| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Czy gmina może odzyskać VAT od inwestycji w ramach projektu unijnego?

Czy gmina może odzyskać VAT od inwestycji w ramach projektu unijnego?

Gmina, aby móc realizować inwestycje związane z tzw. zadaniami własnymi (czyli nałożonymi przez ustawę dotyczącymi spraw publicznych o znaczeniu lokalnym) może uczestniczyć w programach unijnych, które są współfinansowane z unijnych funduszy, głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opodatkowanie poszczególnych czynności związanych z wykonywaniem i funkcjonowaniem takich inwestycji jest zależne od ich charakteru oraz celu. Poniżej zostanie przedstawionych kilka różnych sytuacji oraz problemów podatkowych z nimi związanych.

Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Dotyczą one wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone w ustawie na rzecz innych podmiotów. Do podstawowych, własnych zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 2 ust. 1 oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)).

Polecamy: Odliczenie VAT od aut - NSA każe stosować uchyloną ustawę o VAT?

Gmina nie jest uznawana za podatnika w zakresie w jakim realizuje zadania, które zostały nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, i dla realizacji których została powołana. Wyjątek stanowią czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)). Wynika to także z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392).

Gmina będzie podatnikiem w sytuacji wykonywania czynności związanych z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Ponadto prawo unijne wyraźnie wskazuje, że gmina podejmując takie działania i transakcje jest uważana za podatnika w odniesieniu do tych działań i transakcji.
Tak będzie się działo, jeżeli brak opodatkowania gminy mógłby przyczynić się do znaczącego zakłócenia konkurencji.

W przedstawionych poniżej sytuacjach gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonywane inwestycje są realizowane w ramach projektu unijnego i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Należą do zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Inwestycja ta wiąże się również z powstaniem odwodnienia, kanalizacja deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz strefy ruchu pieszego wraz z zielenią.

Mimo iż powstałe obiekty (ulica, place i wybudowane parkingi) stanowić będą majątek gminy (po oddaniu do użytku stanie się on rzeczowym trwałym majątkiem o wartości poniesionych nakładów na jego wytworzenie), gmina może przekazać je w zarząd podmiotowi wyłonionemu w trybie postępowania publicznego z zachowaniem zasad wolnej konkurencji. Do zadań takiego podmiotu należeć będzie bieżące utrzymanie całego powierzonego majątku. Natomiast Gmina będzie ponosić koszty zarządu sprawowanego przez podmiot ale i uzyskiwać opodatkowane przychody m.in. za opłaty z parkometrów. Podatek VAT w powyższym zakresie realizacji projektu będzie stanowił koszt niekwalifikowany.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »