reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Czy dochody z hodowli psów rasowych są opodatkowane PIT?

Czy dochody z hodowli psów rasowych są opodatkowane PIT?

Dochody z hodowli psów rasowych w ramach własnego gospodarstwa rolnego nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Hodowla psów rasowych stanowi dział specjalny produkcji rolnej opodatkowany PIT tylko wówczas, gdy jest prowadzona poza gospodarstwem rolnym.

Z takim stanowiskiem podatnika zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Hodowla psów rasowych w gospodarstwie rolnym

Wnioskodawca zwracający się z wnioskiem o interpretację podatkową przedstawił sytuację faktyczną, zgodnie z którą zamierza on prowadzić hodowlę owczarków niemieckich (cykl takiej hodowli trwa 1 rok od każdej suki). Hodowla znajdować się będzie na powierzchni rolnej o wielkości około 9 ha, stanowiącej własność wnioskodawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie opłaca składek KRUS, lecz ZUS z tytułu umowy o pracę. W związku z planowaną działalnością, pojawiły się wątpliwości w kwestii opodatkowania takiej hodowli podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej.

Przychody z działalności rolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Lista ta ma charakter wyczerpujący, co oznacza, że tylko ujęte na tej liście działalności są uznane za działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane PIT.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT („Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”), zwanym „załącznikiem nr 2”.

Co roku minister finansów określa w rozporządzeniu normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na przyszły rok. Wtedy w 2015 r. normy szacunkowe określone zostały w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2018 r.

Zatem, uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku.

 Jeżeli nie są one wymienione w treści Załącznika, to należy uznać, że są działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Hodowla psów rasowych a dział specjalny produkcji rolnej

W załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymieniono m.in. pod lp. 15: hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem lit. k) – hodowlę psów rasowych. Oznacza to, że hodowla ww. zwierząt – psów rasowych stanowi dział specjalny produkcji rolnej ale tylko wówczas, gdy jest prowadzona poza gospodarstwem rolnym. Zauważyć należy, że hodowla psów rasowych we własnym gospodarstwie rolnym, nie występuje w ww. tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej wydał indywidualną interpretację podatkową i stwierdził, że przychody uzyskane z hodowli psów rasowych, prowadzonej w gospodarstwie rolnym stanowią przychody z działalności rolniczej. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody te wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6).

Weronika Szuba

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bush Taxi Off-Road Centre

Firma Bush Taxi to centrum sprzedaży oraz montażu profesjonalnych akcesoriów przeznaczonych do wszystkich pojazdów terenowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama