| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Zasady ogólne > Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku spółek osobowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku spółek osobowych

Nie każdy podmiot jest obowiązany stosować przepisy ustawy o rachunkowości. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, ponieważ w niektórych przypadkach będą mieli obowiązek prowadzenia jedynie uproszczonej ewidencji operacji gospodarczych, czyli księgi przychodów i rozchodów.

Jakie podmioty mają obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości?

Ustawodawca w katalogu zamkniętym ustawy o rachunkowości (dalej także: ustawa) wskazał podmioty, na których ciąży obowiązek stosowania przepisów ustawy. Po pierwsze podmioty wskazane przez ustawodawcę mają siedzibę działalności w Polsce lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski. Zaliczają się do nich:

1) spółki handlowe (zarówno osobowe jak i kapitałowe) i inne osoby prawne;

2) jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;

3) gminy, powiaty, województwa oraz ich związki;

4) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;

5) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

6) jednostki nie wymienione powyżej, jeżeli otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Jakie podmioty pomimo spełnienia powyższych przesłanek są zwolnione ze stosowania przepisów ustawy o rachunkowości?

Jeżeli np. przedsiębiorca prowadzi spółkę jawną nie zawsze będzie musiał stosować się do przepisów ustawy o rachunkowości. Zgodnie bowiem z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości kwoty 2 000 000 euro wówczas nie będą obowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości.

Z powyższego wynika, że jeżeli wspólnikiem w spółce jawnej jest np. spółka z.o.o., wówczas pomimo przychodu poniżej wskazanego w przepisie będzie ona zobowiązana stosować przepisy ustawy.

W przypadku spółek partnerskich nie pojawi się taki problem, ponieważ zgodnie z art. 87 Kodeksu spółek handlowych wspólnikami w niej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Warto także zauważyć, iż powyższe zwolnienie nie dotyczy zarówno spółek komandytowych jak i komandytowo-akcyjnych, więc zawsze będą one zobowiązane prowadzić pełną księgowość.

Jeżeli chodzi o limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej księgowości, warto zaznaczyć, że od roku 2017 obowiązuje kwota 2 000 000 euro, wcześniej wynosiła ona 1 200 000 euro.

Czy pomimo powyższego zwolnienia podmioty te mogą stosować się do przepisów ustawy o rachunkowości?

Ustawodawca dał możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości podmiotom, które zostały zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy. Jednak takie podmioty muszą zawiadomić urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym o tym fakcie.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK