reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Coraz mniej czasu na złożenie rocznego zeznania

Coraz mniej czasu na złożenie rocznego zeznania

Już tylko 11 dni zostało na rozliczenie się z ubiegłorocznych dochodów.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Spóźnialskich urząd może ukarać mandatem


Osoby, które nie złożą do końca kwietnia rocznego zeznania PIT, mogą zostać ukarane przez urząd skarbowy mandatem.

Do 30 kwietnia trzeba złożyć w urzędzie skarbowym roczne zeznanie PIT. W tym terminie należy również zapłacić podatek, gdy okaże się, że np. odprowadzone w ciągu roku zaliczki na PIT były zbyt niskie.

Nie zawsze jednak to podatnik musi dopłacać. Jeżeli np. skorzysta z istniejących jeszcze ulg i dokona odpowiednich odliczeń, wówczas fiskus powinien mu oddać pieniądze. Na zwrot takiej nadpłaty urząd skarbowy ma trzy miesiące, licząc od złożenia rocznego zeznania. Z reguły jednak osoby, którym należał się zwrot pieniędzy, złożyły swój PIT już dużo wcześniej. Do końca kwietnia czekają z rozliczeniem zazwyczaj ci, którzy muszą dopłacić fiskusowi.


Kary dla spóźnialskich


Podatnicy powinni dochować ustawowego terminu na dokonanie rozliczeń. Spóźnialskich urząd skarbowy ma prawo ukarać mandatem. Jego wysokość może wynosić nawet dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 1872 zł (minimalne wynagrodzenie to obecnie 936 zł).


Wydłużone godziny pracy


Dla ułatwienia podatnikom rozliczeń wiele urzędów skarbowych wydłuża godziny pracy w ostatnich dniach kwietnia. Oprócz tego organizowane są również dyżury w soboty, w czasie których można nie tylko złożyć roczne zeznanie, ale także zasięgnąć niezbędnych informacji. Warto zatem dowiedzieć się w swoim urzędzie, jak będzie pracował pod koniec tego miesiąca.

Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego.


Dwa roczne zeznania


Część podatników musi złożyć dwa roczne zeznania. Obowiązek taki mają np. osoby, które w 2006 roku nie tylko otrzymywały wynagrodzenie z zakładu pracy, ale również osiągały zyski dzięki inwestycjom giełdowym. Tacy podatnicy dochody osiągnięte na podstawie umowy o pracę, po uwzględnieniu np. ulg podatkowych, rozliczą na formularzu PIT-37.

Jeżeli oprócz tego w 2006 roku kupowali, a następnie sprzedawali z zyskiem na giełdzie np. akcje, to muszą dodatkowo złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-38. Powinni też zapłacić 19-procentowy podatek od dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych itp.


Wydatki do odliczenia


Ulg, z których mogą korzystać podatnicy, zostało niewiele. Dużą popularnością cieszy się ulga internetowa. Daje możliwość odliczenia wydatków poniesionych na użytkowanie internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Ulga ta jest limitowana. Maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie może przekroczyć 760 zł. Z odliczenia jednak można skorzystać wtedy, gdy wysokość wydatków została udokumentowana fakturą VAT. Podatnicy, którzy skorzystali z ulgi internetowej, dokonali wydatków na cele rehabilitacyjne, przekazali darowizny itp., muszą wypełnić załącznik PIT/0 i złożyć go wraz z zeznaniem PIT-36 lub PIT-37.

Z kolei osoby, które np. na zasadzie praw nabytych mogą jeszcze korzystać z wydatków na cele mieszkaniowe lub poniosły wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, muszą wypełnić formularz PIT/D i dołączyć go do rocznego zeznania.

Nie są to jedyne załączniki, które należy złożyć razem z zeznaniem. Dlatego przed wypełnieniem formularzy podatkowych warto dokładnie zapoznać się m.in. z broszurami informacyjnymi, które dostępne są w urzędach skarbowych lub na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Nie trzeba natomiast dołączać do zeznania dokumentów świadczących o poniesionych wydatkach, jak np. wspomnianych faktur VAT w przypadku ulgi internetowej. Tego rodzaju dokumenty należy natomiast przechowywać aż do przedawnienia się zobowiązania podatkowego. Generalnie zobowiązanie takie przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl


Zagraniczne zarobki rozliczamy w Polsce


Podatnicy pracujący w 2006 roku za granicą, ale mający miejsce zamieszkania w Polsce, muszą z zagranicznych zarobków rozliczyć się w kraju.

Polacy coraz chętniej wyjeżdżają do pracy za granicę. Najczęściej zarabiają w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech czy Włoszech. Pracujący za granicą zapominają jednak o tym, że jeśli mają nadal miejsce zamieszkania w Polsce, ze wszystkich zarobionych w danym roku pieniędzy muszą rozliczyć się z polskim fiskusem. W Polsce podlegają bowiem nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

To, w jaki sposób należy rozliczyć się z uzyskanych dochodów zagranicznych, będzie zależało od postanowień konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w szczególności od przyjętej metody unikania podwójnego opodatkowania. Polska do tej pory podpisała ponad 80 umów. Można w nich spotkać dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenie z progresją i proporcjonalne odliczenie.


Wyłączenie z progresją


Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód z tytułu pracy wykonywanej za granicą i tam opodatkowany będzie już zwolniony od opodatkowania w Polsce, z jednoczesnym uwzględnieniem go dla potrzeb ustalenia tzw. stopy podatkowej. Stopa ta zostanie zastosowana do opodatkowania pozostałej części dochodu uzyskanego w Polsce. W praktyce metoda ta będzie sprowadzać się do tego, że Polak pracujący za granicą (ale mający miejsce zamieszkania w Polsce), który w danym roku będzie uzyskiwał dochody tylko poza krajem, nie będzie musiał wykazywać ich w polskim PIT. Jeśli jednak będzie zarabiał zarówno w Polsce, jak i w kraju, z którym podpisana przez Polskę umowa unikania podwójnego opodatkowania przewiduje metodę wyłączenia z progresją, zagraniczne zarobki będzie trzeba uwzględnić w rocznym zeznaniu składanym w kraju.


Odliczenie proporcjonalne


Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że zagraniczny podatek uiszczony już za granicą zostanie zaliczony na poczet podatku polskiego, obliczonego od całości dochodów - w takiej proporcji, w jakiej zagraniczny dochód pozostaje w stosunku do całości dochodu danego podatnika.

Metoda ta polega na tym, że od podatku polskiego, który jest obliczany od całości dochodów podatnika, tj. zarówno dochodów zagranicznych, jak i polskich, odejmuje się kwoty podatku zapłaconego za granicą.

W większości przypadków podatek zagraniczny jest niższy niż w Polsce. W związku z tym, Polacy pracujący w krajach, gdzie umowa przewiduję metodę odliczenia proporcjonalnego, powinni liczyć się ze sporą dopłatą podatku w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w naszym kraju.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl


Wspólny PIT małżonków i wdowców


Małżonkowie, wdowcy i samotnie wychowujący dzieci, jeśli tylko spełnią warunki określone w ustawie o PIT, mogą skorzystać z preferencyjnych form rozliczenia.

Małżonkowie mogą być opodatkowani łącznie od uzyskanych w ciągu roku dochodów. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Do sumy tych dochodów nie wlicza się jednak dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany.


Wspólny majątek


Aby małżonkowie mogli wypełnić wspólny PIT, konieczne jest, by pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok i by istniała między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Małżonkowie muszą też złożyć wniosek we wspólnym zeznaniu rocznym. Polega to na zakreśleniu odpowiedniego kwadratu w pozycji określającej wybór sposobu opodatkowania.

Ze wspólnego rozliczenia małżonkowie mogą skorzystać również wtedy, gdy tylko jedno z nich zarabia albo gdy jeden z małżonków osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

W podobny preferencyjny sposób może być opodatkowany samotny rodzic (np. wdowiec). W takim przypadku podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Preferencyjne opodatkowanie będzie stosowane do osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie; dzieci, bez względu na ich wiek, na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny, a także dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w polskich szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.


Wniosek w terminie


Ze wspólnego opodatkowania nie będzie można skorzystać, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy o 19-proc. podatku liniowym lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyskiwane są przychody z najmu, dzierżawy itp. opodatkowane ryczałtem nie w ramach działalności gospodarczej).

Nie będzie także możliwe wspólne rozliczenie, gdy wniosek zostanie określony w zeznaniu złożonym po terminie, czyli po 30 kwietnia 2007 r.


BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl

reklama

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

GP
Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 202169.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama