REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

e-Deklaracje – najczęstsze problemy

e-Deklaracje – najczęstsze problemy
e-Deklaracje – najczęstsze problemy

REKLAMA

REKLAMA

System e-Deklaracje, za pomocą którego podatnicy mogą składać oświadczenia podatkowe przez Internet, to co roku bardziej popularny sposób rozliczania się z fiskusem. Jednak w opinii części podatników wciąż zbyt skomplikowana. Przedstawiamy najczęstsze problemy z nią związane.

Podatki 2018

REKLAMA

Autopromocja

W 2012 roku drogą e-Deklaracji wpłynęło ponad 2 miliony rozliczeń, co oznacza, iż liczba podatników, korzystająca z tej drogi wywiązywania się z obowiązku podatkowego, wzrosła do dwukrotnie wyższej niż w roku ubiegłym. Jednak nie obyło się bez problemów - pracownicy wydziału Wsparcia Informatycznego Departamentu Informatyki Ministerstwa Finansów realizujący wsparcie techniczne dla użytkowników systemu e-Deklaracje w okresie od 02.01.2012 do 30.04.2012 zarejestrowali 14.837 zgłoszeń. Na podstawie ich informacji oraz zestawień statystycznych możliwe było określenie najbardziej problematycznych obszarów.

Publikacja formularzy podatkowych

Elektroniczne wersje formularzy zeznań rocznych zostały bardzo późno udostępnione. Większość z nich została opublikowana 10 stycznia, a PIT-36 dopiero 30 stycznia. W przypadku podatników składających PIT-28 (termin 31.01.2012 r.) oznaczało to skrócenie czasu składania rozliczenia o 1/3. Przyczyną była późna publikacja papierowych formularzy zeznań rocznych i załączników (listopad i grudzień). W styczniu znaczna liczba zgłoszeń do Service Desku dotyczyła właśnie terminu udostępnienia interaktywnych wersji formularzy rozliczeń rocznych.

Zmiana identyfikatora podatkowego

W styczniu pojawiły się problemy z wysyłaniem zeznań, wynikające ze zmian w posługiwaniu się identyfikatorami podatkowymi od 01.01.2012 r. Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej składali zeznania z numerem PESEL, a nie NIP jak w poprzednich latach. W przypadku podatników podpisujących zeznania danymi autoryzującymi, dokumenty były negatywnie weryfikowane i odrzucane ze statusem 414 pomimo prawidłowych danych. Spowodowane to było niekompletnymi danymi w bazie służącej do weryfikacji podpisu tj. brakiem informacji o kwocie przychodu dla podatnika identyfikowanego numerem PESEL. Nieuwzględnienie w systemie zmian w posługiwaniu się właściwym identyfikatorem podatkowym skutkowało także wzrostem liczby zgłoszeń dotyczących negatywnej weryfikacji zeznań składanych za pośrednictwem pełnomocnika. Ze względu na brak kompletnej weryfikacji danych podatnika i pełnomocnika (NIP i PESEL) dokumenty były odrzucane ze statusem 402 – „Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Problemy negatywnej weryfikacji zeznań bez podpisu kwalifikowanego (status 414) i weryfikacji pełnomocnictw (status 402) zostały rozwiązane dopiero po koniec stycznia - kilka dni przed ostatecznym terminem składania PIT-28.

UPO

Wiele zgłoszeń dotyczyło problemów z pobraniem i wyświetleniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Większość zgłoszeń dotyczyła wyświetlania „pustego” formularza. Spowodowane to było korzystaniem przez podatników ze starych wersji formularza UPO (np. UPO_v2-0.pdf), zapisanych w przeszłości na lokalnym dysku komputera jako pliki PDF. W styczniu 2012 roku została opublikowana najnowsza wersja formularza UPO – wersja 4.0.

Stosowanie starej wersji formularza powodowało, że wyświetlone UPO nie zawierało żadnych danych lub pojawiał się komunikat z błędem. W takiej sytuacji wystarczało pobranie i zapisanie na dysku lokalnym aktualnego formularza UPO i ponowne jego pobranie dla dokumentu.

Oprogramowanie firm zewnętrznych

W związku z coraz większym zainteresowaniem składaniem zeznań rocznych drogą elektroniczną pojawiło się na rynku wiele programów informatycznych wspierających akcję rozliczeń przez Internet. Niestety niektóre z nich przysparzały podatnikom kłopotów. Na przykład jeden z programów umożliwiał wysłanie deklaracji na serwer testowy, a w odpowiedzi wystawiał UPO wyglądające jak z serwera produkcyjnego Ministerstwa Finansów! Nie tylko podatnicy, ale również pracownicy urzędów skarbowych mieli problem z ustaleniem przyczyny braku wpływu dokumentu do US. Po zidentyfikowaniu programu, Departament Informatyki przekazał odpowiednie wytyczne producentowi oprogramowania.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz


Aplikacja e-Deklaracje Desktop

REKLAMA

Aplikacja e-Deklaracje Desktop przeznaczona do wysyłania zeznań bez podpisu kwalifikowanego przysparzała w bieżącym roku zdecydowanie mniej problemów niż w latach ubiegłych. Jest ona pozytywnie postrzegana przez większość użytkowników, szczególnie ze względu na to, iż umożliwia składanie zeznań z systemów innych niż Windows (chociaż możliwość korzystania z aplikacji została ograniczona z uwagi na brak wsparcia firmy Adobe dla środowiska AIR dla systemu Linux 64-bit). Ponadto aplikacja przechowuje historię rozliczeń za poszczególne lata, a także umożliwia tworzenie profili eliminujących konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych (osobowych). Niemniej jednak zanotowano dużą liczbę zgłoszeń spowodowanych coroczną zmianą certyfikatu służącego do podpisywania aplikacji. Użytkownicy korzystający w ubiegłych latach ze starszej wersji programu podczas automatycznej aktualizacji otrzymywali komunikat o błędzie instalatora: „Tej aplikacji nie można zainstalować z powodu błędnie skonfigurowanego instalatora”.

Dość powszechny okazał się także problem z otwarciem formularza („Plik jest uszkodzony i nie mógł być naprawiony), którego rozwiązaniem było użycie przycisku „Oczyść” dostępnego w aplikacji. Pojawił się nowy błąd w programie Adobe Reader - podczas próby otwarcia formularza w aplikacji Desktop wyświetlał się komunikat o treści: „Wystąpił błąd podczas otwierania tego dokumentu...” . Przyczyną problemu były niewłaściwe ustawienia programu Adobe Reader.

E-deklaracje w pytaniach i odpowiedziach

Najczęstsze błędy podczas składania PIT-ów drogą elektroniczną

Status 414

Na przestrzeni kolejnych lat, w których składane są zeznania bez podpisu kwalifikowanego, największy odsetek zgłoszeń (oprócz pytań ogólnych) stanowią zgłoszenia dotyczące negatywnej weryfikacji podatnika podpisującego zeznanie. Pomimo szczegółowych informacji zamieszczonych na stronie systemu e-Deklaracje, jak również komunikatu widocznego w trakcie podpisywania dokumentu, w dalszym ciągu mieliśmy do czynienia z dużą liczbą tego typu zgłoszeń. Chociaż należy odnotować, iż w stosunku do ubiegłego roku zgłoszenia dotyczące statusu 414 stanowiły prawie połowę mniejszy odsetek (w 2011 - 20 %, a w 2012 – tylko 11%,). Spadek ten niewątpliwie należy zawdzięczać temu, iż szczegółowa informacja o kwotach do autoryzacji (wskazanie pozycji w poszczególnych formularzach składanych za 2010 rok) została zamieszczona jako podpowiedź w trakcie wysyłki zeznania.

Tym niemniej status 414 w 90% był spowodowany właśnie podawaniem niewłaściwej kwoty, np.:

 • z aktualnego rozliczenia (za 2011 rok),
 • kwoty dochodu, nadpłaty lub kwoty podatku do wpłaty,
 • kwoty 0 w przypadku, gdy podatnik za 2010 rok nie składał zeznania na takim kodzie formularza, jak za rok 2011.
 • kwoty 0, gdy podatnik dokonywał po raz pierwszy rozliczania drogą elektroniczną,
 • sumy przychodu podatnika i małżonka w przypadku wspólnych rozliczeń,
 • sumy przychodów ze wszystkich zeznań złożonych za 2010 rok.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Wtyczka

Podatnicy korzystający z drugiego sposobu wysyłania zeznań tj. za pomocą interaktywnego formularza i wtyczki, również napotykali trudności. Większość z nich wynikała oczywiście z niezapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi sposobu przesyłania dokumentów drogą elektroniczną. Bardzo często podatnicy rozpoczynali wysyłanie od otwarcia stosownego formularza na stronie, jego wypełnienia, a następnie pojawiało się pytanie o sposób wysyłki. Zgłoszenia zawierające pytania o to, jak wysłać zeznanie stanowiły ok. 5 % ogólnej liczby zgłoszeń. W przekonaniu wielu użytkowników formularze zeznań wysyłane są przez stronę systemu, dlatego też wypełniali dokumenty bezpośrednio w przeglądarce, co skutkowało tym, że bardzo często pojawiały się komunikaty:

 • przy próbie podpisania dokumentu : „Brak dostępu do magazynu certyfikatów” (w oknie wyboru brak jest jakichkolwiek certyfikatów),
 • przy próbie wysyłania: „Nie można utworzyć połączenia sieciowego”.

Problem rozwiązywało uruchomienie wysyłki z formularza PDF zapisanego na dysku komputera.

Jednym z najistotniejszych problemów związanych z Wtyczką jest lokalizacja przycisków służących do podpisania i wysłania dokumentu w wersji 10 aplikacji Adobe Reader. Po otwarciu formularza deklaracji przyciski wtyczki nie są bezpośrednio widoczne w prawym górnym rogu okna aplikacji AR, jak miało to miejsce w przypadku AR w wersji 9. W wersji 10 opcje wysyłki są ukryte pod przyciskami narzędziowymi: Narzędzia lub Rozszerzone. Informacja na ten temat była dostępna w instrukcji, niemniej jednak brak widocznej bezpośrednio na otwartym formularzu opcji wysyłania stanowił utrudnienie dla użytkownika.

Podczas tegorocznej akcji rozliczeń pojawiały się przypadki uszkodzenia struktury pliku e-deklaracje.log, a tym samym całkowitej lub częściowej utraty informacji o wysłanych deklaracjach. Po wciśnięciu przycisku „Rejestr wysyłek” nie było widać żadnych informacji lub były widoczne tylko niektóre numery referencyjne. Ponadto podczas korzystania z funkcjonalności aplikacji Wtyczka poprzez przeglądarkę Firefox pojawiały się nagminnie różne błędy i problemy. Wciśnięcie przycisku „Sprawdź status” w rejestrze wysyłek powodowało:

 • wyświetlenie białej pustej strony zamiast formularza UPO,
 • wyświetlenie formularza UPO, ale bez wczytania numeru referencyjnego do formularza UPO z pliku rejestru e-deklaracje.log,
 • wyświetlenie formularza UPO wraz z numerem referencyjnym, ale przy sprawdzeniu statusu dokumentu pojawia się komunikat „Błąd próby odczytu z pliku”. Po zapisaniu formularza UPO na dysku jako plik PDF problem zazwyczaj zostawał rozwiązany.
 • całkowite zawieszenie przeglądarki Firefox.

Częsty problem stanowiła niewłaściwie wpisywana przez podatnika kwota w polu „Kwota autoryzacji za rok 2010” na poziomie aplikacji Wtyczka. Poprawny format kwoty przychodu to: 1234.56, podczas, gdy podatnicy w wymienionym polu wstawiali niedozwolone znaki np. spację – 1 234.56, co powodowało odrzucanie deklaracji z błędem.

W tym miejscu warto wspomnieć o niezwykle istotnej i korzystnej dla użytkownika zmianie w aplikacji Wtyczka. Udostępniona w bieżącym roku wersja zapewnia kompleksową wysyłkę – od podpisania, poprzez wysłanie, sprawdzanie statusu dokumentu, po pobranie UPO. Z pewnością zapobiegło to wielu nieprzyjemnym dla podatników sytuacji, jakie miały miejsce w ubiegłych latach. Podatnicy wielokrotnie uznawali numer referencyjny za potwierdzenie złożenia zeznania, kończąc na tym wysyłkę. Tymczasem negatywna weryfikacja dokumentu (najczęściej status 414) powodowała, że podatnicy - przekonani o dopełnieniu swojego obowiązku - byli wzywani do urzędów ze względu na niezłożenie zeznania w terminie (co mogło skutkować np. utratą prawa do preferencyjnego sposobu rozliczania).


Certyfikat SSL

W dniu 27.03.2012 nastąpiła zmiana certyfikatu SSL systemu e-Deklaracje, co spowodowało znaczny wzrost liczby zgłoszeń. Pojawiły się problemy z wysyłaniem dokumentów i pobieraniem UPO, których przyczyną był brak aktualnych certyfikatów zainstalowanych w systemie operacyjnym użytkownika. Największą liczbę zgłoszeń zanotowano w dniu 28.03.2012 - około 120. Sytuacja ustabilizowała się, jednak problem nie został definitywnie wyeliminowany.

Status 401

Zgłoszenia zawierające prośbę o wyjaśnienie przyczyny błędu 401 stanowią czwartą co do wielkości grupę zgłoszeń w podziale na klasyfikację. Problem ten przysparzał podatnikom wiele trudności. Na szczególną uwagę zasługuje coraz częściej pojawiający się błąd, wynikający z braku właściwych ustawień strony kodowej i tabel konwersji znaków Unicode w systemie operacyjnym (dotyczy obcojęzycznych systemów operacyjnych). Komunikat jaki otrzymuje użytkownik odnosi się zazwyczaj do treści „Pouczenia” lub „Oświadczenia”, ale informacja ta niestety jest mało czytelna dla użytkownika.

W celu rozwiązania problemu należało uruchomić panel Opcji regionalnych i językowych w Panelu Sterowania, a następnie zmienić ustawienia strony kodowej na "Polski", w zakładce „Zaawansowane” lub „Administracyjne”. Dodatkowo zalecano dokonać zmian ustawień na język "polski" w zakładce „Standardy i formaty” oraz na "Polska" w zakładce „Lokalizacja”.

Warto podkreślić, że zgłoszenia zarejestrowane w okresie styczeń-kwiecień 2012 zostały w 99% procentach rozwiązane w trakcie akcji składania zeznań, co należy uznać za satysfakcjonujący wynik. Ponad 90% zgłoszeń zostało rozwiązanych przez pracowników tzw. I linii wsparcia, z czego około 2/3 zgłoszeń rozwiązano w bezpośrednim kontakcie telefonicznym z użytkownikiem. Oznacza to, że użytkownik najczęściej otrzymywał odpowiedź natychmiastowo lub po niedługim okresie oczekiwania (przekazanie zgłoszenia na II linię zazwyczaj wydłuża czas oczekiwania).

Źródło: Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA