reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Jakie są skutki podatkowe cesji umowy leasingu samochodu?

Jakie są skutki podatkowe cesji umowy leasingu samochodu?

Skutki podatkowe cesji umów leasingu nie zostały jasno zapisane zarówno w PIT, jak i CIT. Stąd kwestia ta jest kontrowersyjna. Organy podatkowe uważają powszechnie, że cesja umowy leasingu nie oznacza prawa kontynuacji dotychczasowego rozliczania leasingu. A w konsekwencji trzeba po takiej cesji rozliczać umowę, jak najem czy dzierżawę – i np. prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o PIT (analogiczny jest art. 17b ust. 1 ustawy o CIT), opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

1. została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy w PIT i CIT są bliźniacze w zakresie leasingu, stąd orzeczenia i interpretacje dot. rozliczania leasingu w zakresie CIT są pomocne przy interpretowaniu tych zagadnień na gruncie PIT.

Sądy administracyjne, choć niejednolicie, to jednak czasem miewają inne zdanie niż fiskus i pozwalają w drodze cesji umowy leasingu przejąć wszystkie uprawnienia pierwotnego leasingobiorcy (w tym te związane z podatkowym rozliczaniem tej umowy). Przykładem jest wyrok WSA w Białymstoku z 5 maja 2010 r.

Jednym z ostatnich orzeczeń w tej kwestii jest wyrok WSA w Warszawie z 4 listopada 2010 r., sygn. III SA/Wa 2180/10. Niestety niekorzystny dla podatników.

Fragment uzasadnienia tego wyroku: W przypadku spełnienia warunków określonych dla umowy leasingu finansowego pierwszy (pierwotny) korzystający nabywa prawo na podstawie przepisów prawa podatkowego do amortyzacji przedmiotu leasingu oraz do wykupienia go po cenie ustalonej nawet poniżej hipotetycznej wartości przedmiotu leasingu.
Uprawnienie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, które nabył pierwszy korzystający nie może jednak w drodze cesji przejść na nowego korzystającego
. Prawo podatkowe nie dopuszcza bowiem przeniesienia uprawnień podatkowych z jednego leasingobiorcy na drugiego leasingobiorcę w wyniku umowy cesji. Sytuacja taka nie została przewidziana w przepisach - Ordynacji podatkowej ani też w u.p.d.p. W konsekwencji w przypadku cesji umowy leasingu niezbędne staje się ustalenie, czy umowa ta stanowi dla nowego leasingobiorcy nadal podatkową umowę leasingu
.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama