Kategorie

Zwolnienia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie

Klaudia Pastuszko
Zwolnienia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie /Fot. Fotolia
Fotolia
Projekt ustawy o spółdzielniach rolników, który trafił do Sejmu 22 marca, ma na celu kompleksowe uregulowanie zasad funkcjonowania spółdzielni rolników. Zakłada on m.in. szereg zwolnień i ulg podatkowych dla podmiotów należących do spółdzielni.

Spółdzielnia rolników

W projekcie będącym przedmiotem obrad Sejmu spółdzielnia rolników definiowana jest jako dobrowolne zrzeszenie osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Zakładana powinna być ze względu na produkty rolne czy ich grupy oraz ryby, których wykaz będzie można znaleźć w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Spółdzielnia ta nie może liczyć mniej niż dziesięciu członków.

Spółdzielnia rolników swoją działalność prowadzić powinna w oparciu o statut, określający sposób jej funkcjonowania. Założycielami spółdzielni mogą być tylko rolnicy, a ich liczba nie może być mniejsza niż 10. Organami spółdzielni są rada nadzorcza, walne zgromadzenie, zarząd oraz zebrania grup członkowskich.

Podmioty mogące należeć do spółdzielni rolników

Reklama

Projekt ustawy określa katalog podmiotów, które uprawnione będą do zrzeszania się w ramach spółdzielni rolników. Są to osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, będące producentami produktów rolnych, ich grup, a także chów lub hodowlę ryb.

Ponadto do spółdzielni będą miały możliwość należeć także podmioty nie będące rolnikami. Do tych podmiotów zalicza się osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych, ich grup lub ryb wytworzonych przez rolników. Te podmioty nie będą właściwe jednak do założenia spółdzielni oraz nie będą miały możliwości, by zasiadać w radzie nadzorczej, a ich członkostwo nie będzie uwzględniane przy określeniu liczby członków danej spółdzielni.

Każdy z podmiotów będzie miał możliwość należeć tylko do jednej spółdzielni. Natomiast spółdzielnie będą mogły zakładać swoje związki.

Przedmiot działalności spółdzielni rolników

Reklama

Przedmiotem działalności spółdzielni rolników zgodnie z brzmieniem projektu jest prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz jej członków. Działalność ta ma być prowadzona w zakresie planowania produkcji w sposób dostosowany do warunków rynkowych z naciskiem na kwestie ilości i jakości, koncentracji podaży i organizowaniu sprzedaży na produktach, ze względu na które została założona oraz w zakresie koncentracji popytu oraz organizowaniu zakupy środków niezbędnych dla rolników do produkcji. Są to zadania podstawowe, obligatoryjne – każda spółdzielnia rolników będzie zmuszona je realizować.

Poza powyższymi istnieje także katalog działalności o charakterze fakultatywnym, których wykonywanie zależne będzie od woli danej spółdzielni rolników. Są to działalności w zakresie m.in. przechowywania produktów, ich przetwarzania, obrotu nimi, świadczenia usług, sprzedaży produktów, upowszechniania korzystnych dla środowiska metod uprawy, czy nawet działalność społeczna i oświatowo-kulturalna. Dochód z działalności fakultatywnych nie może jednak przekroczyć 25% przychodów w danym roku obrotowym.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM


Ulgi i zwolnienia podatkowe

Na gruncie projektu ustawy o spółdzielniach rolników wprowadzony został pakiet nowych ułatwień fiskalnych, mający na celu zachęcenie rolników do zrzeszania się w tej formie organizacyjnej oraz funkcjonowanie w niej. Preferencje tego rodzaju mają przysługiwać tym podmiotom, których wielkość mieści się w definicji mikroprzedsiębiorstwa.

Planowane jest między innymi zwolnienie od podatku od spadku i darowizn nabycia praw do wkładów w spółdzielni rolników. Podobnie jest z budynkami zajętymi przez spółdzielnie rolników oraz ich związki – jeśli wykorzystywane są w ramach ich opisanej wyżej działalności oraz stanowią przedmiot ich własności lub użytkowania wieczystego, zwolnione są z podatku od nieruchomości.

Zgodnie z rozpatrywanym w Sejmie projektem ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych dotkną najszersze zmiany. Jedną z nich jest uznanie, iż dochody uzyskane ze zbycia udziałów w spółdzielni wolne będą od podatku dochodowego. Od momentu wejścia projektu w życie, dochód uzyskany ze źródła, jakim jest odpłatne zbycie udziałów oraz wkładów w spółdzielni można będzie obniżyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym.

Od wejścia w życie ustawy odpłatne zbycie udziałów w spółdzielni będzie uważane za przychód z kapitałów pieniężnych. Powstawać on będzie w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów w spółdzielni.

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni, a także zwrotu wkładów albo udziałów w spółdzielni nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu staną się wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółdzielni. Jednak innego rodzaju wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także koszta odsetek i prowizji od kredytu przeznaczonego na te udziały nie będą uważane za koszty uzyskania przychodów - te wydatki uważane będą za koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni, a także z tytułu objęcia udziałów albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny podatek  dochodowy wynosić będzie 19% uzyskanego dochodu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wkładem tym będzie przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Postanowienie to nie będzie miało jednak zastosowania, gdy zbycie nastąpi w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Odpłatne zbycie udziałów w spółdzielni oraz dochody z tytułu objęcia  wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część będzie trzeba wskazać w zeznaniu podatkowym oraz obliczyć należny z tych tytułów podatek dochodowy.

Zmiany dotyczyć będą także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nimi nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni nie będzie uważane za koszty uzyskania przychodów, a za koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody ze spółdzielni rolników pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych, grup tych produktów lub ryb, ze względu na które spółdzielnia rolników została założona, wyprodukowanych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej jej członków wolne będą od podatku.

Cel wprowadzenia ustawy

         

Opisywany projekt ma na celu wzmacnianie roli spółdzielczości w rolnictwie. Autorzy projektu dopatrują się w nim odpowiedzi na potrzeby rolników, którzy od państwa oczekiwali wsparcia oraz stworzenia jasno określonych, przyjaznych warunków do zrzeszania się. Jako iż zgodnie ze zdaniem autorów projektu rolnicy są najsłabszą ekonomicznie grupą zawodową, należy w ustawodawstwie obierać kierunki ku ich lepszemu funkcjonowaniu na rynku, m.in. poprzez kreowanie warunków do spółdzielczości, mającej za zadanie tworzenie spójnej, integralnej grupy społecznej o silnej pozycji. Rolnicy w ramach spółdzielni mają wspólnie kooperować w zakresie produktów wytwarzanych w prowadzonych przez nich gospodarstwach w celu koncentracji podaży, marketingu czy też działań zmierzających do optymalizacji kosztów produkcji. 

Prognozuje się, iż nowe regulacje nie zaburzając funkcjonowania obecnie działających w obszarze rolnictwa przedsiębiorstw spółdzielczych, wytworzą impuls do zacieśnienia współpracy w sektorze rolnym oraz poprawią efektywność gospodarowania w obszarach wiejskich. Autorzy projektu szacują, że z nowych rozwiązań skorzystać mogło będzie w sumie nawet ok. 1,5 mln osób fizycznych oraz prawnych prowadzących gospodarstwa rolne albo prowadzących działalność dotyczącą działów specjalnych produkcji rolnej.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz: Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.