| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Czy wynagrodzenie otrzymane w ramach stażu studenckiego za granicą jest opodatkowane PIT w Polsce?

Czy wynagrodzenie otrzymane w ramach stażu studenckiego za granicą jest opodatkowane PIT w Polsce?

Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów – jest to tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy, zawarty w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Art. 21 ust. 1 pkt 39 tej ustawy i kolejne wskazują na pewne grupy stypendiów podlegające zwolnieniu z opodatkowania. W związku z tym w niektórych stanach faktycznych istnieją wątpliwości, czy otrzymane środki w ramach stażu studenckiego za granicą winny zostać opodatkowane w Polsce?

Pytanie interpretacyjne postawiła Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej podatniczka, która postanowiła wyjechać na ostatni rok studiów magisterskich do Francji. Decyzja przez nią podjęta nie była związana z jakikolwiek programem realizowanym w ramach współpracy uczelnianej. Na francuskim uniwersytecie zaproponowano jest dwuetapowy tok nauczania składający się z części teoretycznej oraz stażu, za który otrzymała w 2016 roku jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 3 900 euro. W świetle obowiązujących we Francji przepisów osoba, która nie ukończyła 25 roku życia, zwolniona jest z obowiązku podatkowego, gdy jej dochody nie przekraczają 3 krotności minimalnego wynagrodzenia, które na rok 2016 wynosiło 1466 euro.

Przedmiotowe pytanie zadane przez studentkę dotyczyło zobowiązania do opodatkowania otrzymanego dochodu w Polsce. Jej zdaniem otrzymane na stażu środki powinny podlegać zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 39 i kolejne ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako uzasadnienie swojego stanowiska powoływała się w szczególności na interpretację poselską nr 17304, gdzie w podobnej sprawie Minister Finansów podniósł, że stypendia zagraniczne mogą podlegać zwolnieniu na podstawie krajowych przepisów, gdy przepisy państwa obcego są tożsame z tymi wprowadzonymi w Polsce.

Podatniczka powoływała się również na tendencję wynikającą z orzecznictwa sądów administracyjnych zgodnie, z którą „pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mającego na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej czy realizacji badań naukowych”. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanego stażu jej zdaniem spełnia powyższe kryteria, gdyż przeznaczone zostało na utrzymanie oraz badania naukowe we Francji.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Niestety Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. W interpretacji z dnia 17 sierpnia 2017 roku (sygnatura 0113-KDIPT2-2.4011.93.2017.2.AKU) stwierdziła, że otrzymane za staż wynagrodzenie, podlega opodatkowaniu w Polsce jako przychód z innych źródeł dochodu, na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o PIT i powinno zostać wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym.

Uzasadniając stanowisko przyjęte przez Izbę Skarbową wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975 r.

Zgodnie z postanowieniami ww. Umowy w kwestii podatków od dochodu i majątku, student mający miejsce zamieszkania na terenie Polski, wyjeżdżając do Francji wyłącznie w celu kształcenia się, jest tam zwolniony z opodatkowania, w związku z otrzymywanym na terenie tego kraju wynagrodzeniem za świadczone usługi, pod warunkiem, że pozostają one w związku z kierunkiem jego kształcenia, bądź wykonywane usługi są niezbędne dla uzupełnienia środków, jakimi dysponuje na swoje utrzymanie.

W konsekwencji dochody z wynagrodzenia za staż podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, tj. w tym wypadku w Polsce, co oznacza, że stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem tych wymienionych między innymi w art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 40b tej ustawy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 40b ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są:

  • stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawa o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy),
  • świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawa o szkolnictwie wyższym (art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy),
  • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł (art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy).

Zatem ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie te stypendia oraz świadczenia wypłacane studentom, które spełniają warunki określone w ww. tych przepisach. Oznacza to, że niedopełnienie którejkolwiek z przesłanek uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK