| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Stawki podatkowe PIT w 2019 r.

Stawki podatkowe PIT w 2019 r.

Prezentujemy stawki procentowe podatku PIT i ryczałtu, które obowiązują w 2019 r. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz obwieszczenia MF w sprawie stawek ryczałtu od przychodów osób duchownych.

Stawki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

Sposób obliczania podatku w 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej „ustawą o PIT”), może być następujący:

I. Według skali podatkowej, która obowiązuje w 2019 r. (art. 27 ust. 1 ustawy o PIT):

Podstawa obliczenia podatku
w złotychPodatek wynosi

ponad

do

85 528

18%


minus
kwota zmniejszająca podatek

85 528

15 395 zł 04 gr
+ 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Zobacz: Wyższe koszty i 17% PIT od 1 października 2019 r.

Kwota zmniejszająca podatek w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu. Dla roku 2019 kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1) 1 440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

II. Według stopy 19% podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej - wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika. Dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł (zgodnie z art. 30c ustawy PIT).

III. W formie ryczałtu od dochodów (przychodów), zgodnie z art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT - których nie łączy się z dochodami z innych źródeł.

IV. Jako 19% podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych – dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł (art. 30b ustawy o PIT).

V. 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT).

VI. 19% podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (art. 30f ust. 1 ustawy o PIT).

VII. 19% podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku (3% podatek, gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku), zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o PIT.

VIII. 5% podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30da ust. 1 ustawy o PIT).

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2019 r., zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynoszą:

- 20% - od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,

- 17% - od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,

- 12,5% - od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad 100 000 zł,

Polecamy: Komplet podatki 2019

- 8,5% - od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł,

- 5,5% - od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,

- 3,0% - od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,

- 2% - od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy PIT).

Zobacz: Podatki 2019

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »