| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prowadzić rachunkowość jednostki w stanie upadłości

Jak prowadzić rachunkowość jednostki w stanie upadłości

Jednostki postawione w stan upadłości muszą utworzyć rezerwę na przewidywane koszty i straty spowodowane utratą kontynuacji działania. Muszą również sporządzić sprawozdanie, jednak na innych zasadach niż w przypadku, gdyby prowadziły działalność bez zgłoszenia upadłości.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych
 
Niezależnie od tego, czy sąd ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu czy upadłość likwidacyjną konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych. Takie postępowanie wynika bezpośrednio z art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości, która nakazuje dokonać tej czynności na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości – nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia.
Na podstawie zamkniętych ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe. Jeżeli brak jest przesłanek do stwierdzenia możliwości kontynuacji działania, w dokonywanej wycenie majątku zmieni się sposób wyceny aktywów jednostki. Artykuł 29 ustawy o rachunkowości obliguje w takich sytuacjach do wyceny składników aktywów po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych jednak od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Sprawozdanie finansowe jednostki, w stosunku do której ogłoszona została upadłość, nie podlega zatwierdzeniu.
Zgodnie z art. 29 ust. 2a ustawy o rachunkowości różnica powstała w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy wpływa na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Zostanie to odzwierciedlone w księgach rachunkowych w poniższy sposób:
1. Ewidencja skutków wyceny środków trwałych – aktualizacja wartości: strona Wn konto 803 „Kapitał z aktualizacji wyceny”/strona Ma konto 070 „Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych” (aktualizacja wartości innych składników aktywów: strona Wn konto 803 „Kapitał z aktualizacji wyceny”/strona Ma konta zespołów: 0, 1, 2, 3, 5, 6).
2.Utworzenie rezerw na przyszłe koszty: strona Wn konto 803 „Kapitał z aktualizacji wyceny”/strona Ma konto 843 „Rezerwy na koszty postępowania upadłościowego”.
Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z prawem podatkowym odpisy aktualizacyjne staną się kosztem uzyskania przychodów dopiero w momencie sprzedaży składnika majątku.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYNDYKA ZA KSIĘGI
Zgodnie z ustawą o rachunkowości osoba, która dopuszcza do:
• prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,
• sporządzenia sprawozdania finansowego niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie. W stanie upadłości za prawidłowość ksiąg odpowiada syndyk jako kierownik jednostki.
CO POPRZEDZA ZAMKNIĘCIE KSIĄG
Zamknięcie ksiąg rachunkowych poprzedzają następujące czynności:
• przeprowadzenie inwentaryzacji (ujawnione rozliczenie należy ujawnić i rozliczyć w księgach rachunkowych) – na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości,
• wycena składników aktywów po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych jednak od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
• utworzenie rezerw.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kurczab-Ligienza

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK