reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.

Limit przychodów netto zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. wynosi 5 010 600 zł. Po osiągnięcie tej kwota przychodów w 2014 r. podmioty zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych wyrażony jest w euro i wynosi obecnie 1 200 000  euro. W celu określenia limitu w walucie polskiej, dokonuje się przeliczenia kwot wyrażonych w euro według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro w dniu 30 września 2014 r. wynosił 4,1755 zł. W związku z tym limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2015 r. wynosi:

- 5 010 600 zł (przeliczenie 1 200 000 euro).

Przypomnijmy, że poprzedni limit, obowiązujący dla roku 2014 były wyższy i wynosił 5 059 560 zł.

Polecamy: Rewolucja w umowach zlecenia

Monitor Księgowego – prenumerata

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro,

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:

- państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,

- gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,

- państwowych funduszy celowych;

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Monitor Księgowego – prenumerata

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Dodatkowo, jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, stosują przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdania finansowe w formie uproszczonej jednostek mikro

Od 2015 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości, jednostki typu mikro zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą mogły sporządzić sprawozdanie finansowe za 2014 rok w formie uproszczonej.

Limity przychodów, które pozwalają na stosowanie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych to:

- 5 010 600 zł (przeliczenie 1 200 000 euro),

- 8 351 000 zł (przeliczenie 2 000 000 euro).

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - uproszczone sprawozdania finansowe

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama