospodarczej i niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych. Dla przedsiębiorców nowelizacja nie wprowadza więc faktycznie zmian w tym zakresie.

Zwolnienia od podatku

Nowelizacja wprowadza również kilka zmian w katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych. Niniejszym omówimy te istotniejsze.

Dodatek za rozłąkę

W dotychczasowym stanie prawnym wolny od podatku był dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju (art. 21 ust. 1 pkt 18 u.p.d.o.f.). Dodatek za rozłąkę wypłacany jest m.in.:

1) funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego,

2) żołnierzom zawodowym,

3) funkcjonariuszom celnym,

4) sędziom Sądu Najwyższego,

5) urzędnikom państwowym

– na podstawie ustaw dotyczących tych zawodów.

Zmiana ma na celu wyraźne sprecyzowanie, że zwolniony od podatku jest dodatek za rozłąkę wypłacony na podstawie tych odrębnych przepisów, a nie każde świadczenie za czasowe przeniesienie pracownika, które pracodawca przyznaje takiemu pracownikowi. Dodatek nadal jest zwolniony do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju.

Zakwaterowanie pracowników

Nowelizacja zmienia zwolnienie dotyczące zakwaterowania pracowników (art. 21 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f.).

Ważne

Obecnie świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, niezależnie od rodzaju zakwaterowania, są zwolnione do wysokości 500 zł miesięcznie.

Wcześniej świadczenia dotyczące zakwaterowania w hotelach pracowniczych były zwolnione bez limitu. Limitem w kwocie 500 zł było objęte natomiast zakwaterowanie na kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zakwaterowania zbiorowego. Obecnie rodzaj zakwaterowania nie ma znaczenia, bo zwolnienie jest jedno i jest ograniczone limitem miesięcznym 500 zł.

Niezależnie od tych zmian zwolnienie ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie korzysta z kosztów dla dojeżdżającego (art. 21 ust. 14 u.p.d.o.f.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »