reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Zawieszenie działalności - wszystko o czym musi pamiętać przedsiębiorca

Zawieszenie działalności - wszystko o czym musi pamiętać przedsiębiorca

Prowadzenie własnej firmy nie zawsze przynosi korzyści jakich oczekiwałby przedsiębiorca. Wszystkie kłopoty rozpoczynają się w momencie utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo oraz gdy nie jest ono zdolne do opłacania obowiązkowych składek i podatków. Jednakże w takiej sytuacji polskie prawo umożliwia przedsiębiorcy tymczasowe zawieszenie działalności, w tym trudnym dla niej okresie.

Najczęściej, jako przyczyny zawieszenia działalności, podaje się problemy finansowe, niemożność opłacania składek do ZUS-u, zaliczek na podatek dochodowy oraz kosztów związanych z utrzymaniem firmy. Bywa także, iż powodem zawieszenia działalności są problemy zdrowotne przedsiębiorcy lub po prostu zdarzenia losowe.

W związku z powyższym przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z bezterminowego zawieszenia działalności gospodarczej (przepis wszedł w życie w 2018 roku z tzw. Konstytucją Biznesu), jeśli jest to jednoosobowa działalność zarejestrowana w CEiDG. Termin ten jednak nie może być krótszy niż 30 dni.

Art. 23. Prawo przedsiębiorców. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Natomiast, jeśli spółka zarejestrowana jest w KRS, możliwość jej zawieszenia ustalona jest maksymalnie na 24 miesiące (2 lata).

Art. 23. Prawo Przedsiębiorców. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Korzyści i wady zawieszenia działalności gospodarczej

W momencie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zostaje zwolniony z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto, działalność ta zostaje automatycznie wyrejestrowana z ZUS-u, a przedsiębiorca wstrzymuje się od płacenia składek. Przedsiębiorca nie musi także składać deklaracji VAT.

Wspomniane działania powodują, iż traci się prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego. W takim przypadku warto skorzystać z ubezpieczenia członków rodziny lub dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Okres zawieszenia działalności nie jest doliczany w żaden sposób do lat pracy przedsiębiorcy, a nieopłacanie składek emerytalnych w tym okresie, wiąże się ze zmniejszeniem wysokości jego przyszłej emerytury.

Złożenie wniosku o zawieszenie

Pierwszym krokiem procesu zawieszenia działalności gospodarczej jest złożenie wniosku CEiDG-1 w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.

Uwaga!
Należy pamiętać o tym, że wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie formularzem wniosku o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej.
Ważne, aby na wniosku zaznaczyć X w rubryce 01.3.

Jeśli osoba zawieszająca działalność, jest wspólnikiem spółek cywilnych, musi również wypełnić załącznik CEiDG-SC. Wniosek musi być wypełniony drukowanymi literami, bądź za pomocą maszyny, bez jakichkolwiek poprawek i skreśleń.

Wniosek o zawieszenie (oraz wznowienie) działalności gospodarczej można złożyć w formie online, osobiście (w urzędzie gminy, urzędzie miasta) lub przy pomocy pełnomocnika (np. małżonka, rodzica, dziecka). Jeśli jednak pełnomocnictwo udzielone zostało osobie spoza pokrewieństwa, należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Wniosek on-line musi być przesłany przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

Jeżeli wniosek składany jest osobiście w urzędzie gminy lub przesłany listem poleconym, to w przypadku przesłania wniosku listem poleconym pamiętać należy o dołączeniu dokumentu poświadczającego notarialnie podpisu. Wniosek ten powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza.

W sytuacji, gdy wniosek będzie błędnie wypełniony, wnioskodawca zostanie o tym poinformowany i poproszony o poprawienie odpowiednich informacji we wniosku. W przypadku, gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku. Natomiast w przypadku, gdy wniosek został złożony osobiście w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Polecamy: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

Poprawnie wypełniony wniosek zostaje przyjęty przez organ ewidencyjny, a wnioskodawca otrzymuje kopię wniosku. Urząd Gminy lub Miasta jest zobowiązany do przesłania w ciągu 3 dni od dokonania wpisu o zawieszeniu, informacji z wniosku, wraz z oryginałem wniosku, do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, Statystycznego oraz ZUS-u bądź KRUS-u.

Zasady zawieszenia działalności - prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Według art. 25. pkt. 2 (Prawa przedsiębiorców) podczas, gdy działalność jest zawieszona, przedsiębiorca ma prawo do przyjmowania należności, lub regulowania zobowiązań powstałych przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej. Ponadto, ma prawo do działań, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Może również osiągać przychody finansowe, także te wynikające z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. Może podlegać kontroli skarbowej, ma prawo do zbywania środków trwałych i wyposażenia.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama