| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

1.3.1. Podróże służbowe a składki ZUS
W taki samym zakresie jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych diety i inne należności z tytułu podróży służbowej objęte są zwolnieniem od składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę prawną tego zwolnienia stanowi § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jakkolwiek przepis ten stanowi, że diety i inne należności z tytułu podróży służbowej wyłączone są z podstawy wymiaru składek do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (czyli wymienionych wyżej rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 18 lutego 2004 r. (znak: U.520-31/04) zajęło stanowisko, że jeżeli ustawa przewiduje dla określonej grupy pracowników należności za czas podróży służbowej w wysokości wyższej od określonej w powołanych przepisach, należności wypłacane według wyższej stawki wyłączone są z podstawy wymiaru składek.
1.4. Darmowy dojazd do pracy
Obowiązkiem pracownika jest stawienie się do pracy. Pracodawca może jednak zapewnić mu transport, jeżeli uważa, że przyczyni się to do sprawniejszego funkcjonowania firmy i polepszy warunki pracy. Czy wartość takiego świadczenia będzie opodatkowana? Jak czytamy w wyroku Sądu Najwyższego z 24 października 2003 r. (sygn. akt III RN 8/03): Pracodawca jako płatnik, który obowiązany jest obliczać, pobierać i odprowadzać do właściwego urzędu skarbowego w ciągu roku podatkowego zaliczki na poczet podatku dochodowego od przychodów pracowników, jakie u niego uzyskują w ramach stosunku zatrudnienia (art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), powinien wliczać do przychodów swych pracowników także świadczenia realizowane w ramach ciążącego na pracodawcy obowiązku wynikającego z zakładowego układu zbiorowego pracy, a polegającego na częściowym pokrywaniu kosztów z tytułu opłat pracowników za przejazdy z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem do miejsca zamieszkania.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »