REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

e-Deklaracje – najczęstsze problemy

e-Deklaracje – najczęstsze problemy
e-Deklaracje – najczęstsze problemy

REKLAMA

REKLAMA

System e-Deklaracje, za pomocą którego podatnicy mogą składać oświadczenia podatkowe przez Internet, to co roku bardziej popularny sposób rozliczania się z fiskusem. Jednak w opinii części podatników wciąż zbyt skomplikowana. Przedstawiamy najczęstsze problemy z nią związane.

Podatki 2018

Autopromocja

W 2012 roku drogą e-Deklaracji wpłynęło ponad 2 miliony rozliczeń, co oznacza, iż liczba podatników, korzystająca z tej drogi wywiązywania się z obowiązku podatkowego, wzrosła do dwukrotnie wyższej niż w roku ubiegłym. Jednak nie obyło się bez problemów - pracownicy wydziału Wsparcia Informatycznego Departamentu Informatyki Ministerstwa Finansów realizujący wsparcie techniczne dla użytkowników systemu e-Deklaracje w okresie od 02.01.2012 do 30.04.2012 zarejestrowali 14.837 zgłoszeń. Na podstawie ich informacji oraz zestawień statystycznych możliwe było określenie najbardziej problematycznych obszarów.

Publikacja formularzy podatkowych

Elektroniczne wersje formularzy zeznań rocznych zostały bardzo późno udostępnione. Większość z nich została opublikowana 10 stycznia, a PIT-36 dopiero 30 stycznia. W przypadku podatników składających PIT-28 (termin 31.01.2012 r.) oznaczało to skrócenie czasu składania rozliczenia o 1/3. Przyczyną była późna publikacja papierowych formularzy zeznań rocznych i załączników (listopad i grudzień). W styczniu znaczna liczba zgłoszeń do Service Desku dotyczyła właśnie terminu udostępnienia interaktywnych wersji formularzy rozliczeń rocznych.

Zmiana identyfikatora podatkowego

W styczniu pojawiły się problemy z wysyłaniem zeznań, wynikające ze zmian w posługiwaniu się identyfikatorami podatkowymi od 01.01.2012 r. Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej składali zeznania z numerem PESEL, a nie NIP jak w poprzednich latach. W przypadku podatników podpisujących zeznania danymi autoryzującymi, dokumenty były negatywnie weryfikowane i odrzucane ze statusem 414 pomimo prawidłowych danych. Spowodowane to było niekompletnymi danymi w bazie służącej do weryfikacji podpisu tj. brakiem informacji o kwocie przychodu dla podatnika identyfikowanego numerem PESEL. Nieuwzględnienie w systemie zmian w posługiwaniu się właściwym identyfikatorem podatkowym skutkowało także wzrostem liczby zgłoszeń dotyczących negatywnej weryfikacji zeznań składanych za pośrednictwem pełnomocnika. Ze względu na brak kompletnej weryfikacji danych podatnika i pełnomocnika (NIP i PESEL) dokumenty były odrzucane ze statusem 402 – „Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Problemy negatywnej weryfikacji zeznań bez podpisu kwalifikowanego (status 414) i weryfikacji pełnomocnictw (status 402) zostały rozwiązane dopiero po koniec stycznia - kilka dni przed ostatecznym terminem składania PIT-28.

UPO

Wiele zgłoszeń dotyczyło problemów z pobraniem i wyświetleniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Większość zgłoszeń dotyczyła wyświetlania „pustego” formularza. Spowodowane to było korzystaniem przez podatników ze starych wersji formularza UPO (np. UPO_v2-0.pdf), zapisanych w przeszłości na lokalnym dysku komputera jako pliki PDF. W styczniu 2012 roku została opublikowana najnowsza wersja formularza UPO – wersja 4.0.

Stosowanie starej wersji formularza powodowało, że wyświetlone UPO nie zawierało żadnych danych lub pojawiał się komunikat z błędem. W takiej sytuacji wystarczało pobranie i zapisanie na dysku lokalnym aktualnego formularza UPO i ponowne jego pobranie dla dokumentu.

Oprogramowanie firm zewnętrznych

W związku z coraz większym zainteresowaniem składaniem zeznań rocznych drogą elektroniczną pojawiło się na rynku wiele programów informatycznych wspierających akcję rozliczeń przez Internet. Niestety niektóre z nich przysparzały podatnikom kłopotów. Na przykład jeden z programów umożliwiał wysłanie deklaracji na serwer testowy, a w odpowiedzi wystawiał UPO wyglądające jak z serwera produkcyjnego Ministerstwa Finansów! Nie tylko podatnicy, ale również pracownicy urzędów skarbowych mieli problem z ustaleniem przyczyny braku wpływu dokumentu do US. Po zidentyfikowaniu programu, Departament Informatyki przekazał odpowiednie wytyczne producentowi oprogramowania.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz


Aplikacja e-Deklaracje Desktop

Aplikacja e-Deklaracje Desktop przeznaczona do wysyłania zeznań bez podpisu kwalifikowanego przysparzała w bieżącym roku zdecydowanie mniej problemów niż w latach ubiegłych. Jest ona pozytywnie postrzegana przez większość użytkowników, szczególnie ze względu na to, iż umożliwia składanie zeznań z systemów innych niż Windows (chociaż możliwość korzystania z aplikacji została ograniczona z uwagi na brak wsparcia firmy Adobe dla środowiska AIR dla systemu Linux 64-bit). Ponadto aplikacja przechowuje historię rozliczeń za poszczególne lata, a także umożliwia tworzenie profili eliminujących konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych (osobowych). Niemniej jednak zanotowano dużą liczbę zgłoszeń spowodowanych coroczną zmianą certyfikatu służącego do podpisywania aplikacji. Użytkownicy korzystający w ubiegłych latach ze starszej wersji programu podczas automatycznej aktualizacji otrzymywali komunikat o błędzie instalatora: „Tej aplikacji nie można zainstalować z powodu błędnie skonfigurowanego instalatora”.

Dość powszechny okazał się także problem z otwarciem formularza („Plik jest uszkodzony i nie mógł być naprawiony), którego rozwiązaniem było użycie przycisku „Oczyść” dostępnego w aplikacji. Pojawił się nowy błąd w programie Adobe Reader - podczas próby otwarcia formularza w aplikacji Desktop wyświetlał się komunikat o treści: „Wystąpił błąd podczas otwierania tego dokumentu...” . Przyczyną problemu były niewłaściwe ustawienia programu Adobe Reader.

E-deklaracje w pytaniach i odpowiedziach

Najczęstsze błędy podczas składania PIT-ów drogą elektroniczną

Status 414

Na przestrzeni kolejnych lat, w których składane są zeznania bez podpisu kwalifikowanego, największy odsetek zgłoszeń (oprócz pytań ogólnych) stanowią zgłoszenia dotyczące negatywnej weryfikacji podatnika podpisującego zeznanie. Pomimo szczegółowych informacji zamieszczonych na stronie systemu e-Deklaracje, jak również komunikatu widocznego w trakcie podpisywania dokumentu, w dalszym ciągu mieliśmy do czynienia z dużą liczbą tego typu zgłoszeń. Chociaż należy odnotować, iż w stosunku do ubiegłego roku zgłoszenia dotyczące statusu 414 stanowiły prawie połowę mniejszy odsetek (w 2011 - 20 %, a w 2012 – tylko 11%,). Spadek ten niewątpliwie należy zawdzięczać temu, iż szczegółowa informacja o kwotach do autoryzacji (wskazanie pozycji w poszczególnych formularzach składanych za 2010 rok) została zamieszczona jako podpowiedź w trakcie wysyłki zeznania.

Autopromocja

Tym niemniej status 414 w 90% był spowodowany właśnie podawaniem niewłaściwej kwoty, np.:

 • z aktualnego rozliczenia (za 2011 rok),
 • kwoty dochodu, nadpłaty lub kwoty podatku do wpłaty,
 • kwoty 0 w przypadku, gdy podatnik za 2010 rok nie składał zeznania na takim kodzie formularza, jak za rok 2011.
 • kwoty 0, gdy podatnik dokonywał po raz pierwszy rozliczania drogą elektroniczną,
 • sumy przychodu podatnika i małżonka w przypadku wspólnych rozliczeń,
 • sumy przychodów ze wszystkich zeznań złożonych za 2010 rok.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Wtyczka

Podatnicy korzystający z drugiego sposobu wysyłania zeznań tj. za pomocą interaktywnego formularza i wtyczki, również napotykali trudności. Większość z nich wynikała oczywiście z niezapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi sposobu przesyłania dokumentów drogą elektroniczną. Bardzo często podatnicy rozpoczynali wysyłanie od otwarcia stosownego formularza na stronie, jego wypełnienia, a następnie pojawiało się pytanie o sposób wysyłki. Zgłoszenia zawierające pytania o to, jak wysłać zeznanie stanowiły ok. 5 % ogólnej liczby zgłoszeń. W przekonaniu wielu użytkowników formularze zeznań wysyłane są przez stronę systemu, dlatego też wypełniali dokumenty bezpośrednio w przeglądarce, co skutkowało tym, że bardzo często pojawiały się komunikaty:

Autopromocja
 • przy próbie podpisania dokumentu : „Brak dostępu do magazynu certyfikatów” (w oknie wyboru brak jest jakichkolwiek certyfikatów),
 • przy próbie wysyłania: „Nie można utworzyć połączenia sieciowego”.

Problem rozwiązywało uruchomienie wysyłki z formularza PDF zapisanego na dysku komputera.

Jednym z najistotniejszych problemów związanych z Wtyczką jest lokalizacja przycisków służących do podpisania i wysłania dokumentu w wersji 10 aplikacji Adobe Reader. Po otwarciu formularza deklaracji przyciski wtyczki nie są bezpośrednio widoczne w prawym górnym rogu okna aplikacji AR, jak miało to miejsce w przypadku AR w wersji 9. W wersji 10 opcje wysyłki są ukryte pod przyciskami narzędziowymi: Narzędzia lub Rozszerzone. Informacja na ten temat była dostępna w instrukcji, niemniej jednak brak widocznej bezpośrednio na otwartym formularzu opcji wysyłania stanowił utrudnienie dla użytkownika.

Podczas tegorocznej akcji rozliczeń pojawiały się przypadki uszkodzenia struktury pliku e-deklaracje.log, a tym samym całkowitej lub częściowej utraty informacji o wysłanych deklaracjach. Po wciśnięciu przycisku „Rejestr wysyłek” nie było widać żadnych informacji lub były widoczne tylko niektóre numery referencyjne. Ponadto podczas korzystania z funkcjonalności aplikacji Wtyczka poprzez przeglądarkę Firefox pojawiały się nagminnie różne błędy i problemy. Wciśnięcie przycisku „Sprawdź status” w rejestrze wysyłek powodowało:

 • wyświetlenie białej pustej strony zamiast formularza UPO,
 • wyświetlenie formularza UPO, ale bez wczytania numeru referencyjnego do formularza UPO z pliku rejestru e-deklaracje.log,
 • wyświetlenie formularza UPO wraz z numerem referencyjnym, ale przy sprawdzeniu statusu dokumentu pojawia się komunikat „Błąd próby odczytu z pliku”. Po zapisaniu formularza UPO na dysku jako plik PDF problem zazwyczaj zostawał rozwiązany.
 • całkowite zawieszenie przeglądarki Firefox.

Częsty problem stanowiła niewłaściwie wpisywana przez podatnika kwota w polu „Kwota autoryzacji za rok 2010” na poziomie aplikacji Wtyczka. Poprawny format kwoty przychodu to: 1234.56, podczas, gdy podatnicy w wymienionym polu wstawiali niedozwolone znaki np. spację – 1 234.56, co powodowało odrzucanie deklaracji z błędem.

W tym miejscu warto wspomnieć o niezwykle istotnej i korzystnej dla użytkownika zmianie w aplikacji Wtyczka. Udostępniona w bieżącym roku wersja zapewnia kompleksową wysyłkę – od podpisania, poprzez wysłanie, sprawdzanie statusu dokumentu, po pobranie UPO. Z pewnością zapobiegło to wielu nieprzyjemnym dla podatników sytuacji, jakie miały miejsce w ubiegłych latach. Podatnicy wielokrotnie uznawali numer referencyjny za potwierdzenie złożenia zeznania, kończąc na tym wysyłkę. Tymczasem negatywna weryfikacja dokumentu (najczęściej status 414) powodowała, że podatnicy - przekonani o dopełnieniu swojego obowiązku - byli wzywani do urzędów ze względu na niezłożenie zeznania w terminie (co mogło skutkować np. utratą prawa do preferencyjnego sposobu rozliczania).


Certyfikat SSL

W dniu 27.03.2012 nastąpiła zmiana certyfikatu SSL systemu e-Deklaracje, co spowodowało znaczny wzrost liczby zgłoszeń. Pojawiły się problemy z wysyłaniem dokumentów i pobieraniem UPO, których przyczyną był brak aktualnych certyfikatów zainstalowanych w systemie operacyjnym użytkownika. Największą liczbę zgłoszeń zanotowano w dniu 28.03.2012 - około 120. Sytuacja ustabilizowała się, jednak problem nie został definitywnie wyeliminowany.

Status 401

Zgłoszenia zawierające prośbę o wyjaśnienie przyczyny błędu 401 stanowią czwartą co do wielkości grupę zgłoszeń w podziale na klasyfikację. Problem ten przysparzał podatnikom wiele trudności. Na szczególną uwagę zasługuje coraz częściej pojawiający się błąd, wynikający z braku właściwych ustawień strony kodowej i tabel konwersji znaków Unicode w systemie operacyjnym (dotyczy obcojęzycznych systemów operacyjnych). Komunikat jaki otrzymuje użytkownik odnosi się zazwyczaj do treści „Pouczenia” lub „Oświadczenia”, ale informacja ta niestety jest mało czytelna dla użytkownika.

W celu rozwiązania problemu należało uruchomić panel Opcji regionalnych i językowych w Panelu Sterowania, a następnie zmienić ustawienia strony kodowej na "Polski", w zakładce „Zaawansowane” lub „Administracyjne”. Dodatkowo zalecano dokonać zmian ustawień na język "polski" w zakładce „Standardy i formaty” oraz na "Polska" w zakładce „Lokalizacja”.

Warto podkreślić, że zgłoszenia zarejestrowane w okresie styczeń-kwiecień 2012 zostały w 99% procentach rozwiązane w trakcie akcji składania zeznań, co należy uznać za satysfakcjonujący wynik. Ponad 90% zgłoszeń zostało rozwiązanych przez pracowników tzw. I linii wsparcia, z czego około 2/3 zgłoszeń rozwiązano w bezpośrednim kontakcie telefonicznym z użytkownikiem. Oznacza to, że użytkownik najczęściej otrzymywał odpowiedź natychmiastowo lub po niedługim okresie oczekiwania (przekazanie zgłoszenia na II linię zazwyczaj wydłuża czas oczekiwania).

Źródło: Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zadeklarowałaś składki od 8000 zł? Chciałaś zdobyć dobry zasiłek? ZUS go obniży

  ZUS może obniżać podstawę składek społecznych zadeklarowanych przez przedsiębiorcę, który przez krótki czas płaci wysokie składki społeczne. Jego celem jest "nabicie" wysokiej podstawy składek przez kilka miesięcy, by później otrzymywać wysoki zasiłek (np. macierzyński). 

  Zmiany: zwolnienie z PIT zapomóg do 10 000 zł tylko do końca 2023 r. W 2024 r. będzie gorzej

  Tylko do końca 2023 r. wysokie limity zwolnień w PIT dla niektórych zapomóg. Już od 1 stycznia 2024 r. gorsze warunki podatkowe dla tych świadczeń.

  Ile lat trzeba pracować by dostać emeryturę. Jak zagwarantować sobie minimalną emeryturę - 1 588,44 zł do corocznej waloryzacji

  Po to każdy pracujący na etacie jest zobowiązany do płacenia obowiązkowo składek na ubezpieczenie społeczne – podobnie jak jego pracodawca – by w przyszłości gdy już osiągnie ustawowy wiek emerytalny mógł złożyć wniosek o emeryturę i już do końca życia otrzymywać z ZUS takie świadczenie, które zapewni mu utrzymanie, podobnie jak wcześniej zapewniało wynagrodzenie za pracę. Mało kto jest zadowolony ze swojej emerytury, a ściślej – jej wysokości.

  MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o zwrocie podatku

  Ministerstwo Finansów ostrzegło dzisiaj przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Resort podkreślił, że ani MF, ani KAS nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

  Zamknięcie roku podatkowego 2023 – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy przed zakończeniem roku podatkowego muszą wykonać wiele różnych czynności, takich jak sporządzenie inwentaryzacji czy weryfikacja ujęcia wszystkich wydatków w działalności gospodarczej. Przygotowana roczna dokumentacja pozwoli na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego.

  Czy zostaną nałożone nowe podatki na spółki Skarbu Państwa?

  Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała posłanka Polska2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

  Wysoki wzrost wynagrodzeń. Jak bardzo ożywi inflację?

  Wynagrodzenia realne wzrosły w najwyższym tempie od lutego 2019 r. Natomiast dwucyfrowe tempo wzrostu nominalnych płac, które jest czynnikiem napędzającym inflację, utrzymuje się od początku 2022 r. Dynamika konsumpcji znów rośnie.

  Funkcjonariusze KAS wykryli proceder obrotu podrabianą odzieżą. Wartość zajętego towaru to ponad 1 mln zł

  Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policją ujawnili proceder obrotu odzieżą z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych - poinformowały obie służby. Wartość ubrań zabezpieczonych w magazynach i mieszkaniach na terenie Elbląga i Pasłęka to ponad 1 mln zł.

  Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 r. Dane GUS

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS przekaże 15 grudnia.

  Jednorazowe odszkodowania ZUS w 2024 roku

  Jednorazowe odszkodowania od ZUS w pierwszym kwartale 2024 roku są już znane. Określa je obwieszczenie MRiPS. Jakie dokładnie wypłaty z ZUS należą się w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

  REKLAMA