| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE

Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE

Większość beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych UE jest zdania, iż najtrudniejszą częścią danego przedsięwzięcia jest etap jego rozliczenia. Pierwsze doświadczenia zdobyte przez poszczególne instytucje, odpowiedzialne za wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych EU, wydają się potwierdzać tę opinię. Zdobycie dofinansowania nie gwarantuje ostatecznie refundacji poniesionych kosztów.


Zasada 1 rozporządzenia 448/2004: koszty faktycznie poniesione

Koszty faktycznie poniesione (rozp. 448/2004 – zasada 1, pkt 1)
Jest to podstawowa zasada odnosząca się do kwalifikowalności wydatków. Mówi, że tylko wydatki faktycznie poniesione i odpowiednio udokumentowane będą podlegać refundacji z funduszy strukturalnych. Co do zasady, wydatek dokumentuje pokwitowana faktura, która powinna zawierać naniesioną przez dostawcę usług wzmiankę typu: „zapłacono dnia...” oraz pieczęć i podpis wystawcy. Jeśli nie jest to możliwe, płatności można potwierdzić również innymi dokumentami rachunkowymi/księgowymi o równoważnej do ww. faktury wartości dowodowej.
Według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., zgodnie z enumeratywnym brzmieniem art. 21. 1., dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:
1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
W zależności od wydatku, dokumenty potwierdzające ich poniesienie mogą się różnić. Zgodnie z podręcznikiem opracowanym przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym usytuowany w Ministerstwie Gospodarki i Pracy – „Kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich” – dowodami księgowymi mogą być np.:
• lista płac – stanowiąca dokument do wypłaty wynagrodzeń zgodnie z zawartą umową;
• rachunek za pracę wykonaną na podstawie umowy-zlecenia/o dzieło – stanowiący dowód zapłaty za usługę wykonaną na rzecz projektu;
• deklaracja rozliczeniowa składek ZUS – stanowiąca dowód na poniesienie wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne etc. (jako dowód wydatków należy załączyć zbiorczą deklarację ZUS, polecenie przelewu do ZUS, wykaz osób, za które została zapłacona składka ZUS, wraz z łączną kwotą składki za wymienione w wykazie osoby oraz oświadczenie, że ww. wykaz osób oraz wysokość składki jest zgodna ze stanem faktycznym).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »