REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Aktualizacja programów operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich

Aktualizacja programów operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich
Aktualizacja programów operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Najważniejsze programy operacyjne w ramach Funduszy Europejskich oraz Funduszy Norweskich zostały zaktualizowane. Do wcześniej zapowiedzianych konkursów, dołączyło kilka nowych oraz ciekawych dla przedsiębiorców propozycji. Wobec czego w ramach Funduszy Europejskich jest jeszcze sporo środków do rozdysponowania w ostatnim roku programowania finansowego 2014-2020.

Polscy przedsiębiorcy mają zatem w tym roku szeroki wachlarz możliwości aplikowania o dofinansowanie dla swoich inwestycji. Należy pamiętać, że bieżący rok kończy obecnie obowiązującą pespektywę finansową, co wiąże się z tym, że jest to ostania okazja dla wszystkich firm na urzeczywistnienie swoich dalekosiężnych planów rozwojowych.

Autopromocja

Program operacyjny inteligentny rozwój (POIR)

Najważniejszą informacją pierwszego kwartału bieżącego roku, o której z przyjemnością Państwu przypominamy, było ogłoszenie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nowej „Szybkiej Ścieżki”. Konkurs ten od lat wzbudza wielkie zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Dzieję się tak, ponieważ jest to największy program bezzwrotnego wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce. Sam konkurs, ma na celu wsparcie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja. Z harmonogramu POIR wynika, że konkurs ten zostanie podzielony na 4 rundy, które łącznie będą trwać od 7 lutego 2020 roku do 1 czerwca 2020 roku. Dwie pierwsze rundy przeznaczone są tylko dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Natomiast dwie następne, skierowane będą wyłącznie do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach tego poddziałania wynosi 1,2 mld zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 1 mln, w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP, oraz 2 mln zł w sytuacji, gdy beneficjent realizuje pozostałe projekty.

W ostatnich dniach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosił dwa nowe konkursy poszerzając w ten sposób ofertę programu „Szybka Ścieżka” Dla przedsiębiorców z Mazowsza przygotowano bardzo miłą niespodzianka w postaci konkursu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza”, na rzecz którego przeznaczono alokację w wysokości 500 mln zł. Informacja ta cieszy tym bardziej, ponieważ w ostatnim czasie, ze względu na znakomitą sytuację ekonomiczną miasta stołecznego Warszawy na tle całego kraju, Mazowsze było pomijane przy rozpisywaniu konkursów Szybkiej Ścieżki. Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia br. i potrwa do 14 maja tego roku. Zasadniczo konkurs ten nie różni się w znaczny sposób od podstawowej „Szybkiej Ścieżki”. Najważniejszą różnicą jest to, że projekty realizowane w ramach Szybkiej Ścieżki dla Mazowsza muszą być realizowane, przynajmniej w części, w województwie mazowieckim. Natomiast w przypadku konsorcjum, przynajmniej jedno z przedsiębiorstw wchodzących w jego skład musi zrealizować projekt na Mazowszu.

Drugim z nowo ogłoszonych konkursów jest Szybka Ścieżka o zakresie tematycznym: OZE w transporcie. Konkurs ten dedykowany dla regionów słabiej rozwiniętych co oznacza, że w jego ramach projekty mogą być realizowanym na terytorium całego kraju poza województwem mazowieckim. Kwota przeznaczona na dofinansowanie tego konkursu to 200 mln zł, natomiast nabór wniosku w tym przypadku rozpocznie się 30.04.2020 r. a jego zakończenie zaplanowano na 10.07.2020 r. W obu konkursach beneficjentami mogą zostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało także o przedłużeniu terminu wnoszenia wniosków dla konkursu Szybka Ścieżka: Urządzenia Grzewcze. Nowy termin to 30 kwietnia 2020 roku. Należy tu przypomnieć, że konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, dużych), konsorcjów, także z udziałem jednostek naukowych, a sam nabór dotyczy branży urządzeń grzewczych. Konkurs ten ma na celu wsparcie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych przeznaczonych dla przedsiębiorców a także konsorcjów. Kwota alokacji w tym konkursie pozostaje niezmienna i wynosi ona 200 mln zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W 2020 roku propozycją, która wciąż powinna przyciągać uwagę mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, nastawionych na wdrożenie i realizacje zadań badawczo-rozwojowych jest konkurs z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako jednostka ogłaszająca, przewidziała organizacje tego konkursu w 3 wariantach. Pierwszy z nich jest konkursem ogólnym, a poziom jego dofinansowania wyniósł 550 mln zł. Drugi z nich dedykowany jest miastom średnim, natomiast trzeci przeznaczony jest na rzecz dostępności. Poziom dofinansowania tych dwóch kolejnych konkursów to odpowiednio 200 mln zł oraz 50 mln zł. W każdym z przedstawionych konkursów nabór wniosków rozpocznie się 25 marca 2020 roku i potrwa do 23 kwietnia 2020 roku.

Wciąż możliwe jest składanie wniosków w BGK w ramach naboru Kredyt na innowacje technologiczne, czyli poddziałanie 3.2.2 POIR. Możliwe jest tu uzyskanie dotacji w postaci spłaty rat kredytu komercyjnego w wysokości do 6 mln zł. Najważniejszym celem konkursu jest wsparcie projektów MŚP polegające na wdrożeniu innowacji o charakterze technologicznym. Obecny nabór z alokacją rzędu 350 mln zł potrwa do 23 kwietnia br. Jednocześnie należy przypomnieć, że w harmonogramie POIR na rok 2020, przewidziano kolejny nabór, który rozpocznie się 14 września i zakończy 30 grudnia 2020 r.

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie to mechanizm, który oferuje bezzwrotne dotacje, z których skorzystać mogą nowi członkowie UE w tym państwa środkowej i południowej Europy oraz państwa bałtyckie, takie jak Polska. Jest to także potoczna nazwa na dwa instrumenty finansowe w postaci Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Najważniejszą funkcją tego wsparcia jest niwelowanie różnic ekonomicznych oraz społecznych w ramach państw obszaru EOG. Kolejnym celem jaki powinien zostać osiągnięty jest umocnienie stosunków dwustronnych między państwem darczyńcą a państwem korzystającym z mechanizmów Funduszy Norweskich. Fundusze te są wykorzystywane w postaci przeróżnych programów w konkretnie określonych obszarach priorytetowych.

3 marca 2020 roku ruszył program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” będący już trzecią edycją tego programu. Całkowity budżet programu w swej najnowszej odsłonie to 164 mln euro. Program nadzorowany jest przez Ministerstwo Klimatu przy pomocy Narodowego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związków, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz uczelnie wyższe. Sam program skupia się na zmianach klimatu oraz łagodzeniu konsekwencji tego procesu. Bardzo istotne, są również zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną. Program ten ma także na uwadze ochronę środowiska i ekosystemów.

W ramach programu „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” organizatorzy planują trzy grupy naborów. Pierwsza z nich dotyczy rozwoju wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej. W drugim naborze najciekawszymi propozycjami wydają się działania w zakresie środowiska i ekosystemów w ramach Funduszy Małych Gruntów. Kolejnym interesującym działaniem jest budowa instalacji do produkcji paliwa z drewna i biomasy rolnej w postaci peletu. Tym co może zainteresować w trzecim naborze jest wzmocnione wdrożenie gospodarki w obrocie zamkniętym. Należy także zwrócić uwagę na możliwość budowy źródła ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej. Najwyższy przedział dofinansowania w zakresie od 1 mln do 7 mln euro został przeznaczony na rozwój obszarów wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej. Natomiast najniższy przedział alokacji na nabory wniosków od 200 tyś do 800 tyś euro zadedykowano dla działań w zakresie łagodzenia klimatu przez organy szkoły. Poziom dofinansowania w tym programie zaczyna się od 45% i może osiągnąć nawet 100%. Tak duża rozbieżność wynika z charakteru danego obszaru oraz aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wachlarz wsparcia dotacyjnego nie omija obszaru działalności rolniczej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) ogłosiła kolejny w tym roku konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dla działania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Rozpoczęcia naboru wniosków należy się spodziewać we wrześniu 2020 roku. Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wykonujących działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. W ramach tego konkursu przyszli beneficjenci mogą otrzymać środki pieniężne między innymi na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności przetwórczej oraz zakup maszyn i urządzeń do przygotowania produktów do sprzedaży lub magazynowania.

Poziom dofinansowania projektów stanowi 50% wysokości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów może osiągnąć kwotę 10 mln zł. W tym konkursie dofinansowanie występuje w formie dotacji bezzwrotnej co oznacza, że otrzymane przez państwa środki nie będę podlegać zwrotowi. Wsparciem zostaną objęte zarówno operacje polegające na rozwijaniu bieżącej działalności gospodarczej, jak i związane z uruchomieniem nowych zakładów.

Kolejną zmianą w harmonogramie programu PROW jest dodatkowy nabór w ramach działania 16 PROW pt. „Współpraca”. Nabór wniosków ma się rozpocząć na przełomie października i listopada 2020 roku. Konkurs ten dedykowany jest grupom EPI składającym się z rolników, właścicieli lasów, przedsiębiorców lub podmiotów świadczących usługi doradcze. Ważne jest także to, aby grupa operacyjna działała w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie nowych produktów, technologii, ale także przyczynia się do rozwoju lub tworzenia, krótkich łańcuchów dostaw oraz rynków lokalnych. Limit dla jednej operacji finansowej może maksymalnie osiągnąć kwotę 5,5 mln zł na jednego beneficjenta. Natomiast w przypadku, gdy mówimy o maksymalnym dofinansowaniu całej grupy operacyjnej, kwota ta wyniesie 11 mln zł. Poziom dofinansowania w ramach projektów to 90% dla prowadzonych badań oraz 50% dla działań inwestycyjnych.

Przedstawione powyżej konkursy pokazują w znakomity sposób, jak wiele ciekawych propozycji przygotowanych jest dla polskich przedsiębiorców w 2020 roku. Wciąż aktualizowane są programy stawiające na innowacyjność, które mogą przyczynić się do wsparcia oraz rozwoju polskiej gospodarki. Pojawiły się także konkursy finansujące inwestycje w ochronę środowiska oraz postęp w zakresie szeroko pojętej energetyki. W takim wypadku nie pozostało nam nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić Państwa do skorzystania z możliwości, jakie dają fundusze europejskie, a także fundusze norweskie. Ostatni rok programowania finansowego 2014-2020 to duża szansa na uzyskanie wsparcia w finansowaniu przyszłych inwestycji.

Autopromocja

Accreo

Autopromocja
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  REKLAMA