| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Zwolnione od podatku odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Zwolnione od podatku odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Podatniczka wystąpiła do sądu o zasądzenie od pracodawcy odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2009 r. (nr IPPB4-415-179/09-2/PJ)

Stan faktyczny

W styczniu 2008 r. wnioskodawczyni wystąpiła z powództwem do sądu o zasądzenie od pracodawcy odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

W listopadzie 2008 r. została zawarta z byłym pracodawcą ugoda sądowa, w wyniku której w grudniu 2008 r. wnioskodawczyni otrzymała odszkodowanie w kwocie 4274,62 zł. Pracodawca, wypłacając odszkodowanie, potrącił zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 816 zł.

Czy można wypowiedzieć umowę podczas urlopu >>

Pytanie

Czy istnieje obowiązek opodatkowania odszkodowania otrzymanego przez wnioskodawczynię?

Stanowisko podatnika

Zdaniem wnioskodawczyni otrzymane odszkodowanie, wynikające z zawartej ugody sądowej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Stanowisko organu podatkowego

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2008 r.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

1) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

2) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

3) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

4) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

5) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

6) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

7) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Kwestie dotyczące stosunku pracy, w tym wypłaty odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, zawarte zostały w ustawie z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.). W myśl art. 45 § 1 kodeksu pracy w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 45 § 2 ww. ustawy). Przepisu § 2 nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177 oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przyczyn określonych w art. 411; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 45 § 3 ww. ustawy).

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie ugody zawartej przed sądem w sprawie o wypłatę odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, w grudniu 2008 r., pracodawca wypłacił wnioskodawczyni, tytułem odszkodowania, kwotę 4274,62 zł. Wypłacając odszkodowanie, pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 816 zł.

Wypłacone odszkodowanie jest odszkodowaniem, którego wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z przepisów kodeksu pracy. Tym samym korzysta ono ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym zaliczka na podatek dochodowy w części dotyczącej wypłaconego odszkodowania została przez byłego pracodawcę niesłusznie pobrana.

(...)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »