| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki na wsi > Jak wypełnić deklarację PIT-6

Jak wypełnić deklarację PIT-6

Deklaracja podatkowa PIT-6 ma zastosowanie w przypadku podatników, którzy uzyskują dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy użyciu norm szacunkowych dochodu. W artykule prezentujemy wzór deklaracji oraz podpowiadamy jak ją prawidłowo wypełnić i złożyć.

Obowiązek podatkowy

Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są obowiązani składać urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym.

Deklaracją właściwą dla tego rodzaju podatników jest deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu – PIT-6.

Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, są obowiązani wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika tego urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w tym miesiącu przez podatnika w terminach:

-  do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (w przypadku zaliczek miesięcznych),

- do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka (w przypadku zaliczek kwartalnych).

Przy czym zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Jeżeli podatnicy osiągają poza dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej inne dochody, od dochodów tych opłacają zaliczki na odrębnych zasadach, bez łączenia tych dochodów z dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej.

Deklaracja PIT-6 przeznaczona jest dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, którzy wybrali opodatkowanie według skali podatkowej.

Działy specjalne produkcji rolnej

Działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów, zalicza się do nich: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zobacz wskaźnik: Działy specjalne produkcji rolnej

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.

Podatnik może dokonać wyboru, czy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie ustalany metodą szacunkową, czy w oparciu o prowadzone przez podatnika księgi (podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe). Obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą.

Termin składania deklaracji

Podatnicy są obowiązani składać deklarację PIT-6 w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Natomiast w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego - w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Urząd właściwy do złożenia deklaracji

Odpowiednim urzędem skarbowym do złożenia deklaracji PIT-6 jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Deklarację można złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Polecamy: Jak rozliczyć VAT od sprzedaży dokonywanej przez rolników

Wzór deklaracji

Wzór deklaracji PIT-6, w wersji 12, który obowiązuje do 1 stycznia 2016 r. i stosuje się go do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2016 r., został określony w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 poz. 1998).

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu – PIT-6

infoRgrafika

infoRgrafika

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »