reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Jakie skutki podatkowe wywołuje wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu

Jakie skutki podatkowe wywołuje wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu

W praktyce gospodarczej niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których leasingobiorca decyduje się na wykupienie przedmiotu leasingu przed zakończeniem trwania umowy. Powstaje w związku z tym pytanie jakie skutki podatkowe wywołuje wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu oraz czy wiąże się to z obowiązkiem dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów.

Umowa leasingu

Umowa leasingu jest umową nazwaną, której zasady i warunki ujęte zostały w Kodeksie Cywilnym. Na jej mocy finansujący zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy w warunkach określonych w zawartej między stronami umowie, która kształtuje stosunek w sposób dowolny, a także oddać tę rzecz korzystającemu do używania i pobierania z niej pożytków na czas oznaczony.

Finansujący musi być podmiotem profesjonalnym, korzystający zaś może być każdym podmiotem posiadającym zdolność prawną. Przedmiotem leasingu mogą być rzeczy zarówno ruchome, jak i nieruchomości, których oznaczenie powinno być zindywidualizowane.

Na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych w odróżnieniu od Kodeksu cywilnego umowę leasingu na cele podatkowe zawrzeć można również w stosunku do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, którymi są:

- autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, a także prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej,

- licencje,

- wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Koszty uzyskania przychodu

W celu zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, wydatek ten musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

- musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

- nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,

- musi być należycie udokumentowany.

Zauważyć należy przy tym, iż wyliczenie z artykułu 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi zamkniętego katalogu – nie można przyjąć, że wszystkie koszty nieujęte w tym artykule są kosztami uzyskania przychodu. Obowiązujące przepisy dają podatnikowi możliwość odliczenia tylko tych kosztów, które mają związek z przychodem prowadzonej działalności gospodarczej, a ich poniesienie ma wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź na możliwość jego zachowania i zabezpieczenia. Oznacza to tyle, iż podatnik powinien wykazać, że poniósł określony wydatek, który ma związek z działalnością gospodarczą czy wykonywaną umową oraz skutek tego wydatku. Związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.

Opłaty w umowie leasingu

Zgodnie z brzmieniem ustawy opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego oraz koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli:

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Polecamy: Podatki 2017 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)

Jeśli umowa leasingu spełnia powyższe warunki oraz finansujący w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 23b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to korzystający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie poniesione koszty związane z przedmiotem umowy leasingu.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama