| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Obowiązki podatkowe płatnika

Obowiązki podatkowe płatnika

Obowiązki podatkowe ciążą nie tylko na podatnikach. Mają je także płatnicy. Płatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zobowiązane na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go organowi podatkowemu. Zatem główną powinnością płatników jest obliczanie, pobór i zapłata podatków. Dziś przedstawiamy najczęściej zadawane przez płatników pytania, w zakresie ich obowiązków, i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Obowiązki zależą od okresu oddelegowania pracowników
Spółka, oddelegowując pracowników do pracy w Szwecji do momentu przekroczenia 183 dni pobytu za granicą przez pracownika na spółce jako płatniku ciąży obowiązek obliczania, pobierania oraz wpłacania zaliczek od wynagrodzeń takich pracowników. Po przekroczeniu 183 dni pobytu pracowników za granicą spółka jako płatnik nie jest zobowiązana do obliczania, poboru i wpłacania zaliczek podatkowych. - Postanowienie naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 28 listopada 2006 r., nr ŁUS-II-2/415/32/06/AG.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD
Spółka wysyła w ramach delegacji służbowych kilku pracowników do Szwecji. Są to osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce, zatrudnione w polskiej spółce, która wypłaca im wynagrodzenie, oraz diety i inne należności z tytułu podróży służbowych. Spółka nie ma siedziby ani zakładu na terytorium Szwecji. Ponieważ spółka podpisała duży kontrakt, istnieje duże prawdopodobieństwo, że liczba 183 dni pracy za granicą koordynatorów zostanie przekroczona. Spółka ma wątpliwości, w jaki sposób powinna się zachować, jako płatnik należności pracowniczych. Jakie należy zastosować zasady opodatkowania w Polsce dochodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium Szwecji na podstawie przepisów ustawy o PIT?
ODPOWIEDŹ URZĘDU
Z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT wynika tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Źródła przychodów znajdujące się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Obowiązek stosowania umów międzynarodowych wynika z art. 4a ustawy o PIT. Kwestie związane z opodatkowaniem wynagrodzeń otrzymywanych za pracę w Szwecji regulują przepisy art. 15 ust. 1 i ust. 2 konwencji z dnia 19 listopada 2004 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2006 r. nr 26, poz. 193).
Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego może odnieść się jedynie do obowiązków spółki jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasady opodatkowania przychodów ze stosunku pracy oraz obowiązki ciążące na płatnikach regulują przepisy art. 31 i 32 ustawy o PIT, w myśl których osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody m.in. ze stosunku pracy. Tak więc do momentu przekroczenia 183 dni pobytu za granicą na spółce jako płatniku ciąży obowiązek obliczania, pobierania oraz wpłacania zaliczek od wynagrodzeń oddelegowanych pracowników.
Natomiast po przekroczeniu 183 dni pobytu pracowników za granicą spółka jako płatnik nie jest zobowiązana do obliczania, poboru i wpłacania zaliczek od wypłat pracowników. Jednak w takiej sytuacji, w celu zapobieżenia jednoczesnemu opodatkowaniu w Polsce i w Szwecji dochodów oddelegowanych pracowników, płatnik może wystąpić do organu podatkowego o zwrot zaliczek na podatek dochodowy, zapłaconych od wynagrodzeń dotyczących całego okresu pobytu w Szwecji. Gdy okres 183 dni zostanie przekroczony w 2006 roku, wówczas dochody uzyskane z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Szwecji podlegają opodatkowaniu w Szwecji, jednak zasada ta ma zastosowanie jedynie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006 r.
OPINIA
Marzena Matuszyk-Aubertin, doradca podatkowy, senior counsel, Kancelarii Prawnej White & Case
Zgodnie z zasadą wyrażoną przez podpisane przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (w art. 15) dochody osób podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (czyli tzw. rezydentów podatkowych polskich) uzyskiwane z tytułu pracy najemnej świadczonej na terytorium drugiego z państw będących stroną umowy, są opodatkowane w tym państwie, w którym praca jest rzeczywiście wykonywana. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują (w ust. 2 art. 15) wyjątek dotyczący tzw. misji tymczasowych, pozwalające Polsce zachować prawo do opodatkowania wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi polskiemu oddelegowanemu do pracy za granicą, jeżeli spełnione są łącznie trzy następujące warunki: pracownik przebywa w tym państwie, w którym praca jest wykonywana przez okres lub okresy, które nie przekraczają łącznie 183 dni w zależności od umowy, w każdorazowym okresie 12 miesięcy, lub w ciągu danego roku podatkowego; pracodawca (tj. osoba, która jest efektywnym, ekonomicznym pracodawcą, a nie np. pośrednikiem lub tzw. pracodawcą na papierze) nie ma siedziby w kraju, gdzie świadczona jest praca; jeżeli pracodawca posiada w kraju, w którym praca jest wykonywana, tzw. zakład, wynagrodzenie płacone przez pracownika nie może być ponoszone przez ten zakład.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łodzi stwierdził, że dopóki nie zostaje naruszony jeden z warunków pozwalających Polsce na opodatkowanie przychodu z pracy, dopóty na zakładzie pracy ciąży obowiązek pobierania zaliczek na poczet PIT, z możliwością zażądania ich zwrotu. Nadmienić tu należy, że w zależności od przepisów państwa, w którym pracownik wykonuje swoją pracę, okazać się może, że będzie on musiał tam, jako nierezydent, dokonać po upływie 183 dni np. wpłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego (tak np. ma to miejsce w przypadku oddelegowanych do Polski pracowników zagranicznych, o ile ich pobyt w naszym kraju przekracza 183 dni). Może się więc okazać, że w oczekiwaniu na zwrot zaliczek pobranych przez polskiego pracodawcę, przez polski urząd skarbowy, podatnik, czyli pracownik ponosić będzie ciężar podwójnego opodatkowania uzyskanego wynagrodzenia.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK