| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Prezentujemy Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", zgodnie z uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

1

2

3

4

5

 


 


4.

Inne wpływy finansowe

-

 


II.

 


Wydatki

154.400

 


 


1.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

-

 


 


2.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

16.000

 


 


3.

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

20.000

 


 


4.

Spłaty kredytów i pożyczek

99.000

 


 


5.

Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

 


 


6.

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

-

 


 


7.

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

4.800

 


 


8.

Odsetki

14.600

 


 


9.

Inne wydatki finansowe

-

 


III.

 


Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll)

601.600

D.

 


 


Przepływy pieniężne netto razem (A.IIIB.IIIC.HI)

213.500

E.

 


 


Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

217.600

 


 


 


- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

4.100

F.

 


 


Środki pieniężne na początek okresu

32.500

G.

 


 


Środki pieniężne na koniec okresu (FD), w tym:

246.000

 


 


 


- o ograniczonej możliwości dysponowania

60.000

Objaśnienia do przykładu (w PLN)

Metoda bezpośrednia

Dane zaczerpnięto bezpośrednio z ewidencji księgowej.

I.

Wpływy

918.800

 


 


1. Sprzedaż

 


 


 


680.000 - wpływy ze sprzedaży

 


 


 


152.000 - VAT z działalności operacyjnej (wpływ)

 


 


 


60.000 - wpływy innych należności (z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń)

 


 


 


Razem:

892.000

 


 


2. Inne wpływy z działalności operacyjnej

 


 


 


14.000 - wpływy z tytułu VAT dotyczącego działalności inwestycyjnej

 


 


 


6.000 - odsetki naliczone i otrzymane zaliczone do działalności operacyjnej

 


 


 


6.800 - pozostałe wpływy (patrz: zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów)

 


 


 


Razem:

26.800

 


II.

Wydatki

819.700

 


 


1. Dostawy i usługi

 


 


 


239.000 - wydatki z tytułu zużycia materiałów i energii oraz usług obcych

 


 


 


40.000 - VAT z działalności operacyjnej (wydatek)

 


 


 


Razem:

279.000

 


 


2. Wynagrodzenia netto

 


 


200.000 - wynagrodzenia bieżącego okresu (wydatek)

 


 


2.800 - wypłacone wynagrodzenia zaległe (wydatek)

 


 


Razem:

202.800

 


3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

 


 


106.000 - narzuty na wynagrodzenia oraz płatności innych świadczeń (wydatek)

 


 


Razem:

106.000

 


4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

 


 


25.000 - zapłacony podatek dochodowy (wydatek)

 


 


78.000 - VAT - rozliczenie z Urzędem Skarbowym (wydatek)

 


 


5.000 - inne płatności z tytułu podatków i opłat (wydatek)

 


 


Razem:

108.000

 


5. Inne wydatki operacyjne

 


 


7.000 - kary i grzywny (wydatek)

 


 


8.000 - odsetki zwłoki (wydatek)

 


 


35.400 - odsetki naliczone i zapłacone z tytułu działalności operacyjnej, podróże służbowe itp.

 


 


11.000 - VAT z działalności inwestycyjnej (wydatek)

 


 


14.000 - płatności z tytułu pozostałych zobowiązań operacyjnych

 


 


48.500 - pożyczki udzielone pracownikom ze środków ZFŚS

 


 


Razem:

123.900

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

 


 


wpływy 918.800 minus wydatki 819.700

99.100

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK