Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Najem prywatny w 2023 roku - podatek

Biuro rachunkowe In-Nova
Księgowość, doradztwo, rejestracja spółek
Podatki 2023 - najem prywatny - ryczałt, stawki, zasady opodatkowania
Podatki 2023 - najem prywatny - ryczałt, stawki, zasady opodatkowania
Shutterstock
Jaki podatek trzeba płacić od najmu prywatnego w 2023 roku? Jak zmieni się opodatkowanie najmu prywatnego od 1 stycznia 2023 roku? Sprawdź co należy wiedzieć i jakie rozwiązania warto rozważyć wynajmując nieruchomości i rzeczy z prywatnego majątku!

Czym jest najem prywatny? Nie tylko mieszkania i nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Chodzi tu o przychody z najmu ale także z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z tych przepisów można zatem wywnioskować definicję potocznego pojęcia jakim jest najem prywatny (wynajem). Jak widać nie chodzi tu tylko o najem nieruchomości ale także o dzierżawę i inne podobne umowy, dotyczące również innych składników prywatnego majątku niż nieruchomości. Najważniejszym chyba składnikiem tej definicji jest wyłączenie z opodatkowania w tej formie (czyli z wyłączenia z najmu prywatnego) przychodów z najmu (czy dzierżawy) składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Na tym tle (kiedy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą przy najmie) dochodziło do szeregu konfliktów podatników z organami podatkowymi. Spory te rozwiązała (jak się wydaje) uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. (sygn. II FPS 1/21), zgodnie z którą:
"Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej."

Od 2023 roku najem prywatny opodatkowany wyłącznie ryczałtem

Jak się okazuje rok 2022 jest ostatnim, kiedy to osoby prywatne mają możliwość rozliczać wynajem na zasadach ogólnych, bowiem wraz z 1 stycznia 2023 roku kończy się okres „dostosowywania się” do nowych przepisów i opodatkowanie będzie naliczane w oparciu o zasady ryczałtu ewidencjonowanego. To właśnie ryczałt będzie jedyną dostępną formą dla prywatnego wynajmu mieszkania

Wynika to z tego, że na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym już od 1 stycznia 2022 r.) dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Tylko na mocy przepisów przejściowych Polskiego Ładu, czyli na podstawie art. 71 ustawy z
29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) – Dz. U. poz. 2105 z późn. zm. utrzymano możliwość opodatkowania najmu prywatnego w 2022 roku także podatkiem dochodowym od osób fizycznych na tzw. zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej PIT.

Zgodnie bowiem z tym przepisem przejściowym:
Art. 71.
1. Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Kiedy powstaje przychód z najmu prywatnego?

Jak się okazuje przychody z tytułowego najmu prywatnego powstają w momencie, kiedy przekazane zostaną pieniądze do wynajmującego. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że oprócz należności pieniężnych, do przychodu zalicza się również wartość otrzymanych przez niego z tytułu najmu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.  Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tych tytułów stosuje się przepisy art. 11 ust. 2–2b ustawy o PIT.

W przypadku podatników VAT, którzy otrzymują przychody z najmu prywatnego wysokość przychodu stanowi kwota czynszu pomniejszona o podatek VAT.

Czy trzeba zgłaszać najem prywatny? Jak Urząd Skarbowy sprawdza wynajem?

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach posiadanie mieszkania pod wynajem jest bardzo dobrym źródłem przychodów, które należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w celu uiszczania odpowiednich podatków z tytułu osiąganego dochodu.

Sam fakt podpisania umowy najmu nie wymaga dokonania zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. Wyjątek stanowi jedynie umowa najmu okazjonalnego, w której przypadku należy pamiętać o konkretnych terminach ustanowionych w przepisach podatkowych. Tak więc zgłaszając ową umowę pierwszy raz, należy tego dokonać do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w którym osiągnięto pierwszy dochód.

Zgłoszenie umowy najmu musi zostać zgłoszone, jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe wymogi, a więc:

- celem wynajmu danej nieruchomości jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,

- brak zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu,
- właścicielem mieszkania jest wynajmujący.

 Aby móc konsekwentnie sprawdzać tytułowy najem prywatny, Urząd Skarbowy posiada coraz to nowsze technologie, które umożliwiają bardzo szybko namierzyć działania niezgodne z prawem. Wszelkiego rodzaju systemy komputerowe zostały opracowane w taki sposób, aby móc sprawnie przeprowadzać analizę informacji w zakresie przelewów i rozmów telefonicznych. Z doświadczenia wielu osób wiemy, że często można spotkać się z sytuacją szantażu ze strony najemcy jeśli dany fakt nie zostanie zgłoszony do US. Tak czy inaczej statystyki z roku na rok są coraz bardziej optymistyczne, gdyż powoli zanika szara strefa najmu w Polsce.

W jaki sposób rozliczyć najem w 2023 roku?

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu ograniczone zostaną obecnie dostępne sposoby na rozliczenie przychodów osiągniętych z tytułu najmu prywatnego. Tym sposobem wszystkie osoby, które osiągają przychody z tytułu najmu prywatnego będą opłacały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wynika z tego, iż podatnicy osiągający przychód z najmu prywatnego nie będą mieli wyboru pomiędzy formą ryczałtową, a zasadami ogólnymi.

Jaka jest kara za niezgłoszenie wynajmu mieszkania?

Myślę, że na samym wstępie warto wspomnieć o tym, iż każde zobowiązanie finansowe ulega przedawnieniu z upływem 5 lat (liczone od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku).

Jeśli jednak dane zobowiązanie nie jest przedawnione, istnieje możliwość złożenia tzw. czynnego żalu i jednoczesnego spłacenia wymaganej należności, nie zostanie na podmiot nałożona żadna kara. Czynny żal jest zawiadomieniem organu powołanego do ścigania o swoim niewłaściwym zachowaniu, ujawniając również wszelkie okoliczności tego zaniedbania, jak również wskazanie osób współdziałających w popełnieniu tego czynu.

Podmioty, które nie skorzystają z opcji złożenia czynnego żalu, przyznana kara będzie uzależniona od kwoty jaka nie została uregulowana w Urzędzie Skarbowym. Zgodnie z prawem każdy podatnik, który uchyla się od odgórnie narzuconego opodatkowania, nie ujawniając tym samym  przedmiotu/podstawy opodatkowania oraz nie składa deklaracji, którą był zobowiązany złożyć, zostaje poddany karze grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, bądź karze pozbawienia wolności. W zależności od zaległości kara może obejmować łącznie karę grzywny oraz ograniczenie wolności.

Co w sytuacji, kiedy właściciel mieszkania nie płaci podatku od wynajmu?

Za wynajem mieszkania to jego właściciel jest zobowiązany do płacenia podatku od dochodu. W sytuacji, kiedy nie wywiążę się z tego obowiązku, dopuści się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

Podejmując decyzję o wynajmie mieszkania, zaraz po podpisaniu umowy należy w Urzędzie Skarbowym dokonać zgłoszenia odnośnie wyboru formy opodatkowania (w 2023 będzie to tylko ryczałt ewidencjonowany). Podmiot, który tego nie uczyni, będzie musiał liczyć się z poniesieniem konsekwencji.

Konsekwencją tego jest obowiązek zapłacenia zaległości wraz z doliczonymi odsetkami, aczkolwiek jego ostateczna wartość zostaje wyliczona przez urzędników skarbowych. W sytuacji kiedy zaległość nie przekracza wartości pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas czyn traktuje się jako wykroczenie. Z kolei jeśli kwota ta zostanie przekroczona, mówimy o przestępstwie.

Najem prywatny, a podatek VAT

Trzeba przyznać, że opodatkowanie wszelkich transakcji sprzedaży podatkiem VAT jest nam wszystkim dobrze znane. Mocno przywykliśmy, że podatek ten towarzyszy nam w niemalże każdej dziedzinie naszego życia. Dlatego często z automatu zastanawiamy się czy jakaś czynność jest opodatkowana przez VAT. Podobnie jest w przypadku najmu prywatnego. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie czy najem prywatny jest opodatkowany stawką VAT, należy odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:
- czy wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą?
- czy wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT?

- czy wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą, ale jest zwolnionym podatnikiem VAT?

W sytuacji, kiedy dany przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i posiada status czynnego podatnika VAT, wówczas spoczywa na nim obowiązek wykazywania również najmu w składanej deklaracji JPK_V7. Wówczas nie jest istotne czy jest to najem w celu mieszkaniowym, czy podatnik korzysta ze zwolnienia, bądź jaką stawką podatku VAT jest opodatkowany.

Z kolei jeśli przyjrzymy się sytuacji, kiedy przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT, wówczas co prawda nie ma konieczności wykazania owego najmu w JPK_V7, aczkolwiek jest zobowiązany do kontrolowania limitu obrotu 200 000 zł, gdyż po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorca staje się czynnym podatnikiem VAT.

Jak zatem mogą Państwo zauważyć, nie można jednoznacznie określić rozliczenia najmu w zakresie podatku VAT. Nie da się przewidzieć każdej sytuacja, dlatego każdy przypadek jest inny. Przepisy prawa podatkowego często ulegają zmianom, więc bardzo ważne jest, aby w prawidłowy sposób je interpretować.

Jaki jest podatek od wynajmu mieszkania w 2023? Ile wynosi podatek od najmu prywatnego?

Jeszcze do 31 grudnia 2022 roku podatnicy mają możliwość dokonania wyboru odpowiedniego dla siebie sposobu rozliczania najmu prywatnego. Wybierać można pomiędzy zasadami ogólnymi, a ryczałtem ewidencjonowanym. Jednak chcemy skupić się na opodatkowaniu, które bez wyjątku będzie dotyczyło każdej osoby, która zdecyduje się na najem prywatny. Mowa o opodatkowaniu ryczałtem, który liczony jest od przychodu bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu, jak również nie uwzględnia kwoty wolnej od podatku. W ramach tej formy opodatkowania, do dyspozycji będą dwie stawki:
- 8,5% dla osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku nie przekroczył 100 000 zł,
- 12,5% dla osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku przekroczył 100 000 zł.

Najem prywatny a refaktura za media

Refakturowanie to po prostu odsprzedaż towaru lub usługi. Akurat w tym przypadku bardziej trafne okaże się nabywanie usług/świadczeń we własnym imieniu, aby mógł z niego korzystać ktoś inny. Wielu osobom refakturowanie kojarzy się właśnie z najmem. Mowa tutaj o tym, że co prawda to wynajmujący jest właścicielem danej nieruchomości, ale to właśnie najemca z niej korzysta wraz z zapewnionymi mu świadczeniami w formie prądu, gazu, wody oraz usług telekomunikacyjnych.

W sytuacji, kiedy przedmiotem dostawy są media, wówczas z odrębnym świadczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy to właśnie najemca decyduje o ilości, która jest przez niego zużywana. Zdaniem TSUE najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się instalacja indywidualnych liczników i dokonywanie fakturowania właśnie na ich podstawie.

Jeśli jednak indywidualne liczniki nie wchodzą w grę, wówczas często opłaty są uzależnione od powierzchni, bądź ilości osób, które mieszkają w danym lokalu.

Najem prywatny 2023 rok – PODSUMOWANIE

Na podstawie tego, co zostało zawarte w tym artykule, można zauważyć, iż w temacie „najem prywatny 2023” od nowego roku zajdą pewne zmiany, aczkolwiek sporo ustaleń i przepisów pozostaje bez zmian. Jeśli jesteś wynajmującym, bądź najemcą (lub dopiero zostaniesz), koniecznie bardzo dokładnie zagłęb się w tym temacie, aby nic nie uszło Twojej uwadze, narażając Cię tym samym na poważne konsekwencje.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(7)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Internauta
  2022-12-04 16:52:27
  Podsumowanie mnie rozwaliło: "Jeśli jesteś wynajmującym, bądź najemcą (lub dopiero zostaniesz), koniecznie bardzo dokładnie zagłęb się w tym temacie, aby nic nie uszło Twojej uwadze, narażając Cię tym samym na poważne konsekwencje." Bardzo pomocny artykuł... Nie dowiedziałem się z niego kompletnie niczego praktycznego.
  1
 • ech
  2022-11-23 11:32:47
  ktos zainwestował oszczednosci zycia w remont domu w celu jego wynajmowania, jak glupi zbierał faktury od wykonawców a teraz po fakcie, gdy wydał kasę okazuje się że nie moze tego ujac ani w KUP a teraz nagle odbiera mu się prawo do ujmowania tego nawet w armotyzacji... Dlaczego przed podjeciem inwestycji nie uprzedziliscie że te wydatki nie bedzie mozna wrzucic w podatek? To bym zainwestowal w lokal uzytkowy a nie w dom... Masakra jaka mafia rządzi tym krajem gorzej niz w sowieckiej rosji
  1
 • SIEDZIBA
  2022-12-01 13:35:50
  nie ma obowiązku zgłaszania najmu prywatnego do US, o jakiej karze piszecie?
  5
  pokażodpowiedzi (2)
 • XYY
  2022-12-29 17:38:09
  Fakt niekonstytucyjności braku możliwości kontynuowania amortyzacji,nie podlega dyskusji.Tylko to wystarczy, żeby móc powiedzieć, że praworządności w Polsce nie ma,bo zaskarżenie do TK mija się z celem.
  0
 • Miks
  2022-11-03 22:29:42
  całkiem zapomniałem że od 2020 wrzutką do którejś tarczy nierządy skarbowe mają dostęp do ogromu informacji dostępnych psom reżimowym, np bilingów telekomunikacyjnych. jak to dobrze że nie mieszkam w rosji tylko na demokratycznym zachodzie.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
NFT – technologia zbyt ważna, żeby upaść. W 2023 roku wyjdzie z mroku

Finansowa piramida, spekulacja, a w najlepszym wypadku zabawka celebrytów. W ostatnich miesiącach takie określenie NFT nie należy do rzadkości. Technologia ta powstała jednak głównie po to, aby w zdecentralizowanej przestrzeni uwierzytelniać prawo własności. Z NFT już wkrótce będziemy korzystać nie tylko w metaświatach, ale mogą one zastąpić notariuszy i innych urzędników przy poświadczaniu transakcji, a wykorzystywanie ich w rozwiązaniach biznesowych i ekonomicznych będzie standardem.

Samotne wychowywanie dziecka a zasiłek dla bezrobotnych

Czy fakt samotnego wychowywania dziecka ma wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Czy jeżeli w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującym dziecko, zmieni się czas pobierania zasiłku? 

Nie trzeba mieć nr PESEL by zarejestrować spółkę w Polsce. Zmiany w KRS i KSH korzystne dla cudzoziemców

Zniesienie obowiązku PESEL przy rejestracji spółki oraz obowiązek udostępniania przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzorów umów spółek prawa handlowego w języku innym niż polski – to dwie wprowadzone w grudniu 2022 roku zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksie spółek handlowych (KSH), które mocno ułatwią cudzoziemcom zakładanie i rozwijanie biznesu w Polsce. Są wśród nich też takie, na które uwagę powinni zwrócić polscy przedsiębiorcy, a na tym nie koniec zmian – w przygotowaniu są już kolejne modyfikacje KSH, które mają na celu m.in. przyspieszenie cyfryzacji postępowań rejestrowych i działalności spółek. 

Przeładunki w tranzycie dokonywane w Polsce - zmiany od 8 czerwca 2023 r. (system NCTS2 PLUS)

Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w związku z planowanym wdrożeniem unijnej fazy 5 systemu NCTS (w Polsce system z funkcjonalnością fazy 5 będzie miał nazwę NCTS2 PLUS) nastąpią zmiany zasad dokonywania w Polsce przeładunków w tranzycie w ramach udzielonych pozwoleń na uproszczenia (decyzja dyrektora izby administracji skarbowej) lub zgód generalnych na przeładunki (decyzja naczelnika urzędu celno-skarbowego).

Minimalne wynagrodzenie 2023. Kto powinien dostać wyższą wypłatę za styczeń?

Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Jak wynika z danych GUS minimalne wynagrodzenie w Polsce otrzymuje 1,5 mln pracowników. Ale nie wszyscy z tych osób otrzymają wyższe wypłaty za styczeń. Obowiązkowa podwyżka dotyczy tylko tych osób, których pensje zasadnicze i wypłacane wraz z nim inne dodatki do wynagrodzeń (np. premie, nagrody) w sumie nie przekroczą minimum określonego w przepisach (3490,- zł lub 22,80 zł/h – są to kwoty brutto). Ilu pracowników zatem faktycznie dotyczy podwyżka? Trzeba też pamiętać, że od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia – do 3600,- zł miesięczne i do 23,50 zł stawki godzinowej.

Więcej czasu na wdrożenie obowiązkowego KSeF i inne zmiany w e-fakturach

Ministerstwo Finansów omówiło z ekspertami przewidywane zmiany do przepisów wprowadzających Kqrajowy System e-Faktur (KSeF). Wiele wskazuje na to, że firmy będą miały dodatkowe pół roku na przygotowanie się. Planowany wcześniej obowiązek wystawiania faktury konsumentom będzie złagodzony lub, co bardziej prawdopodobne, faktury B2C zostaną wykluczone z KSeF co mocno wpływa na firmy z branży retail, szczególnie e-commerce.

