Kategorie

Coraz mniej czasu na złożenie rocznego zeznania

Krzysztof Tomaszewski
Krzysztof Tomaszewski
Bogdan Świąder
Bogdan Świąder
Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
Już tylko 11 dni zostało na rozliczenie się z ubiegłorocznych dochodów.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Spóźnialskich urząd może ukarać mandatem


Osoby, które nie złożą do końca kwietnia rocznego zeznania PIT, mogą zostać ukarane przez urząd skarbowy mandatem.

Do 30 kwietnia trzeba złożyć w urzędzie skarbowym roczne zeznanie PIT. W tym terminie należy również zapłacić podatek, gdy okaże się, że np. odprowadzone w ciągu roku zaliczki na PIT były zbyt niskie.

Nie zawsze jednak to podatnik musi dopłacać. Jeżeli np. skorzysta z istniejących jeszcze ulg i dokona odpowiednich odliczeń, wówczas fiskus powinien mu oddać pieniądze. Na zwrot takiej nadpłaty urząd skarbowy ma trzy miesiące, licząc od złożenia rocznego zeznania. Z reguły jednak osoby, którym należał się zwrot pieniędzy, złożyły swój PIT już dużo wcześniej. Do końca kwietnia czekają z rozliczeniem zazwyczaj ci, którzy muszą dopłacić fiskusowi.


Kary dla spóźnialskich


Podatnicy powinni dochować ustawowego terminu na dokonanie rozliczeń. Spóźnialskich urząd skarbowy ma prawo ukarać mandatem. Jego wysokość może wynosić nawet dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 1872 zł (minimalne wynagrodzenie to obecnie 936 zł).


Wydłużone godziny pracy


Dla ułatwienia podatnikom rozliczeń wiele urzędów skarbowych wydłuża godziny pracy w ostatnich dniach kwietnia. Oprócz tego organizowane są również dyżury w soboty, w czasie których można nie tylko złożyć roczne zeznanie, ale także zasięgnąć niezbędnych informacji. Warto zatem dowiedzieć się w swoim urzędzie, jak będzie pracował pod koniec tego miesiąca.

Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego.


Dwa roczne zeznania


Część podatników musi złożyć dwa roczne zeznania. Obowiązek taki mają np. osoby, które w 2006 roku nie tylko otrzymywały wynagrodzenie z zakładu pracy, ale również osiągały zyski dzięki inwestycjom giełdowym. Tacy podatnicy dochody osiągnięte na podstawie umowy o pracę, po uwzględnieniu np. ulg podatkowych, rozliczą na formularzu PIT-37.

Jeżeli oprócz tego w 2006 roku kupowali, a następnie sprzedawali z zyskiem na giełdzie np. akcje, to muszą dodatkowo złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-38. Powinni też zapłacić 19-procentowy podatek od dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych itp.


Wydatki do odliczenia


Ulg, z których mogą korzystać podatnicy, zostało niewiele. Dużą popularnością cieszy się ulga internetowa. Daje możliwość odliczenia wydatków poniesionych na użytkowanie internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Ulga ta jest limitowana. Maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie może przekroczyć 760 zł. Z odliczenia jednak można skorzystać wtedy, gdy wysokość wydatków została udokumentowana fakturą VAT. Podatnicy, którzy skorzystali z ulgi internetowej, dokonali wydatków na cele rehabilitacyjne, przekazali darowizny itp., muszą wypełnić załącznik PIT/0 i złożyć go wraz z zeznaniem PIT-36 lub PIT-37.

Z kolei osoby, które np. na zasadzie praw nabytych mogą jeszcze korzystać z wydatków na cele mieszkaniowe lub poniosły wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, muszą wypełnić formularz PIT/D i dołączyć go do rocznego zeznania.

Nie są to jedyne załączniki, które należy złożyć razem z zeznaniem. Dlatego przed wypełnieniem formularzy podatkowych warto dokładnie zapoznać się m.in. z broszurami informacyjnymi, które dostępne są w urzędach skarbowych lub na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Nie trzeba natomiast dołączać do zeznania dokumentów świadczących o poniesionych wydatkach, jak np. wspomnianych faktur VAT w przypadku ulgi internetowej. Tego rodzaju dokumenty należy natomiast przechowywać aż do przedawnienia się zobowiązania podatkowego. Generalnie zobowiązanie takie przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl


Zagraniczne zarobki rozliczamy w Polsce


Podatnicy pracujący w 2006 roku za granicą, ale mający miejsce zamieszkania w Polsce, muszą z zagranicznych zarobków rozliczyć się w kraju.

Polacy coraz chętniej wyjeżdżają do pracy za granicę. Najczęściej zarabiają w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech czy Włoszech. Pracujący za granicą zapominają jednak o tym, że jeśli mają nadal miejsce zamieszkania w Polsce, ze wszystkich zarobionych w danym roku pieniędzy muszą rozliczyć się z polskim fiskusem. W Polsce podlegają bowiem nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

To, w jaki sposób należy rozliczyć się z uzyskanych dochodów zagranicznych, będzie zależało od postanowień konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w szczególności od przyjętej metody unikania podwójnego opodatkowania. Polska do tej pory podpisała ponad 80 umów. Można w nich spotkać dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenie z progresją i proporcjonalne odliczenie.


Wyłączenie z progresją


Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód z tytułu pracy wykonywanej za granicą i tam opodatkowany będzie już zwolniony od opodatkowania w Polsce, z jednoczesnym uwzględnieniem go dla potrzeb ustalenia tzw. stopy podatkowej. Stopa ta zostanie zastosowana do opodatkowania pozostałej części dochodu uzyskanego w Polsce. W praktyce metoda ta będzie sprowadzać się do tego, że Polak pracujący za granicą (ale mający miejsce zamieszkania w Polsce), który w danym roku będzie uzyskiwał dochody tylko poza krajem, nie będzie musiał wykazywać ich w polskim PIT. Jeśli jednak będzie zarabiał zarówno w Polsce, jak i w kraju, z którym podpisana przez Polskę umowa unikania podwójnego opodatkowania przewiduje metodę wyłączenia z progresją, zagraniczne zarobki będzie trzeba uwzględnić w rocznym zeznaniu składanym w kraju.


Odliczenie proporcjonalne


Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że zagraniczny podatek uiszczony już za granicą zostanie zaliczony na poczet podatku polskiego, obliczonego od całości dochodów - w takiej proporcji, w jakiej zagraniczny dochód pozostaje w stosunku do całości dochodu danego podatnika.

Metoda ta polega na tym, że od podatku polskiego, który jest obliczany od całości dochodów podatnika, tj. zarówno dochodów zagranicznych, jak i polskich, odejmuje się kwoty podatku zapłaconego za granicą.

W większości przypadków podatek zagraniczny jest niższy niż w Polsce. W związku z tym, Polacy pracujący w krajach, gdzie umowa przewiduję metodę odliczenia proporcjonalnego, powinni liczyć się ze sporą dopłatą podatku w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w naszym kraju.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl


Wspólny PIT małżonków i wdowców


Małżonkowie, wdowcy i samotnie wychowujący dzieci, jeśli tylko spełnią warunki określone w ustawie o PIT, mogą skorzystać z preferencyjnych form rozliczenia.

Małżonkowie mogą być opodatkowani łącznie od uzyskanych w ciągu roku dochodów. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Do sumy tych dochodów nie wlicza się jednak dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany.


Wspólny majątek


Aby małżonkowie mogli wypełnić wspólny PIT, konieczne jest, by pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok i by istniała między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Małżonkowie muszą też złożyć wniosek we wspólnym zeznaniu rocznym. Polega to na zakreśleniu odpowiedniego kwadratu w pozycji określającej wybór sposobu opodatkowania.

Ze wspólnego rozliczenia małżonkowie mogą skorzystać również wtedy, gdy tylko jedno z nich zarabia albo gdy jeden z małżonków osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

W podobny preferencyjny sposób może być opodatkowany samotny rodzic (np. wdowiec). W takim przypadku podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Preferencyjne opodatkowanie będzie stosowane do osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie; dzieci, bez względu na ich wiek, na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny, a także dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w polskich szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.


Wniosek w terminie


Ze wspólnego opodatkowania nie będzie można skorzystać, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy o 19-proc. podatku liniowym lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyskiwane są przychody z najmu, dzierżawy itp. opodatkowane ryczałtem nie w ramach działalności gospodarczej).

Nie będzie także możliwe wspólne rozliczenie, gdy wniosek zostanie określony w zeznaniu złożonym po terminie, czyli po 30 kwietnia 2007 r.


BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.