| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Jakie skutki podatkowe wywołuje wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu

Jakie skutki podatkowe wywołuje wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu

W praktyce gospodarczej niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których leasingobiorca decyduje się na wykupienie przedmiotu leasingu przed zakończeniem trwania umowy. Powstaje w związku z tym pytanie jakie skutki podatkowe wywołuje wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu oraz czy wiąże się to z obowiązkiem dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów.

Umowa leasingu

Umowa leasingu jest umową nazwaną, której zasady i warunki ujęte zostały w Kodeksie Cywilnym. Na jej mocy finansujący zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy w warunkach określonych w zawartej między stronami umowie, która kształtuje stosunek w sposób dowolny, a także oddać tę rzecz korzystającemu do używania i pobierania z niej pożytków na czas oznaczony.

Finansujący musi być podmiotem profesjonalnym, korzystający zaś może być każdym podmiotem posiadającym zdolność prawną. Przedmiotem leasingu mogą być rzeczy zarówno ruchome, jak i nieruchomości, których oznaczenie powinno być zindywidualizowane.

Na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych w odróżnieniu od Kodeksu cywilnego umowę leasingu na cele podatkowe zawrzeć można również w stosunku do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, którymi są:

- autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, a także prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej,

- licencje,

- wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Koszty uzyskania przychodu

W celu zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, wydatek ten musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

- musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

- nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,

- musi być należycie udokumentowany.

Zauważyć należy przy tym, iż wyliczenie z artykułu 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi zamkniętego katalogu – nie można przyjąć, że wszystkie koszty nieujęte w tym artykule są kosztami uzyskania przychodu. Obowiązujące przepisy dają podatnikowi możliwość odliczenia tylko tych kosztów, które mają związek z przychodem prowadzonej działalności gospodarczej, a ich poniesienie ma wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź na możliwość jego zachowania i zabezpieczenia. Oznacza to tyle, iż podatnik powinien wykazać, że poniósł określony wydatek, który ma związek z działalnością gospodarczą czy wykonywaną umową oraz skutek tego wydatku. Związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.

Opłaty w umowie leasingu

Zgodnie z brzmieniem ustawy opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego oraz koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli:

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Polecamy: Podatki 2017 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)

Jeśli umowa leasingu spełnia powyższe warunki oraz finansujący w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 23b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to korzystający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie poniesione koszty związane z przedmiotem umowy leasingu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »