reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Jak zarejestrować przedsiębiorcę w KRS?

Jak zarejestrować przedsiębiorcę w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest publiczną i scentralizowaną bazą danych, prowadzoną w systemie teleinformatycznym. Obejmuje te podmioty, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru. Wpis do KRS następuje na podstawie wydawanego przez sąd postanowienia.

Krajowy Rejestr Sądowy

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrem jest:

- rejestr przedsiębiorców,

- rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

- rejestr dłużników niewypłacalnych.

Rejestr prowadzony jest przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane sądami rejestrowymi. Podmiotami zobowiązanymi do uzyskania wpisu w Rejestrze są te podmioty, na które ustawa nakłada taki obowiązek. Są oni wskazani w art. 36 ustawy, katalog ten pozostaje jednak otwarty.

Ważne!

Wpisowi do Rejestru nie podlega spółka cywilna, ponieważ nie jest ona przedsiębiorcą. Za przedsiębiorców uznawani są natomiast wspólnicy spółki cywilnej. Podlegają oni jednak wpisowi do CEIDG.

Za wpis należy uważać zarówno pierwszy wpis o rejestrację, jak i wpis o zmianę danych, czy też wykreślenie.

Jak przebiega postępowanie rejestrowe?

Postępowanie rejestrowe jest postępowaniem nieprocesowym, do którego stosuje się przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w sprawach nieuregulowanych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Jest ono ściśle sformalizowane, oparte na wzorach, określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Ważne!

Od 2017 r. obowiązują nowe wzory formularzy.

Zobacz: Wzory formularzy KRS

Złożenie wniosku o wpis

Zasadniczo wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek. Może być również dokonany z urzędu, jeśli przepisy szczególne tak stanowią. Wnioskodawcą jest podmiot podlegający wpisowi do tego rejestru (podmiot rejestrowy). Przepisy przewidują od tego wyjątki, przykładowo wniosek o wykreślenie może złożyć syndyk, jednakże podmiot rejestrowy jest i tak uczestnikiem takiego postępowania.

Wniosek składa się na urzędowym formularzu dostępnym w siedzibach sądu oraz w urzędach gmin w odniesieniu do spółki jawnej lub na formularzu w systemie teleinformatycznym. Dopuszczalne jest złożenie wniosku na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Należy pamiętać, że w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, istnieje obowiązek opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Spośród formularzy wniosków można wyodrębnić trzy grupy:

- KRS-W (do złożenia pierwszego wpisu o rejestrację),

- KRS-X (do wykreślenia podmiotu z rejestru),

- KRS-Z (do zmiany danych w rejestrze).

Formularze te będą różniły się w zależności od formy prawnej podmiotu rejestrowego.

Poza formularzem należy złożyć także dokumenty potwierdzające prawdziwość zgłaszanych danych (przykład: umowa/statut spółki, zgoda prokurenta na jego powołanie). Ponadto należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (tabela opłat znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Wskazane dokumenty składa się w oryginałach lub w poświadczonych urzędowo odpisach i wyciągach.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama