| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Czy wynagrodzenie otrzymane w ramach stażu studenckiego za granicą jest opodatkowane PIT w Polsce?

Czy wynagrodzenie otrzymane w ramach stażu studenckiego za granicą jest opodatkowane PIT w Polsce?

Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów – jest to tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy, zawarty w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Art. 21 ust. 1 pkt 39 tej ustawy i kolejne wskazują na pewne grupy stypendiów podlegające zwolnieniu z opodatkowania. W związku z tym w niektórych stanach faktycznych istnieją wątpliwości, czy otrzymane środki w ramach stażu studenckiego za granicą winny zostać opodatkowane w Polsce?

Pytanie interpretacyjne postawiła Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej podatniczka, która postanowiła wyjechać na ostatni rok studiów magisterskich do Francji. Decyzja przez nią podjęta nie była związana z jakikolwiek programem realizowanym w ramach współpracy uczelnianej. Na francuskim uniwersytecie zaproponowano jest dwuetapowy tok nauczania składający się z części teoretycznej oraz stażu, za który otrzymała w 2016 roku jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 3 900 euro. W świetle obowiązujących we Francji przepisów osoba, która nie ukończyła 25 roku życia, zwolniona jest z obowiązku podatkowego, gdy jej dochody nie przekraczają 3 krotności minimalnego wynagrodzenia, które na rok 2016 wynosiło 1466 euro.

Przedmiotowe pytanie zadane przez studentkę dotyczyło zobowiązania do opodatkowania otrzymanego dochodu w Polsce. Jej zdaniem otrzymane na stażu środki powinny podlegać zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 39 i kolejne ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako uzasadnienie swojego stanowiska powoływała się w szczególności na interpretację poselską nr 17304, gdzie w podobnej sprawie Minister Finansów podniósł, że stypendia zagraniczne mogą podlegać zwolnieniu na podstawie krajowych przepisów, gdy przepisy państwa obcego są tożsame z tymi wprowadzonymi w Polsce.

Podatniczka powoływała się również na tendencję wynikającą z orzecznictwa sądów administracyjnych zgodnie, z którą „pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mającego na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej czy realizacji badań naukowych”. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanego stażu jej zdaniem spełnia powyższe kryteria, gdyż przeznaczone zostało na utrzymanie oraz badania naukowe we Francji.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Niestety Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. W interpretacji z dnia 17 sierpnia 2017 roku (sygnatura 0113-KDIPT2-2.4011.93.2017.2.AKU) stwierdziła, że otrzymane za staż wynagrodzenie, podlega opodatkowaniu w Polsce jako przychód z innych źródeł dochodu, na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o PIT i powinno zostać wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym.

Uzasadniając stanowisko przyjęte przez Izbę Skarbową wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975 r.

Zgodnie z postanowieniami ww. Umowy w kwestii podatków od dochodu i majątku, student mający miejsce zamieszkania na terenie Polski, wyjeżdżając do Francji wyłącznie w celu kształcenia się, jest tam zwolniony z opodatkowania, w związku z otrzymywanym na terenie tego kraju wynagrodzeniem za świadczone usługi, pod warunkiem, że pozostają one w związku z kierunkiem jego kształcenia, bądź wykonywane usługi są niezbędne dla uzupełnienia środków, jakimi dysponuje na swoje utrzymanie.

W konsekwencji dochody z wynagrodzenia za staż podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, tj. w tym wypadku w Polsce, co oznacza, że stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem tych wymienionych między innymi w art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 40b tej ustawy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 40b ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są:

  • stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawa o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy),
  • świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawa o szkolnictwie wyższym (art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy),
  • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł (art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy).

Zatem ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie te stypendia oraz świadczenia wypłacane studentom, które spełniają warunki określone w ww. tych przepisach. Oznacza to, że niedopełnienie którejkolwiek z przesłanek uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK