Kategorie

Dematerializacja akcji – czyli co powinien zrobić każdy akcjonariusz po 1 marca 2021 r.?

Szymon Kaczmarek
adwokat, wspólnik zarządzający kancelarii Loewen Legal Hub
Dematerializacja akcji – czyli co powinien zrobić każdy akcjonariusz po 1 marca 2021 r.?
Dematerializacja akcji – czyli co powinien zrobić każdy akcjonariusz po 1 marca 2021 r.?
ShutterStock
Dematerializacja akcji - 1 marca 2021 r. wejdą w życie przepisy o powszechnej dematerializacji akcji oraz innych papierów wartościowych i instrumentów emitowanych przez spółki akcyjne. To duża zmiana dla akcjonariuszy chociażby przez to, że dotychczasowa ich identyfikacja względem spółki polegająca na posiadaniu akcji (w przypadku akcji na okaziciela) lub wpisie do księgi akcyjnej (w odniesieniu do akcji imiennych), zostanie zastąpiona wpisem do rejestru akcjonariuszy. To wpis w tym rejestrze będzie decydował o tym, czy dana osoba jest akcjonariuszem i ile posiada akcji. Dlatego każdy akcjonariusz powinien zadbać o swoje prawa i zwrócić uwagę na praktyczne aspekty związane z funkcjonowaniem rejestru.

Dematerializacja akcji od 1 marca 2021 r.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 1 marca 2021 r. Tego dnia dematerializacji ulegną akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, a także inne papiery wartościowe i instrumenty emitowane przez te spółki takie jak: warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie oraz prawa poboru.

Czym jest rejestr akcjonariuszy i jak jest zakładany?

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez podmioty, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi są uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, a więc domy maklerskie lub banki uprawnione do prowadzenia działalności maklerskiej. Wyboru tego podmiotu dokonuje walne zgromadzenie, a w przypadku nowo powstałej spółki, jej założyciele. Umowa na prowadzenie rejestru zawierana jest przez zarząd spółki z domem maklerskim. Akcjonariusze nie są stroną takiej umowy, w związku z tym cały proces przekazywania danych akcjonariuszy do rejestru odbywa się pomiędzy domem maklerskim i spółką.

Jak informacje o akcjonariuszach trafiły do rejestru?

Spółki zebrały informacje i akcje od akcjonariuszy a później, już bez udziału właścicieli spółki, przekazywał ich dane do podmiotów prowadzących rejestr. Akcjonariusze nie mieli więc wglądu do danych przekazywanych do domu maklerskiego. Najważniejszą z ich punktu widzenia kwestią jest sprawdzenie czy do rejestru zostały wpisane prawidłowe dane. Z tego powodu każdy z akcjonariuszy powinien po 1 marca 2021 r. sprawdzić w domu maklerskim czy prawidłowo został wpisany do rejestru akcjonariuszy. Należy podkreślić, że rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i akcjonariuszy (a także posiadaczy innych praw). Każdy z akcjonariuszy, za pośrednictwem domu maklerskiego, ma zapewniony wgląd do rejestru. Sposób zapewnienia tego dostępu będzie wyglądał inaczej w każdym domu maklerskim. Większość jednak z nich zapewnia wgląd zdalnie, najczęściej za pomocą dedykowanej aplikacji lub strony internetowej. Każdy z akcjonariuszy powinien zapewnić sobie dostęp on-line do rejestru akcjonariuszy, aby mieć bezpośredni podgląd danych w nim zawartych.

Identyfikacja akcjonariuszy

Najważniejszą jednak kwestią jest to, aby należycie uwierzytelnić się wobec domu maklerskiego. Zgodnie z przepisami dotyczącymi rejestru akcjonariuszy, wpisem do niego objęte są tylko imię i nazwisko lub firma akcjonariusza oraz jego adres lub adres do korespondencji. Zakres tych danych jest bardzo wąski i nie zapewnia należytej identyfikacji akcjonariusza. Zatem, w ich interesie jest, aby dostarczyć domowi maklerskiemu unikalne dane, które zapewnią, że nie dojdzie do pomyłki w toku wykonywania czynności związanych z rejestrem (np. osoba o takim samym imieniu i nazwisko jak akcjonariusz nie będzie się za niego podawała). Należy podkreślić, że spółki mogły nie przekazać do domu maklerskiego innych danych (np. numeru PESEL, daty urodzenia), ponieważ albo tych danych nie miały lub nie miały wystarczającej podstawy do ich przekazania (np. brak odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych). Zweryfikowanie się akcjonariusza w domu maklerskim jest zatem niezwykle ważne, albowiem bez danych jak przykładowo PESEL, dom maklerski nie ma jak sprawdzić osoby podającej się za akcjonariusza. Może więc w przyszłości dojść do fatalnej w skutkach pomyłki, gdy osoba podszywająca się pod akcjonariusza, dokona w domu maklerskim zgłoszenia zbycia akcji. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, że dom maklerski będzie działał pod presją czasu, albowiem ma najwyżej 7 dni na dokonanie wpisu. Dodatkowo, przepisy Kodeksu spółek handlowych nakładają na domy maklerskie ograniczone obowiązki w zakresie badania dokumentów będących podstawą wpisu. Są one zobowiązane do sprawdzenia treści i formy dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, ale nie muszą, jeżeli nie mają w tym zakresie wątpliwości, badać zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów będących podstawą wpisu, w tym sprawdzać prawdziwości podpisów zbywców. Dlatego niezwykle ważne jest, aby każdy z akcjonariuszy upewnił się, że dom maklerski posiada jego dane identyfikacyjne (poza imieniem i nazwiskiem oraz adresem), w szczególności takie jak: PESEL, numer dowodu osobistego lub data i miejsce urodzenia.

Czy warto wpisać do rejestru e-mail?

Akcjonariusz powinien sprawdzić czy dom maklerski wpisał do rejestru akcjonariuszy jego adres e-mail. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych do rejestru może zostać wpisany adres poczty elektronicznej akcjonariusza, jeżeli ten wyraził zgodę na komunikację ze spółką oraz domem maklerskim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Podanie adresu e-mail jest więc dobrowolne, ale moim zdaniem konieczne i nie należy tego unikać. Jak zostało wyżej powiedziane, dom maklerski w dosyć ograniczony sposób bada treść i formę dokumentów przedkładanych mu w związku z żądaniem wpisu do rejestru. Zabezpieczeniem przed oszukańczymi praktykami ma być jednak obowiązek domu maklerskiego do zawiadomienia o zamierzonym wpisie osoby, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że osoba tak wyraziła na niego zgodę. Takie zawiadomienie musi zostać dokonane zanim dom maklerski dokona wpisu. Przepisy nie określają na ile przed zamierzonym wpisem takie zawiadomienie powinno zostać wysłane. Kodeks spółek handlowych nie nakłada również na niego obowiązku uzyskania jakiegokolwiek potwierdzenia od adresata, że zawiadomienie do niego dotarło, a tym bardziej, że na planowany wpis się zgadza. Komunikacja w tym zakresie za pomocą listu poleconego może więc nie zapewnić wystarczającej ochrony akcjonariusza, albowiem przesyłka może zostać przez niego odebrana za późno, po dokonanym wpisie. Lepszą ochronę w tym zakresie zapewni tylko ostrzeżenie o planowanym wpisie wysłane do akcjonariusza e-mailem.

Wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych przepisy dotyczące rejestru nie zapewniają należytej ochrony akcjonariuszy. Każdy z nich powinien sam podjąć dodatkowe kroki, które zapewnią lepszą ochronę jego praw. Czynności opisane powyżej są dobrowolne. Bez tych jednak kroków, dom maklerski, nie będzie miał wystarczających instrumentów, aby ochronić akcjonariusza przed podjęciem czynności, na które on się nie zgodził. Lepiej jest zatem dmuchać na zimne i dlatego zaraz po uruchomieniu rejestru każdy kto powinien być w nim wpisany powinien sprawdzić czy tak rzeczywiści się stało, podać dodatkowe (unikalne) dane identyfikacyjne, uzyskać dostęp on-line do rejestru i sprawdzić czy dom maklerski ma właściwe dane kontaktowe.

Autor: Szymon Kaczmarek

Autor jest adwokatem i wspólnikiem zarządzającym kancelarii Loewen Legal Hub. Zajmuje się obsługą prawną spółek prywatnych i publicznych, transakcjami M&A, przekształceniami, połączeniami i podziałami spółek handlowych, projektowaniem przedsięwzięć biznesowych, sporządzaniem umów inwestycyjnych i wspólników oraz dokumentacji finansowej, w tym ustanawianiem zabezpieczeń. Specjalizuje się także w kompleksowej obsłudze Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych oraz Zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi oraz w doradztwie z zakresu „compliance”, w tym przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadził też nietypowe i skomplikowane procesy sądowe, m. in. z zakresu toksycznych opcji walutowych czy przed Trybunałem ds. Spraw Sportu w Lozannie (CAS).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stypendysta w Northeastern Illinois University w Chicago, USA. W 2012 r. wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W 2014 r. ukończył podyplomowe studia prawa rynku kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W przeszłości członek rad nadzorczych m. in.: Legia Warszawa S. A., Grono.net S. A., Finamo S. A.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.