Kategorie

Ulga IP Box 2020 - wskaźnik Nexus i inne problemy praktyczne

Mirosław Siwiński
Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923
Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Ulga IP Box 2020 - wskaźnik Nexus i inne problemy praktyczne
IP Box jest nową zachętą podatkową, która cieszy się dużym zainteresowaniem w obszarze IT i nowych technologii. Wysokość ulgi wynosi 5% w stosunku do dochodu kwalifikowanego z praw własności intelektualnej i uprawnia do zmniejszenia stawki podatkowej PIT lub CIT, w zależności od adresowanego podmiotu. Należy jednak podkreślić, że tego typu opodatkowanie dotyczy jedynie części zwanej tzw. dochodu kwalifikowanego, nie dotyczy zaś całego uzyskanego dochodu przez dany podmiot.

IP BOX - uwagi wstępne

Reklama

Za taki przykład stanowić może dochód z autorskiego prawa programu komputerowego. W tym przypadku, za dochód kwalifikuje się należności licencyjne (czyli kwoty związane z użytkowaniem utworzonego programu), czy sprzedaż programu (kwoty uzyskane w związku z przeniesieniem własności praw autorskich). Głównym założeniem IP Box jest zwiększenie zainteresowania w obszarze prac badawczo-rozwojowych w Polsce, a także skupienie innowacyjnych procesów w zakresie tworzenia i komercjalizacji pracy. W konsekwencji ma to przyczynić się do budowania poczucia atrakcyjności i konkurencyjności systemu podatkowego względem firm, które zdecydują się promować innowacje.

Możliwość skorzystania z 5% stawki podatku została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 roku i funkcjonuje już na polskim rynku od ponad roku. Jednak ze względu na różnice interpretacyjne organów podatkowych mamy do czynienia z licznymi problemami wynikającymi z nieprawidłowości wprowadzonych regulacji. Liczne spory podatkowe zobligowały Ministerstwo Finansów  do opublikowania 86- stronnicowych objaśnień, które miałyby rozwiązać te problemy. Analiza interpretacji podatkowych pokazuje, że problem dotyczy w szczególności jednoosobowych działalności gospodarczych, które zajmują się oprogramowaniem. Związane jest to z wątpliwościami co do faktycznego pochodzenia dochodu z prawa autorskiego dotyczącego programu komputerowego lub kwestii oprogramowania, które zostało rozwinięte bądź ulepszone.

Podmiot i zakres ulgi IP Box

Reklama

Zatem kto może być uprawniony do skorzystania z ulgi IP Box? Przede wszystkim podmioty, które spełnią szereg określonych wymagań. Jedną z konieczności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez podmiot oraz wytworzenie kwalifikowanego IP. Z tego tytułu konieczne jest również uzyskanie dochodu np. z autorskiego prawa programu komputerowego. Niezbędnym jest także rejestrowanie dokumentacji każdego projektu, a także odpowiednie ewidencjonowanie przychodów i kosztów poniesionych w wyniku kwalifikacji praw własności intelektualnej.

Natomiast prawa do skorzystania ze stawki 5% są ściśle określone i zgodnie z ustawą praw własności intelektualnej, do zalicza się do nich m.in. patenty, wzory przemysłowe/użytkowe czy wspominane wcześniej, prawa autorskie do programów komputerowych.

Czym jest wskaźnik Nexus?

Dzięki wskaźnikowi możliwe jest obliczenie preferencyjnego opodatkowania dochodów, które dotyczą praw autorskich i własności intelektualnych. Oznacza to, że obliczymy podstawę opodatkowania czyli kwotę, która finalnie zostanie opodatkowana stawką 5%. Zatem niezbędnym jest prawidłowe obliczenie wskaźnika, który prezentuje się następującym wzorem:

Gdzie litery oznaczają kolejno:

a – koszty działalności B+R związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
b – nabycie wyników prac B+R związane z podmiotami niepowiązanymi,
c – nabycie wyników prac B+R związane z podmiotami powiązanymi,
d – nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej B+R.

Co ważne, zgodnie z objaśnieniami MF, wskaźnik Nexus nie może przekraczać wartości 1. W takim przypadku, kwalifikowany dochód będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki.

Liczne kontrowersje pojawiają się w przypadku podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy po wyliczeniu zgodnie ze wskaźnikiem Nexus uzyskują wartość 0 przy liczniku bądź mianowniku. Przykładem jest interpretacja opublikowana dnia 30 marca 2020 roku (0112-KDIL2-1.4011.162.2019.2.TR), w której to, Dyrektor KIS nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi w stosunku do pytania, czy prawidłowym jest uznanie wskaźnika Nexus = 1, przy liczniku i mianowniku = 0. Takie też wartości zaprezentowano w objaśnieniach, które wskazują, iż należy podwyższyć do liczby 1, gdy wartość ta jest niższa od tej wartości.

IP Box, a umowy B2B

Umowy B2B są istotną kwestią z punktu widzenia programisty, ze względu na zawarte w objaśnieniach MF sformułowanie dotyczące przeniesienia prawa własności intelektualnej między podmiotami. MF wskazuje, że w sytuacji zawartych umów B2B i związane z tym koszty należy ujmować w literze „d” odpowiednio do wzoru wskaźnika Nexus. W związku z tym, koszty z przeniesienia autorskiego prawa do oprogramowania komputerowego pomniejszą dochód kwalifikowany odpowiednio o tę kwotę.

Mimo obszernych objaśnień Ministerstwa Finansów, w dniu 30 grudnia 2019 roku została wydana interpretacja, w której podmiot w ramach umowy B2B zlecał część prac programistycznych i nabywał prawa majątkowe. Organ podatkowy uznał, że tworzenie nowych programów komputerowych i związane z tym koszty kwalifikują się do uwzględnienia w literze „b”.

Takie różnice powodują, że sytuacja przedstawiona w objaśnieniach wydaje się niekorzystna dla podatnika. Natomiast opinia organu podatkowego w interpretacji indywidualnej skłania do twierdzeń, że sytuacja ta staje się zupełnie odmienna co do sformułowanych wniosków MF. Wzajemnie wykluczające się kwestie powodują, iż podmioty niebezpodstawnie mają wątpliwości co do stosowań ulgi IP Box. Należy więc tutaj zwrócić uwagę na sposób nabywania praw majątkowych w umowach B2B, a także na odpowiednią klasyfikację względem ustawy CIT i związane z pracami i działalnością badawczo-rozwojową. Do spornych twierdzeń organów podatkowych należy dodać również faktycznie zaistniałe sytuacje związane z chęcią korzystania z ulgi obu podmiotów (programisty i spółki jednocześnie).

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

Dochód IP Box, a usługi oprogramowania

W przypadku usług oprogramowania istnieje możliwość skorzystania z umów licencyjnych związanych z oprogramowaniem komputerowym. W wyniku czego za dochód uznaje się otrzymywane kwoty wynikające z tej umowy, które związane są z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszaniem programu komputerowego. Jest to jedna z możliwości kalkulowania dochodu IP Box, ponieważ w wyniku stosowania art. 24d ust. 7 ustawy CIT, w zależności od rodzaju kwalifikowanego dochodu z praw własności intelektualnej podmiot powinien stosować zasady cen transferowych. Należy jednak pamiętać, że rozpatrywana sprawa zależy tutaj od sytuacji danego podmiotu i charakteru świadczonej usługi.

Tworzenie, ulepszanie i modyfikacja programów komputerowych

Wątpliwym wątkiem dla organów podatkowych jest również proces tworzenia, ulepszania i modyfikacji programów komputerowych. Kwestie sporne dotyczą tutaj zagadnienia, czy w możliwe jest zastosowanie ulgi 5%.

W objaśnieniach Ministerstwa Finansów, znajduje się informacja, która wskazuje, iż programy komputerowe opracowywane są w formie kodu źródłowego, tak więc mimo ulepszeń i modyfikacji programista nadal wykonuje czynności twórcze i tym samym spełnia on w dalszych ciągu zakres autorskiego prawa programowania komputerowego.

Tak też zostało potwierdzone w interpretacji podatkowej, w której podmiot prowadził jednoosobową działalność gospodarczą oraz świadczył usługi polegające na ulepszeniu i rozwijaniu przestarzałych programów. Ponadto możliwe jest też, iż jego działanie przyczyni się do stworzenia zupełnie nowych funkcjonalności, które nie występowały w zakresie praktyki tych podmiotów. W interpretacji podatkowej z dnia 17 lipca 2020 roku, Dyrektor KIS wskazuje, że podejmowana działalność przez podmiot, który tworzy oprogramowanie komputerowe bądź jego część stanowi działalność badawczo-rozwojową, a w konsekwencji kwalifikuje się do objęcia preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu według stawki 5%.

Należy jednak wspomnieć, że mimo powyższych zapisów, dyrektor KIS dnia 28 stycznia 2020 r. wydał interpretację indywidualną (0115-KDIT1.4011.2.2019.3.DW), gdzie podmiot składający wniosek, wkomponowywał swoje wytworzone części do istniejącego programu komputerowego, które jak podkreślił nie są samodzielną aplikacją. Podkreślił, że przychód z tego tytułu nie jest powiązany z tworzeniem utworu zgodnie z autorskim prawem do programu komputerowego. Natomiast zaznaczył, że jest to tworzenie zupełnie nowego elementu do funkcjonującego programu. W konsekwencji organ podatkowy uznał, iż podmiot ten nie jest uprawniony do skorzystania z 5% ulgi.

Podsumowując, zaprezentowane w dniu 16 lipca 2019 roku objaśnienia Ministerstwa Finansów mimo obszernej próby omówienia, nie stanowią odpowiedzi na szeroki zakres wątpliwości podatników. Wskaźnik Nexus nadal nie jest w pełni transparentnym narzędziem, który eliminuje problem związany z ulgą IP Box, chociażby ze względu na występujące kwestie sporne wyniku „0” w liczniku czy mianowniku. Nadal budzącymi wątpliwościami są kwestie umowy B2B związane z zakupem prac badawczo–rozwojowych. Natomiast brak określenia jasnych i konkretnych zasad na temat powyższego, sprawia, że problematycznym staje się ustalenie kwalifikacji praw własności intelektualnej.

Mirosław Siwiński, Doradca Podatkowy, Radca Prawny, Partner w Advicero Nexia

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lokaty bankowe – czerwiec 2021

  Lokaty bankowe. Przez ostatnie 10 lat średnie oprocentowanie lokat bankowych spadło z ok. 4% prawie do zera. Z wielu lokat z oprocentowaniem na poziomie promili wyróżniają się te dające wciąż procenty.

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kpa. 24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął zmianę przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego nakazującego uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu "rażącego naruszenia prawa" - bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Według uchwalonej przez Sejm nowelizacji, jeśli upłynęło 30 lat, to nie będzie już możliwości postępowania ws. nieważności decyzji.

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego - rozliczenie VAT

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT, gdy od jego zakupu odliczyliśmy całość lub część VAT. W związku z tym na podatnika są nakładane obowiązki. Trzeba ustalić podstawę opodatkowania, czyli aktualną cenę rynkową. Ponadto przekazanie to musi być odpowiednio udokumentowane i oznaczone w JPK_V7. Podatnik może odzyskać również część nieodliczonego VAT, gdy przekazanie odbywa się w okresie korekty.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych - zapłata podatku od 1 lipca 2022 r.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych. Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy.

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.