KSeF dopiero od 1 lipca 2024 r. i bez faktur konsumenckich. Jakie zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o VAT?

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 2 lutego 2023 r., że wprowadzenie obowiązkowego systemu e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie przesunięte na 1 lipca 2024 r. Ponadto w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dot. wprowadzenia powszechnego obowiązku stosowania e-faktur zajdą inne zmiany - np. z KSeF zostaną wyłączone faktury konsumenckie, sankcje dot. KSeF będą stosowane dopiero od 2025 roku.

Przemieszczanie wyrobów energetycznych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - zmiany od 13 lutego 2023 r. [Kody CN]

Ministerstwo Finansów informuje, że od 13 lutego 2023 r. na podstawie e-SAD nie można przemieszczać wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 12 21 (benzyna lakiernicza), 2710 12 25 (benzyny specjalne z ropy naftowej lub materiałów bitumicznych), 2710 19 29 (oleje średnie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane) i 2710 20 90 (Oleje, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, zawierające biodiesel - z wył. olejów napędowych i opałowych), które znajdują się w opakowaniach jednostkowych o pojemności poniżej 210 litrów.  

Wypowiedzenie zmieniające - zasady, warunki, forma
Pracodawca, który chce dalej zatrudniać pracownika, ale na innych warunkach niż określone w umowie o pracę, może skorzystać z przewidzianej w art. 42 Kodeksu pracy formy wypowiedzenia warunków pracy i płacy, zwanej wypowiedzeniem zmieniającym.
Minister finansów USA: Stanom Zjednoczonym grozi niewypłacalność. 31 bilionów USD zadłużenia

Niewypłacalność techniczna USA, czyli niezdolność rządu do obsługi jego długu, do której może dojść, jeśli Kongres nie podniesie limitu zadłużenia rządu, byłaby "katastroficzna" i groźna dla całego świata - ostrzegła amerykańska minister finansów Janet Yellen. Eksperci uspokajają, że międzynarodowe konsekwencje byłyby ograniczone.

W czwartym kwartale 2023 r. księgowi powinni być gotowi na KSeF. PODCAST

Krajowy System e-Faktur a praca księgowych. “W czwartym kwartale 2023 roku księgowi już powinni być zaznajomieni z systemem KSeF” - wskazuje Krzysztof Pulkiewicz. PODCAST

Delegacje zagraniczne a płatności w walutach obcych i rozliczanie wydatków. Karty wielowalutowe – korzyści, zasady, subkonta

Nowa generacja kart wielowalutowych powinna zwrócić uwagę pracodawców wysyłających swoich pracowników w zagraniczne delegacje. Wygoda dla użytkownika, oszczędności dla właściciela, przejrzystość rozliczeń dla księgowego – czy z takimi cechami produkty te staną się podstawowym narzędziem do płatności w firmach działających na międzynarodową skalę?

Ministerstwo Finansów: zbiórki na cele charytatywne bez podatku

Przeprowadzona w Sejmie nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn podwyższa kwoty wolne od podatku. Jak informuje Ministerstwo Finansów wprowadzane w tej nowelizacji górne limity darowizn wolnych od podatku od kilku osób miały wyeliminować ewentualne nadużycia. Resort finansów zapewnia jednocześnie, że zmiany przepisów nie wpłyną w żaden sposób na zbiórki środków na cele charytatywne. MF pracuje nad doprecyzowaniem zapisów.

Slim VAT 3 ułatwi rozliczanie podatku od towarów i usług

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Ma on realizować wiele postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców i środowiska zajmujące się rozliczaniem podatków. Powyższe pozwoliło na wskazanie obszarów, które wymagają zmian i są pracochłonne i czasochłonne.  Jakie propozycje zawiera pakiet Slim VAT 3? W jaki sposób uprości rozliczanie podatku VAT?

Firmy mają niecały rok na przygotowanie się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur!

Krajowy System e-Faktur (KSeF). Od 1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur poprzez repozytorium Krajowej Administracji Skarbowej. Konsekwencją jego wprowadzenia będzie ściślejsza kontrola państwa nad ściągalnością podatków, ale też cyfryzacja firm, szybsze zwroty VAT-u i jednolity format faktur, co ułatwi ich zagregowanie i analizę w systemie. Na razie jednak wymagać będzie od firm dużych nakładów pracy, czasu i finansów.

Podatek u źródła a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Regulacje antyabuzywne, mające na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania, dotyczą również kwestii poboru podatku u źródła. W praktyce umożliwiają one podważenie podjętej przez płatnika decyzji o niepobraniu tego podatku i w konsekwencji nałożenie na niego obowiązku jego zapłaty wraz z odsetkami, a nawet nałożenie kary na płatnika. Nie ma przy tym znaczenia czy w momencie poboru podatku płatnik otrzymał oświadczenie odbiorcy płatności o spełnieniu warunków zwolnienia, gdyż na to płatnika nałożono daleko idące obowiązki weryfikacyjne, których nieprawidłowa realizacja, pozwala organom podatkowym na obciążenie go odpowiedzialnością.

Koszty uzyskania przychodu w 2023 roku a składki ZUS od pracowników – zasady, korekta – wyjaśnienia Ministra Finansów

Pracodawca (podatnik PIT albo CIT), który w 2023 roku na zasadzie memoriału, zaliczył do kosztów uzyskania przychodów nieopłacone w terminie składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowniczych (w części finansowanej przez płatnika), powinien dokonać „wstecz” korekty kosztów związanych z tymi składkami, tj. skorygować koszty miesiąca, w którym zaliczył, na zasadzie memoriału, składki do kosztów podatkowych. Składki te będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostaną zapłacone. Takie jest stanowisko Ministra Finansów, przedstawione przez Artura Sobonia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi z 25 stycznia 2023 r. na interpelację poselską.

mTAX FREE PL - aplikacja mobilna dla podróżnych

Ministerstwo Finansów informuje, że nowa aplikacja mobilna mTAX FREE PL jest kolejnym ułatwieniem w obsłudze dokumentów TAX FREE. Dzięki tej aplikacji podróżni mogą zarządzać własnymi dokumentami na swoim smartfonie w dowolnym czasie. Od 1 lutego 2023 r. wszystkie dokumenty TAX FREE wystawione w Polsce są dostępne w aplikacji mobilnej.

ZUS: 27 mln zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w 2022 r.

W 2022 r. zarejestrowano w kraju 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni absencji. Najczęstszą przyczyną absencji były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 rok. Rekomendacje KSR 2023

Komitet Standardów Rachunkowości opublikował 31 stycznia 2023 r. nowe rekomendacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 rok. Zdaniem Komitetu rekomendacje te są potrzebne zwłaszcza w obecnych szczególnych warunkach związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego, spowodowaną w szczególności skutkami wojny na Ukrainie i kończącej się pandemii COVID-19, takimi jak inflacja, rosnące ceny surowców i energii, zmiany kursów walut obcych. Co rekomenduje KSR?

Aktywni+ (plus) 2023 - wnioski od 1 lutego. Dofinansowanie projektów aktywizujących seniorów

Od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski do programu na rzecz osób starszych "Aktywni plus". Organizacje pozarządowe i instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie od 25 tys. do 250 tys. zł na projekty mające na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

40% sklepów internetowych w Europie oszukuje klientów. Na czym polegają praktyki manipulacyjne w e-handlu?
Komisja Europejska i krajowe organy ds. ochrony konsumentów z 23 państw członkowskich, Norwegii i Islandii opublikowały wyniki akcji kontrolnej stron internetowych związanych z handlem detalicznym. Kontrola objęła 399 sklepów internetowych. Manipulacyjne praktyki internetowe wykryto w 148.
Premier: od 2015 r. dochody budżetu państwa podwoiły się dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego
Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i reformom fiskalnym rządu Prawa i Sprawiedliwości, dochody budżetu państwa od roku 2015 podwoiły się - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.
Wnioski do PFRON w 2023 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) informuje, że od stycznia 2023 roku wnioski do PFRON w formie elektronicznej (przez internet / on-line) o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wniosków na likwidację barier technicznych, architektonicznych i barier w komunikowaniu się – trzeba składać w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – platformie internetowej przygotowanej przez PFRON.

Korekta amortyzacji środków trwałych. Na jakim dokumencie?

Jakim dokumentem księgowym należy dokonać korekty amortyzacji środków trwałych?