reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Hodowcy niektórych zwierząt nie płacą PIT ani VAT

Hodowcy niektórych zwierząt nie płacą PIT ani VAT

Osoby uzyskujące dochody ze sprzedaży hodowanych przez siebie amatorsko zwierząt takich jak węże (np. pytony tygrysie), pająki ptaszniki, gekony, krewetki ozdobne akwariowe i innych egzotycznych zwierząt (a także zwierząt całkiem zwyczajnych – jak gołębie) nie muszą płacić podatku dochodowego od dochodów ze sprzedaży tych zwierząt. Są również najczęściej zwolnieni z VAT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”) hodowla zwierząt jest zaliczana do działalności rolniczej, która (oprócz działów specjalnych produkcji rolnej) nie podlega opodatkowaniu PIT.

Rolnicy nie płacą bowiem co do zasady PIT (ani CIT) od działalności rolniczej, a jedynie podatek rolny, uzależniony od powierzchni posiadanych gruntów (użytków) rolnych.

Natomiast osoby fizyczne prowadzące tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacą PIT na zasadach ogólnych albo na podstawie tzw, norm szacunkowych.

Dlatego hodując zwierzęta, sprzedając je i uzyskując w ten sposób dochody (przychody) można nie płacić podatku dochodowego o ile nasza hodowla jest uznana przez ustawę o PIT za działalność rolniczą i jednocześnie nie mieści się w definicji działów specjalnych produkcji rolnej.

Polecamy: INFORLEX Biznes

Definicję działalności rolniczej zawiera art. 2 ust. 2 ustawy o PIT:

Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na:

-  wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią,

- produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,

- produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb,

- a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3-3a ustawy o PIT Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Przy czym nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT. Osoby, których uprawy i hodowle są mniejsze niż te minimalne wielkości wskazane w tym załączniku nie płacą podatku dochodowego.

Warto zaznaczyć, że za zwierzęta futerkowe są tu traktowane tylko lisy, jenoty, norki, tchórze, szynszyle, nutrie i króliki. Za zwierzęta laboratoryjne ustawa o PIT uważa myszy białe i szczury białe. A za drób są uważane kury, gęsi, kaczki i indyki. Działy specjalne produkcji rolnej obejmują też np. hodowlę rasowych psów i kotów, rybek akwariowych a także koni.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2018 r.

Stąd hodowcy najróżniejszych zwierząt egzotycznych (i innych nie wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT) nie muszą martwić się o płacenie podatku dochodowego, bo ich to nie dotyczy.

Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Przykładowo 26 października 2018 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację (sygn. IPPB1/4511-918/16-4/KS), w której uznał, że nie musi płacić PIT hodowca pytonów królewskich (python regius). Hodowca ten co roku sprzedaje od kilku do kilkunastu sztuk pytonów i chciał wiedzieć, czy od dochodów z tej sprzedaży musi płacić podatek dochodowy.

Organ podatkowy stwierdził w szczególności, że hodowli pytona królewskiego jest działalnością rolniczą ale nie zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej, bowiem nie została ona wymieniona w „Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”, stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy o PIT.

Wobec powyższego dochody uzyskiwane z tej hodowli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednak osoby, które hodują entomofagi (tj. w szczególności zwierzęta odżywiające się owadami), takie jak np. płazy, gady, czy pająki powinny zwrócić uwagę, że co do zasady hodowle entomofagów są zaliczane do działów specjalnych produkcji rolnej. Tym niemniej dochód z hodowli entomofagów jest ustalany na podstawie liczby metrów kwadratowych powierzchni upraw roślin żywicielskich w stosunku do tych zwierząt.  Jeżeli hodowca entomofagów nie ma ani jednego metra kwadratowego upraw roślin żywicielskich, to nie musi płacić podatku dochodowego.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 2018 r. (Sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.199.2018.2.BO). O interpretację wystąpiła osoba, która zamierza rozpocząć hodowlę pająków ptaszników i gadów - gekonów. Wnioskodawca zaznaczył, że jego hodowla nie będzie wymagała uprawy roślin żywicielskich, a owady i karmę do karmienia hodowanych zwierząt będzie kupował w sklepach zoologicznych. Wnioskodawca zamierza sprzedawać hodowane i rozmnażane we własnej hodowli ptaszniki i gady prywatnym hodowcom, a także sklepom zoologicznym. Organ podatkowy zgodził się z Wnioskodawcą, że w jego przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ustawa o PIT określa stawkę podatku od działów specjalnych produkcji rolnej w zależności od powierzchni upraw roślin żywicielskich. Jeżeli podatnik nie stosuje żadnych roślin żywicielskich dla hodowli entomofagów, ustawa o PIT nie daje podstaw do obliczenia stawki podatku według innego kryterium.

Okazuje się też, że nie trzeba hodować zwierząt egzotycznych, by nie płacić PIT. Uprawnia do tego choćby hodowla gołębi (np. pocztowych). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 25 kwietnia 2018 r. interpretacji podatkowej (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.144.2018.1.IM) stwierdził, że (…) hodowla gołębi nie jest działem specjalnym produkcji rolnej. Do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli gołębi, bowiem w Tabeli, o której mowa powyżej, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona. Oznacza to, że hodowla gołębi jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Inne podobne interpretacje:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi – interpretacja z 5 lutego 2016 r. (sygn. IPTPB1/4511-723/15-3/MD):

(…) przychody uzyskane z hodowli roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych, prowadzonej przez Wnioskodawcę należy uznać za przychody z działalności rolniczej. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody te wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej. Brak jest podstaw, by zakwalifikować hodowlę roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych do pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż hodowla ta spełnia kryteria pozwalające na zaliczenie jej do działalności rolniczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – interpretacja z 9 lutego 2016 r. (sygn. ILPB1/4511-1-1632/15-2/IM):

Jaki już wskazano, działalnością rolniczą, jest m.in. działalność polegająca na wytwarzaniu produktów zwierzęcych z własnych hodowli lub chowu, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej 6 tygodni w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia.
Wnioskodawca wskazał, że okres przechowywania przepiórek będzie wynosił około 12 miesięcy, przy czym po 6 tygodniach od wyklucia przepiórki zaczynają nieść jajka. Około 20% procent przepiórek może zostać sprzedanych na tusze po okresie dłuższym niż 2 miesiące od wyklucia, lub nabycia przepiórek. Oznacza to, że hodowla przepiórek jako nie wymieniowa w załączniku nr 2 nie stanowi działu specjalnego produkcji rolnej, a jest działalnością rolniczą, w związku z powyższym dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama