REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Leasing finansowy samochodu - wartość początkowa

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Leasing finansowy samochodu - wartość początkowa
Leasing finansowy samochodu - wartość początkowa

REKLAMA

REKLAMA

Umowa leasingu stanowi szeroko wykorzystywane narzędzie w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności jako niskokosztowa możliwość pozyskania środków transportu (zwłaszcza samochodów). Leasing nie jest jednak jednolitą kategorią prawną, toteż w praktyce może przysporzyć wielu trudności przedsiębiorcom.

Podstawową definicją jest ta z Kodeksu cywilnego. W myśl art. 7091 KC. przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Autopromocja

Natomiast, na potrzeby ustawy o CIT, umowa leasingu zdefiniowana jest jako  umowa nazwana w KC, a także każda inna umowa, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Przepisy podatkowe przewidują  dwa podstawowe rodzaje leasingu – operacyjny oraz finansowy. Zasadniczą  różnicę w tym zakresie stanowi uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu operacyjnego, to finansujący amortyzuje przedmiot umowy leasingu (środek transportu). Natomiast art. 17f ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT określa, iż jednym z warunków uznania umowy za leasing finansowy jest zawarcie postanowienia, iż w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (leasingobiorca).

Polecamy: Podatki 2018 Samochód osobowy w firmie

Art. 16a ustawy o CIT stanowi natomiast, iż amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. środki transportu (w tym samochody) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zatem podatnik nabywający prawo do używania samochodu na podstawie podatkowej umowy leasingu finansowego zobowiązany jest do ustalenia jego wartości początkowej, od której będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Ustawa o CIT wskazując podmiot uprawniony do dokonywania odpisów jednocześnie nie określa żadnych szczegółowych zasad przeprowadzania amortyzacji przez korzystającego. Właściwe będą zatem zasady ogólne wyrażone w art. 16a i nast. ustawy o CIT. Charakter umowy leasingu finansowego przemawia za zasadą, iż wartością początkową jest cena nabycia samochodu.

Ustawodawca przesądził, iż wartością początkową środków trwałych w razie ich odpłatnego nabycia jest wartość wyrażona w cenie ich nabycia. Z kolei ceną nabycia jest kwota należna zbywcy, która ulega powiększeniu o: koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizje. Tak ustaloną wartość należy pomniejszyć, co do zasady o podatek od towarów i usług, chyba że korzystający nie ma prawa do jego odliczenia.

Przywołane przepisy uzasadniają, aby wartość początkową samochodu oddanego w leasing finansowy ustalić w wysokości odpowiadającej sumie rat kapitałowych, które korzystający zobowiązany jest przekazać finansującemu, powiększoną o wartość opłaty wstępnej. Ustalając wartość początkową należy również ująć kwotę wynikającą z opcji zakupu (tzw. wartość końcowa, wartość wykupu), jeżeli została przewidziana w umowie. Elementem wartości początkowej może być również podatek naliczony (VAT), jeżeli podatnikowi nie przysługuje prawo odliczenia tego podatku.

Wynika to z faktu, iż kwoty te zasadniczo  odpowiadają wartości, za jaką finansujący nabył środek transportu. Co do zasady wydatkiem związanym z nabyciem samochodu, nie jest suma rat odsetkowych, należnych finansującemu. Nie są one zatem zaliczone do podstawy odpisów amortyzacyjnych, jednak korzystający może uznać je za koszty uzyskania przychodu, na podstawie art. 15 ustawy o CIT, o ile poniesienie tego wydatku ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jest uzasadnione gospodarczo. Należy jednak zauważyć, że korzystający może bezpośrednio (nie poprzez amortyzację wartości początkowej samochodu) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów części odsetkowe opłat leasingowych dopiero wówczas, gdy przedmiot leasingu zostanie oddany do  do używania. Jako wyjątek od tej zasady należy wskazać przypadek, w którym na podstawie postanowień umowy części odsetkowe rat leasingowych będą uiszczane przed datą przekazania samochodu do używania (np. w części opłaty wstępnej lub innej opłaty dokonywanej przed oddaniem samochodu do używania). W takim przypadku część odsetkowa powiększy wartość początkową samochodu wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu finansowego.


Cenę nabycia ustaloną w powyższy sposób należy powiększyć o wszystkie koszty związane z zakupem przedmiotu leasingu naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji itp. Korzystający jest zatem uprawniony do powiększenia wartości początkowej samochodu m.in. o koszty związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (przykładowo: opłata za dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, badania techniczne pojazdu), koszty wyposażenia pojazdu (np. instalacja gazowa), koszty związane z transportem pojazdu (np. koszt lawety, paliwa).

Leasingobiorca nie może jednak zaliczyć do wartości początkowej samochodu wydatków, które związane są nie z jego zakupem, lecz z bieżącą eksploatacją, lub które zostały nabyte po dniu oddania środka do używania. I tak, ubezpieczenie OC/AC nie może zwiększyć wartości początkowej samochodu.

Tomasz Musialski Kierownik Zespołu Podatków Bezpośrednich w ECDDP sp. z o. o.

Kamil Stefaniak Młodszy Konsultant Podatkowy w ECDDP sp. z o. o.

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA