| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Uwidacznianie cen towarów i usług - od 1 stycznia 2016 r. będzie nowe rozporządzenie

Uwidacznianie cen towarów i usług - od 1 stycznia 2016 r. będzie nowe rozporządzenie

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. Uwagi można zgłaszać do 19 czerwca 2015 r.

Projektowane rozporządzenie uprości i uporządkuje stan prawny w zakresie informowania o cenach, w tym o cenach jednostkowych oferowanych towarów oraz świadczonych usług poprzez odstąpienie od obowiązku indywidualnego oznaczania towarów ceną czyli tzw. metkowania.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Uproszczenie regulacji przyczyni się do ograniczenia pracochłonności obowiązków administracyjnych wykonywanych przez przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, co powinno być szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorców. Redukcja nadmiernych obciążeń administracyjnych związanych z metkowaniem towarów, szczególnie u mikroprzedsiębiorców nie dysponujących odpowiednimi systemami umożliwiającymi oznaczanie towarów np. kodami kreskowymi. Dzięki czemu zostanie wygospodarowany dodatkowy wolny czas.

Informacja o cenach towarów i usług – zmiany od lipca 2014 r.

Według szacunków Ministerstwa Finansów proponowana zmiana przepisów przyczyni się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych na kwotę 0,5 mld zł rocznie. Biorąc, zaś pod uwagę strukturę podmiotów działających w handlu i usługach przewiduje się, że oszczędności wśród małych i średnich przedsiębiorstw wyniosą 150 mln zł rocznie, a wśród pozostałych firm 350 mln zł.  

Uwagi dotyczące projektu rozporządzenia należy kierować na adres mailowy iwona.mazurkiewicz@mg.gov.pl

Projekt rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług

Uzasadnienie projektu

Konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług wynika z delegacji ustawowej określonej w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) zwanej dalej „ustawą”.

Obecnie zasady uwidaczniania cen towarów i usług określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894, z późn. zm.), wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385), która straciła moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

Potrzeba wydania nowego aktu w tym zakresie wynika z art. 25 ustawy zgodnie, z którym dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2001 r. o cenach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Omawiany projekt rozporządzenia dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L 80 z 18.03.1998 r., str. 27-31, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 32).

Celem rozporządzenia jest określenie sposobu uwidaczniania ceny sprzedaży oraz ceny za jednostkę miary towarów oferowanych konsumentom w celu lepszego ich informowania oraz ułatwienia porównywania cen jak również określenie wykazu towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidacznianie ceny jednostkowej towarów (usług).

W konsekwencji rozwiązań przewidzianych w art. 4 ustawy modyfikacji uległy obowiązki informacyjne w zakresie cen towarów i usług, poprzez odstąpienie od utrzymywania dotychczasowego rozróżnienia pomiędzy „oznaczaniem” towaru ceną a „uwidacznianiem” cen. Spowodowało to odstąpienie od obligatoryjnego metkowania towaru i poprzestano na uwidacznianiu cen.

Rozwiązanie takie nie będzie powodowało nadmiernych obciążeń dla przedsiębiorców z jednej strony (zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców), z drugiej zaś będzie zapewniało konsumentom łatwo dostrzegalną, czytelną, prostą i niebudzącą wątpliwości (jednoznaczną) informację o cenach towarów i usług, a przez to ochronę ich uzasadnionych interesów ekonomicznych. Należy podkreślić, że dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku oznaczania ceną towaru, rozumianego jako obowiązek bezpośredniego naniesienia ceny na towarze albo na opakowaniu jednostkowym tego towaru. 

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Dotychczasowy sposób informowania o cenach, tj. naklejanie cen na poszczególne towary albo na jednostkowe opakowania, w których te towary zostały umieszczone (tzw. metkowanie towaru) powoduje większe zaangażowanie personelu i w konsekwencji wzrost cen towarów - co jest oczywistą konsekwencją wykonywania dodatkowych czynności wymagających dużego nakładu pracy.

Przy indywidualnym oznaczeniu ceną znacznej ilości towarów oferowanych do sprzedaży (zmiana cen może okresowo dotyczyć nawet kilkuset asortymentów na poszczególnych stoiskach branżowych) wzrasta ryzyko pomyłek. Indywidualne oznaczanie ceną jest również bardzo uciążliwe dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednimi systemami umożliwiającymi oznaczanie towarów np. kodami kreskowymi.

Projekt rozporządzenia stanowi, że w miejscu sprzedaży detalicznej lub świadczenia usług uwidacznia się aktualną cenę w momencie oferowania towaru lub usługi do sprzedaży, cenę jednostkową, jednostkę miary do której odnosi się cena oraz nazwę handlową towaru. Cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów na towarach, bezpośrednio przy towarach lub w ich bliskości, w taki sposób aby nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego. Informacje te uwidacznia się w szczególności na wywieszce, w cenniku, w katalogu, na obwolucie w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu. 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »