Kategorie

Zawieszenie działalności - wszystko o czym musi pamiętać przedsiębiorca

Systim
Księgowość przez Internet – online
Zawieszenie działalności - wszystko o czym musi pamiętać przedsiębiorca /Fot. Fotolia
Zawieszenie działalności - wszystko o czym musi pamiętać przedsiębiorca /Fot. Fotolia
Fotolia
Prowadzenie własnej firmy nie zawsze przynosi korzyści jakich oczekiwałby przedsiębiorca. Wszystkie kłopoty rozpoczynają się w momencie utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo oraz gdy nie jest ono zdolne do opłacania obowiązkowych składek i podatków. Jednakże w takiej sytuacji polskie prawo umożliwia przedsiębiorcy tymczasowe zawieszenie działalności, w tym trudnym dla niej okresie.

Najczęściej, jako przyczyny zawieszenia działalności, podaje się problemy finansowe, niemożność opłacania składek do ZUS-u, zaliczek na podatek dochodowy oraz kosztów związanych z utrzymaniem firmy. Bywa także, iż powodem zawieszenia działalności są problemy zdrowotne przedsiębiorcy lub po prostu zdarzenia losowe.

W związku z powyższym przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z bezterminowego zawieszenia działalności gospodarczej (przepis wszedł w życie w 2018 roku z tzw. Konstytucją Biznesu), jeśli jest to jednoosobowa działalność zarejestrowana w CEiDG. Termin ten jednak nie może być krótszy niż 30 dni.

Art. 23. Prawo przedsiębiorców. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Natomiast, jeśli spółka zarejestrowana jest w KRS, możliwość jej zawieszenia ustalona jest maksymalnie na 24 miesiące (2 lata).

Art. 23. Prawo Przedsiębiorców. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Korzyści i wady zawieszenia działalności gospodarczej

Reklama

W momencie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zostaje zwolniony z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto, działalność ta zostaje automatycznie wyrejestrowana z ZUS-u, a przedsiębiorca wstrzymuje się od płacenia składek. Przedsiębiorca nie musi także składać deklaracji VAT.

Wspomniane działania powodują, iż traci się prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego. W takim przypadku warto skorzystać z ubezpieczenia członków rodziny lub dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Okres zawieszenia działalności nie jest doliczany w żaden sposób do lat pracy przedsiębiorcy, a nieopłacanie składek emerytalnych w tym okresie, wiąże się ze zmniejszeniem wysokości jego przyszłej emerytury.

Złożenie wniosku o zawieszenie

Pierwszym krokiem procesu zawieszenia działalności gospodarczej jest złożenie wniosku CEiDG-1 w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.

Uwaga!
Należy pamiętać o tym, że wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie formularzem wniosku o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej.
Ważne, aby na wniosku zaznaczyć X w rubryce 01.3.

Jeśli osoba zawieszająca działalność, jest wspólnikiem spółek cywilnych, musi również wypełnić załącznik CEiDG-SC. Wniosek musi być wypełniony drukowanymi literami, bądź za pomocą maszyny, bez jakichkolwiek poprawek i skreśleń.

Reklama

Wniosek o zawieszenie (oraz wznowienie) działalności gospodarczej można złożyć w formie online, osobiście (w urzędzie gminy, urzędzie miasta) lub przy pomocy pełnomocnika (np. małżonka, rodzica, dziecka). Jeśli jednak pełnomocnictwo udzielone zostało osobie spoza pokrewieństwa, należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Wniosek on-line musi być przesłany przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

Jeżeli wniosek składany jest osobiście w urzędzie gminy lub przesłany listem poleconym, to w przypadku przesłania wniosku listem poleconym pamiętać należy o dołączeniu dokumentu poświadczającego notarialnie podpisu. Wniosek ten powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza.

W sytuacji, gdy wniosek będzie błędnie wypełniony, wnioskodawca zostanie o tym poinformowany i poproszony o poprawienie odpowiednich informacji we wniosku. W przypadku, gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku. Natomiast w przypadku, gdy wniosek został złożony osobiście w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Polecamy: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

Poprawnie wypełniony wniosek zostaje przyjęty przez organ ewidencyjny, a wnioskodawca otrzymuje kopię wniosku. Urząd Gminy lub Miasta jest zobowiązany do przesłania w ciągu 3 dni od dokonania wpisu o zawieszeniu, informacji z wniosku, wraz z oryginałem wniosku, do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, Statystycznego oraz ZUS-u bądź KRUS-u.

Zasady zawieszenia działalności - prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Według art. 25. pkt. 2 (Prawa przedsiębiorców) podczas, gdy działalność jest zawieszona, przedsiębiorca ma prawo do przyjmowania należności, lub regulowania zobowiązań powstałych przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej. Ponadto, ma prawo do działań, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Może również osiągać przychody finansowe, także te wynikające z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. Może podlegać kontroli skarbowej, ma prawo do zbywania środków trwałych i wyposażenia.


Natomiast według art. 25. pkt. 1 (Prawa przedsiębiorców) w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskiwania z tego tytułu przychodów. Nie może również w ramach umowy zlecenie lub dzieło, wykonywać usług, które wchodzą w ramy usług wykonywanych w zawieszonej działalności gospodarczej. Dodatkowo należy jeszcze zaprzestać odpisów amortyzacyjnych.

Deklaracja VAT - obowiązki i wyjątki

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, nie są zobowiązani do składania deklaracji VAT-7, VAT-7K za okres rozliczeniowy dotyczący zawieszenia działalności. Natomiast, jeśli podatnik zadecyduje o sprzedaży środków trwałych i uzyska z tego tytułu przychody, to będzie zobowiązany do zapłacenia podatku, oraz złożenia deklaracji VAT.

Nie wszyscy podatnicy zostają zwolnieni z obowiązku złożenia deklaracji VAT. Deklarację VAT mimo zawieszenia działalności, muszą składać podatnicy importujący usługi i/lub towary w zakresie, których są podatnikiem. Podatnicy zajmujący się wewnątrzwspólnotowym nabywaniem towarów, również są zobowiązani do złożenia deklaracji VAT. Ponadto, brak obowiązku składania deklaracji VAT nie odnosi się do okresu rozliczeniowego, w którym zawieszenie działalności nie obejmowało pełnego okresu rozliczeniowego, ani do okresu rozliczeniowego, za który przedsiębiorca musi dokonać korekty podatku naliczonego.

W związku z powyższym, w wyżej wymienionych przypadkach, mimo zwolnienia, niektórzy podatnicy zobowiązani do terminowego składania deklaracji VAT, nawet w sytuacji, gdy będą to tzw. deklaracje zerowe.

Rozliczenie kosztów stałych

Ustawa Prawo Przedsiębiorców, jasno wskazuje na to, przedsiębiorca może rozliczać koszty uzyskania przychodów w czasie zawieszenia działalności. Ma prawo do regulowania zobowiązań, a także przyjmowania należności, które wynikają z okresu przed zawieszeniem działalności.

W okresie zawieszenia działalności istnieje możliwość rozliczania kosztów stałych, takich jak czynsz czy media, gdyż wynikają one z zawartych umów przed okresem zawieszenia działalności. Koszty te, zalicza się do kosztów podatkowych, a więc należy wziąć je pod uwagę w zeznaniu rocznym. Mimo iż w okresie zawieszenia nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, należy złożyć zeznanie roczne w celu rozliczenia podatku należnego za rok podatkowy.

Reasumując, zawieszenie działalności następuje w konsekwencji złożenia wniosku CEiDG-1 w Urzędzie Gminy bądź Urzędzie Miasta. Powody zawieszenia działalności nie są istotne z punktu widzenia urzędników, nie ma obowiązku ich wykazywania. Należy pamiętać, iż zawieszenie działalności nie może być utożsamiane z zamknięciem działalności. Należy wspomnieć jednak, iż aby móc zawiesić działalność, nie można zatrudniać żadnych pracowników na podstawie umowy o pracę - chyba że tacy pracownicy aktualnie przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim.

Każdy przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność, bez podania daty jej wznowienia. W takim wypadku, chęć wznowienia działalności będzie musiała być poparta wnioskiem o jej wznowienie. Istnieje również możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na czas określony, podając datę we wniosku CEiDG-1. W tym wypadku po upłynięciu wskazanego przez przedsiębiorcę terminu okresu zawieszenia, działalność zostanie automatycznie wznowiona.

Autor: Magda Okroj i Żaneta Dulczykowska, Systim.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w Anglii, oddział w Polsce - co warto wiedzieć?

  Firma w Anglii. Ze względu na atrakcyjne dla biznesu rozwiązania prawne oraz przyjazne nastawienie urzędów względem przedsiębiorców, Wielka Brytania przyciąga pod swoje skrzydła wielu przedsiębiorców, chcących pracować w tak odpowiednich dla nich warunkach. Są wśród nich także nasi rodacy. Jednak decydując się na przeniesienie bądź zarejestrowanie firmy w UK, powinni oni pamiętać, że będąc właścicielami spółki typu Limited (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), mają oni możliwość otworzenia oddziału tejże spółki na terytorium Polski. Kiedy taki oddział powinno się otworzyć? Jak to zrobić i jakie płyną z tego korzyści?

  Zmiana urzędu skarbowego neutralna dla dużych podatników

  Zmiana urzędu skarbowego dla dużych podatników. Ponad połowa dużych podatników nie dostrzegła zmiany jakości obsługi w pierwszym kwartale po przeniesieniu obsługi największych podatników do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W pierwszym okresie po wdrożeniu reformy 45,2% respondentów dostrzegło przejściowe pogorszenie się jakości obsługi – wynika z ankiety przeprowadzonej przez EY.

  Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

  Rygor natychmiastowej wykonalności w celu zabezpieczenia zobowiązania podatkowego. Wydane przeciw spółce postanowienie o rygorze natychmiastowej wykonalności upadło, bo wydał je niewłaściwy organ.

  Dlaczego francuskie firmy (prawie) nie płacą w Polsce CIT?

  Szereg francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości. Jednocześnie wiele francuskich korporacji otrzymało pomoc państwową większą niż zapłacony przez nie podatek – wynika z opublikowanego 5 sierpnia 2021 r. raportu ZPP.

  Ceny transferowe - obowiązek sporządzania dokumentacji „master file”

  Dokumentacja „master file” (ceny transferowe). Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedź na interpelację poselską w sprawie grupowej dokumentacji cen transferowych „master file”.

  Polski Ład. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Ryczałt według Polskiego Ładu – obniżki stawek podatku dla wybranych, wzrost kosztów dla wszystkich. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.