REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe podatkowe ulgi mieszkaniowe - założenia projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Nowe podatkowe ulgi mieszkaniowe - założenia projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych
Nowe podatkowe ulgi mieszkaniowe - założenia projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

REKLAMA

Ministerstwo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało założenia projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych jako nową formułę przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego odnośnie mieszkań na wynajem. Pomysł opiera się na zasadzie partycypacji przyszłego najemcy w kosztach budowy mieszkania z docelowym przeniesieniem własności na najemcę. Beneficjentami tego nowego rozwiązania mają być gospodarstwa domowe o średnich dochodach – dochodach zbyt dużych by nabyć prawo do lokali komunalnych, a zbyt niskich, by uzyskać kredyt mieszkaniowy.

Proponowaną formą wsparcia dla inwestorów będzie możliwość objęcia przychodów uzyskiwanych z czynszów ryczałtową stawką podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na poziomie 8,5%, czyli tak jak w przypadku tzw. najmu okazjonalnego.

W przypadku przeniesienia własności lokalu na osobę trzecią przychód z tytułu wniesionej kwoty partycypacji nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT.

Opłacenie partycypacji w kosztach inwestycji będzie możliwe również przy wykorzystaniu premii gwarancyjnej z tytułu starych książeczek mieszkaniowych.

W założeniach wspomina się też, że zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów 30 listopada 2010 r. dokumencie „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku” zakłada się „wygaszenie” od 2014 roku systemu zwrotu VAT za materiały budowlane użyte do budowy lub remontu lokali mieszkalnych.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Opinię o projekcie założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych wyraziła m.in. Rada Legislacyjna – organ doradczy premiera i Rady Ministrów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Projekt przewiduje wprowadzenie dla osób prawnych stawkę 8,5%, tak jak w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Rady byłoby to rozszerzenie szczególnego reżimu na tego rodzaju dochody i nie bardzo pasuje do dotychczasowej konstrukcji podatku CIT.

Ponadto Rada zauważyła, że w założeniach nie wspomina się o ewentualności stosowania stawki ryczałtowej w odniesieniu do deweloperów, którzy płaciliby podatek PIT. Byłby to jednak również w dotychczasowej konstrukcji tego podatku wyłom, gdyż stawkę taką stosowałoby się do działalności gospodarczej, która obecnie może być opodatkowana na zasadach ogólnych, bądź liniowo – 19% (podatnicy najczęściej tę formę wybierają).

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Zdaniem Rady jeśli jednak deweloper (inwestorzy) działający jako osoba prawna miałby możliwość skorzystania z ryczałtowej, korzystniejszej stawki podatkowej, to nie ma powodów, aby wykluczyć taką możliwość w stosunku do dewelopera (inwestora) działającego jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

W opinii Rady nie jest także jasna propozycja, aby „w przypadku przeniesienia własności lokali na osobę trzecią, przychód z tytułu wniesionej kwoty partycypacji nie podlegał opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych (PIT)”. Nie wyjaśniono o jakie formy przeniesienia własności prowadzące do uzyskania przychodu i jakie „osoby trzecie” chodzi. Analogiczna uwaga rodzi się na tle konstrukcji „przychodu z tytułu wniesionej kwoty partycypacji”. Trudno do tak ogólnego i nieprecyzyjnego sformułowania się odnosić.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Ogólne założenia projektu – opinia Rady Legislacyjnej

Zdaniem Rady Legislacyjnej proponowany w projekcie model (który ma w założeniu wejść w życie od początku 2013 roku może wypełnić lukę, która powstanie w związku z wygaszeniem z końcem 2012 r. programu „Rodzina na swoim”.

Model ten polega na relatywnie tańszym (w porównaniu z kosztami rynkowymi) wybudowaniu lokalu, a następnie jego wynajęciu wraz z docelowym przeniesieniem własności na najemcę.

Inwestor SGM (sui generis deweloper) oraz przyszły najemca na początku będą zawierać przedwstępną umowę najmu, zawierającą m.in. postanowienia o wpłacie partycypacji w kosztach budowy lokalu.

Następnie – po wybudowaniu - zawierana będzie umowa najmu lokalu. W dalszej perspektywie najemca lokalu mieszkalnego, po spłacie całkowitych kosztów budowy zajmowanego lokalu, stanie się jego właścicielem. Po wyodrębnieniu na własność wszystkich lokali SGM przestanie istnieć, a na jej miejsce powstanie wspólnota mieszkaniowa.

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane - poradnik

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane - limity zwrotu

Polecamy: Ile zapłacisz PIT przy sprzedaży domu, mieszkania lub działki?


Sposobem na zaspokojenie mieszkaniowych potrzeb społeczeństwa wydaje się być stworzenie nowego systemu opartego na szczególnej umowie najmu lokalu opartej o wniesienie przez najemcę partycypacji w wysokości do 50 % przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz rozłożonej w czasie spłaty pozostałych kosztów inwestycji. Właścicielowi lokalu (inwestorowi SGM - deweloperowi), w razie braku terminowych wpłat ze strony najemcy, przysługiwać ma prawo wypowiedzenia umowy wraz ze zwrotem na rzecz najemcy kwoty odpowiadającej opłaconej przezeń części kosztów budowy lokalu.

Podmiotem odpowiedzialnym za budowanie budynków, a następnie wynajmowanie lokali z przyrzeczeniem docelowego przeniesienia ich własności ma być inwestor. Budowanie budynków oznaczać będzie wykonywanie nowego budynku, a także odbudowę budynku istniejącego.

Projektowane rozwiązanie nie będzie przewidywało możliwości wynajmowania lokali osobom prawnym. W ocenie Rady Legislacyjnej takie rozwiązanie nie oznacza naruszenia Konstytucji, gdyż stosowanie preferencyjnych kosztów najmu można ograniczyć – zgodnie z art. 75 ust. 1 Konstytucji oraz prawem UE – do osób fizycznych.

SGM będzie jedynie formą działalności inwestora, nie przewiduje się uznania jej za osobę prawną. Model taki nie nasuwa zdaniem Rady zastrzeżeń; przeciwnie, należy go powitać z uznaniem, gdyż mnożenie typów osób prawnych pozostaje zbyteczne w sytuacjach, w których wystarczające jest już dostępne instrumentarium. SGM nie będzie zwłaszcza podejmowała jakichkolwiek czynności prawnych, wymagających posiadania przez nią zdolności prawnej, jak to jest np. w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

SGM powstawać będzie z chwilą zawarcia pierwszej umowy najmu lokalu mieszkalnego w obrębie danej nieruchomości.

Zanim do tego dojdzie, zakłada się zawarcie między inwestorem i przyszłym najemcą umowy przedwstępnej, która zawierać ma m.in.:

1)     zobowiązanie inwestora do wybudowania konkretnego lokalu mieszkalnego, a następnie zawarcia najmu tegoż lokalu;

2)     zastrzeżenie docelowego przeniesienia własności;

3)     określenie powierzchni użytkowej i położenia lokalu;

4)     określenie sposobu ustalania wartości zbywanego udziału w gruncie;

5)     wysokość i zasady wpłaty przez przyszłego najemcę partycypacji.

Formą wsparcia dla inwestycji w formule SGM będzie możliwość przekazania bez przetargu gruntu na rzecz inwestora, przy założeniu, że spłata należności za udział w gruncie następować będzie na etapie przenoszenia własności lokalu. Innym instrumentem pomocy dla nowobudowanych inwestycji w formule SGM będą przyznawane z prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Funduszu Dopłat „granty”, wynoszące 20% planowanych kosztów inwestycji.

Pozyskane w ten sposób środki zwracane będą przez inwestorów z chwilą wykupu poszczególnych lokali, a ich spłata nastąpi w wartości nominalnej nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie budynku. Maksymalna powierzchnia lokali objętych wsparciem w postaci „grantów” wynosić ma 75 m2. „Granty” będą przyznawane w drodze otwartych konkursów.

Zobowiązaniem osoby fizycznej będzie wniesienie partycypacji nie większej niż 50% kosztów przypadających na dany lokal. Przeniesienie własności lokalu będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 lat. Poziom marży (zysku) inwestora w formule SGM będzie ograniczony w przypadku korzystania przez niego z formy pomocy publicznej. Wymaga przemyślenia, czy za taką pomoc nie będzie można uznać samej możliwości nabycia gruntów w trybie bezprzetargowym.

Przyrzeczona umowa najmu ma być zawierana dopiero po wybudowaniu lokalu oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku i przewidywać niezbędną ochronę praw właściciela lokalu według zasad jak dla najmu okazjonalnego, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W przypadku wypowiedzenia umowy, najemca otrzyma od inwestora uiszczoną dotychczas kwotę odpowiadającą pokrytej części kosztów budowy lokalu.

Przeniesienie własności zajmowanego lokalu powinno nastąpić w terminie do trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym spłacona została całość kosztów budowy. Projekt przewidywać ma możliwość uregulowania w umowie zawartej między inwestorem i najemcą trybu wcześniejszej spłaty zobowiązań - nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia podpisania umowy najmu.

Gdy po śmierci najemcy prawo do wpłaconej części kosztów budowy będzie przysługiwało także innym niż wstępujący w stosunek najmu, po wezwaniu inwestora, osoba uprawniona do wstąpienia w najem powinna uzupełnić część kosztów budowy lokalu, w wysokości równej sumie kwot wypłaconych pozostałym spadkobiercom. Analogiczne rozwiązanie przewiduje się co do małżonka, któremu przypadło prawo najmu po ustaniu małżeństwa. Rozwiązania te nie nasuwają zastrzeżeń z punktu widzenia prawa cywilnego.

Założenia projektu są aktualnie konsultowane przez poszczególne resorty. W szczególności dość krytyczne stanowisko wyraził Minister Finansów, zwłaszcza odnośnie projektowanych rozwiązań podatkowych.

Źródła:

Opinia Rady Legislacyjnej z 30 listopada 2011 r. o projekcie założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych;

Projekt założeń do ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Oprocentowanie najlepszych lokat i kont oszczędnościowych - koniec września 2023 [Tabela]

  Jakie oprocentowanie oferują banki pod koniec września 2023 r. na lokatach i kontach oszczędnościowych? Czy jeszcze warto oszczędzać w ten sposób? Jak informuje HRE Investment Trust tak mocnego i powszechnego cięcia oprocentowania w bankach dawno już nie widzieliśmy, a wszystko za sprawą wrześniowej obniżki stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeszcze latem część instytucji kusiła nas oprocentowaniem na poziomie 10% - dziś trudno znaleźć coś na ponad 7%. 

  Dywersje w systemie podatkowym, czyli o prawie tworzonym w zlej wierze

  Czy zmiany w systemie podatkowym (a zwłaszcza w prawie) mogą mieć ukryte cele, będąc swoistą dywersją polityczną czy ekonomiczną, mającą komuś celowo zaszkodzić? Pyta i odpowiada profesor Witold Modzelewski.

  e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) - zmiany od września 2023 r. Aktualny wzór. Jak wystawiać?

  Czym jest faktura ustrukturyzowana? Jaki jest jest aktualny wzór? Jak ją wystawiać? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej.

  Darowizna w transzach. Czy trzeba składać odrębne zgłoszenia SD-Z2?

  W dobie dynamicznych zmian na rynku nieruchomości oraz rosnącej popularności transakcji deweloperskich, wiele osób decyduje się na przekazywanie darowizn w transzach. Jednakże takie działanie niesie za sobą pewne konsekwencje podatkowe, w tym konieczność składania odrębnego zgłoszenia o nabyciu rzeczy i praw majątkowych (SD-Z2) dla każdej transzy. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii, opierając się na interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

  Wdrożenie obowiązkowego KSeF – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Przepisy, zasady, harmonogram, darmowe narzędzia

  Na konferencji prasowej 26 września 2023 r. Krzysztof Rogowski, Kierownik projektu Krajowego Systemu e-Faktur w Ministerstwie Finansów przedstawił aktualny stan przygotowań do wdrożenia obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur (KSef) i kolejne działania resortu finansów w tym zakresie. Krzysztof Rogowski zapewnił m.in., że w IV kwartale 2023 r. Ministerstwo Finansów udostępni wszystkie akty wykonawcze dotyczące obowiązkowego KSeF i zapewni komplet dokumentacji technicznej KSeF.

  Uprawnienia do korzystania z KSeF - podatnicy, samofakturowanie, biura rachunkowe, jst. Kto może wystawiać, odbierać i przeglądać faktury w KSeF?

  Jakie są rodzaje, modele i zasady nadawania oraz odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Kto może wystawiać, odbierać i przeglądać faktury w KSeF?

  IFK Platforma Księgowych i Kadrowych. Codzienne aktualności o zmianach przepisów!

  IFK Platforma Księgowych i Kadrowych to nowoczesny serwis dla księgowych, kadrowych oraz biur rachunkowych. Nasza platforma oferuje kompleksową bazę informacji z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ZUS.

  Biura rachunkowe o wdrożeniu KSeF: są obawy ale też widać szansę na rozwój

  Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR) sprawdziła stan gotowości biur rachunkowych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przeprowadzone badanie wyraźnie pokazuje, że biura rachunkowe dostrzegają związaną z nim szanse, ale mają także obawy związane z wdrożeniem KSeF. Jakie aspekty wymagają uwagi zarówno biur rachunkowych, jak i przedsiębiorców?

  ZUS o umowach o dzieło w 2023 roku. 850 tys. umów przez 6 miesięcy

  Przez pierwsze 6 miesięcy 2023 roku zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło, to nieco więcej niż w analogicznym okresie w latach 2021-2022 - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło częściej były zawierane z mężczyznami i osobami w wieku 30-39 lat.

  TSUE rozstrzygnął wątpliwości w VAT dla usług turystycznych na korzyść przedsiębiorców

  Artykuł 306 unijnej dyrektywy VAT należy interpretować tak, że szczególną, preferencyjną procedurą opodatkowania VAT marża dla usług turystyki można objąć odsprzedaż usług noclegowych przedsiębiorcom, mimo że odsprzedaży tej nie towarzyszą żadne usługi dodatkowe. Tak orzekł unijny TSUE 29 czerwca 2023 r. w sprawie polskiej spółki z o.o., która toczyła swój spór z organem podatkowym od kwietnia 2017 roku.

  REKLAMA