| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > Czy wydatek poniesiony na studia MBA będzie kosztem uzyskania przychodu?

Czy wydatek poniesiony na studia MBA będzie kosztem uzyskania przychodu?

Opłaty poniesione za studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli wydatek ten związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością. Zatem faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki na studia MBA mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Takie stanowisko zajął  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 lipca 2016 r. (nr IPPB1/4511-587/16-5/AM).

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym, wnioskodawca jest osobą prowadzącą od 20 lat działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i świadczenia usług rachunkowo- księgowych oraz doradztwa prawnego w zakresie biznesu i zarządzania. W celu usystematyzowania i pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania oraz najnowszych metod działania w obszarze finansów i rachunkowości oraz marketingu, utrzymania jak najwyższej pozycji na rynku, sprostania rosnącym wymaganiom i zwiększonemu stopniowi trudności spraw, jak i prowadzenia przynoszącej jak największe zyski działalności gospodarczej i zarządzania kadrą pracowniczą, postanowił podjąć odpłatne dwuletnie studia Execulive MBA (Master of Business Administration). Wskazał również, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a w zakresie sposobu ewidencji kosztów stosowana jest metoda memoriałowa.

W związku z powyższym wystosował następujące pytania:

  1. Czy w przedmiotowej sprawie wydatek poniesiony na studia MBA będzie kosztem uzyskania przychodu?
  2. Jeśli wydatek poniesiony na studia MBA będzie stanowił koszt uzyskania przychodu to w którym momencie zaplata ta stanie się kosztem uzyskania przychodu i jak taki koszt uzyskania przychodu powinien zostać ujęty?

Wnioskodawca opowiadając się za możliwością uznania wydatku poniesionego na studia podyplomowe za koszt uzyskania przychodu, wskazał iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn, zm., dalej „ustawa o PIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT (wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie są ujęte w katalogu wydatków i odpisów zawartym w art. 23). Przez sformułowanie "w celu" należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu). Dążenie wnioskodawcy ma przymiot "celowości", gdyż koszt poniesiony na studia MBA może przynieść oczekiwane następstwo - przychód z działalności polegającej na świadczeniu usług doradztwa prawno-podatkowego i biznesowego, a także usług rachunkowo-księgowych.

Strata z tytułu przedawnionych wierzytelności kosztem uzyskania przychodów

Wnioskodawca powołuje się również na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Nr ITPB1/415-828/13/AK z dnia 23 października 2013 roku), zgodnie z którym studia mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania, o ile wydatek ten  związany jest ze zdobywaniem wiedzy potrzebnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki na studia MBA należy zdaniem wnioskodawcy uznać za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie przyczyni się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza.

W przytoczonym przypadku studia MBA mają trwać dwa lata i obejmować lata nauki 2016/2017 i 2017/2018. Z tego względu wydatki poniesione na  studia będą stanowić koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 22 ust. 5c ustawy o PIT). Art. 22 ust. 6 ustawy o PIT wskazuje, że powyższa zasada ma zastosowanie zarówno do podatników posiadających księgi rachunkowe jak i podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. Za dzień poniesienia powyższego kosztu  w przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. ustawy o PIT).

Polecamy: Sprzedaż nieruchomości firmowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja

W tym zakresie wnioskodawca powołuje się na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna prawa podatkowego Nr ITPB1/415-1252/14-2/MW z dnia 11 marca 2015 roku), który stwierdził, że wydatki poniesione w związku ze studiami podyplomowymi, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku tej interpretacji indywidualnej wydatki ponoszone na studia podyplomowe nie były bezpośrednio związane z przychodami oraz dotyczyły okresu przekraczającego rok podatkowy, zatem koszt  należało rozłożyć proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy - proporcjonalnie do czasu trwania kształcenia - i ująć w odpowiednich latach podatkowych  (art. 22 ust. 5c ustawy o PIT).

Wnioskodawca określa ponoszone koszty na studia podyplomowe jako pośrednie względem przychodów, ponieważ podniesienie kwalifikacji z zakresu zarządzania, prawa oraz finansów i rachunkowości przyczyni się do podwyższenia jakości świadczonych usług, rozszerzenia ich zakresu, a co za tym idzie, zwiększenia konkurencyjności działalności gospodarczej.                   

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »