REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedajesz w Internecie? Sprawdź, czy musisz płacić podatki!

Sprzedajesz w Internecie? Sprawdź, czy musisz płacić podatki.
Sprzedajesz w Internecie? Sprawdź, czy musisz płacić podatki.

REKLAMA

REKLAMA

Handel internetowy coraz bardziej interesuje fiskusa. Od kilku lat organy podatkowe i kontrola skarbowa uważnie kontrolują podmioty sprzedające towary i usługi w Internecie. Systematycznie rosną bowiem obroty sklepów internetowych i osób handlujących na portalach aukcyjnych. Nie wszyscy jednak stale handlujący w sieci płacą z tego tytułu podatki, niektórzy nawet nie przypuszczają, że mają taki obowiązek. Do czasu.

Sprzedajesz w Internecie? Sprawdź podatki

Warto wiedzieć, że nawet bez formalnej rejestracji firmy osoby prowadzące regularną sprzedaż w internecie w świetle przepisów podatkowych prowadzą działalność gospodarczą. Powinny więc płacić zasadniczo podatek dochodowy (względnie ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową) oraz VAT.

Autopromocja

Sprzedaż internetowa a podatki dochodowe

W świetle przepisów dotyczących podatku dochodowego sprzedaż rzeczy lub świadczenie usług za pośrednictwem Internetu w sposób ciągły (powtarzalny) i zorganizowany (zakup rzeczy w celu dalszej odsprzedaży, stałe kontakty handlowe) posiada znamiona działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy została ona zarejestrowana.

Transakcje dokonywane za pośrednictwem Internetu mają często charakter międzynarodowy. W takich przypadkach  należy uwzględniać postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oparte na Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Towary używane bez podatku

Sprzedaż za pośrednictwem Internetu rzeczy ruchomych, która nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i która dokonana jest po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie ma obowiązku ujawniania jej w zeznaniach podatkowych.

Natomiast sprzedaż za pośrednictwem Internetu rzeczy ruchomych przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Sprzedaż tą trzeba ujawnić w zeznaniu podatkowym (nawet, gdy jest zrealizowana ze stratą) i rozliczyć wraz z pozostałymi dochodami, w terminie złożenia zeznania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku ofert sprzedaży nieruchomości przez Internet należy pamiętać, iż umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Dlatego też taka forma sprzedaży nieruchomości nie jest możliwa bez dokonania dodatkowych czynności i może mieć wyłącznie charakter umowy przedwstępnej.

Jak fiskus kontroluje handel w internecie?

Sprzedaż internetowa a VAT

W przypadku podatku od towarów i usług podatnikiem jest ten, kto samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą za pośrednictwem Internetu, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. I bez względu na to, czy dopełnił obowiązku rejestracji (samej firmy, czy dla potrzeb VAT).

W świetle VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a  także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatnikami VAT są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

- dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- będące usługobiorcami m.in. usług elektronicznych świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju,

- nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Zwolnienia z VAT

Osoby rozpoczynające wykonywanie za pośrednictwem Internetu czynności podlegających opodatkowaniu VAT są, co do zasady, zwolnieni od tego podatku z uwagi na niski poziom obrotów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, chyba że zrezygnują ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy (tzw. zwolnienie podmiotowe).

Obowiązek opodatkowania podatkiem VAT powstaje natomiast w chwili, kiedy obroty całej działalności gospodarczej w proporcji do okresu prowadzonej działalności przekroczą w skali roku 150.000 zł (w 2011 r.).

Po przekroczeniu kwoty limitu  obrotu ustalonego w ten sposób osoba dokonująca takich czynności ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, a każda transakcja podlega opodatkowaniu właściwą stawką podatku od towarów i usług.

Zwolnienie to nie znajduje jednak zastosowania m.in. do importu towarów i usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub  dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Należy również pamiętać o obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas fiskalnych) zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Polecamy: Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną

Transakcje zagraniczne w Internecie

Niezależnie od sposobu zamówienia (przez Internet lub w inny sposób), do sprzedaży krajowej, importu i eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów mają zastosowanie identyczne zasady opodatkowania VAT.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zamówionych za pośrednictwem Internetu, dokonywanej przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT, podatek uiszcza nabywca według stawki właściwej w swoim państwie.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zamówionych za pośrednictwem Internetu, dokonywanej przez podatnika VAT na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem VAT (sprzedaż wysyłkowa), zastosowanie ma specjalny tryb, zgodnie z którym możliwe jest opodatkowanie w miejscu rozpoczęcia dostawy, w ramach limitów określanych przez poszczególne państwa członkowskie UE.

Przekroczenie limitu dostaw dla danego kraju powoduje obowiązek rozliczania podatku w tym właśnie kraju według obowiązującej w nim stawki.

Podatnik ma jednak możliwość opodatkowania swoich dostaw w państwie przeznaczenia towarów również w przypadku, gdy wartość dostawy jest niższa od przewidzianego przez każde państwo członkowskie limitu, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z takiej opcji.

Usługi świadczone przez Internet

Usługi świadczone drogą elektroniczną należą do tzw. usług niematerialnych (np. tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, dostarczanie online oprogramowania i jego uaktualnień, dostarczanie online muzyki, filmów, gier, obrazów, tekstu i informacji, udostępnianie baz danych, świadczenie online usług kształcenia korespondencyjnego itp.).

Dla ich opodatkowania VAT istotne znaczenie ma właściwe zidentyfikowanie nabywcy usług. Należy ustalić, czy nabywca jest podatnikiem VAT, czy też nie ma statusu podatnika VAT oraz czy ma on siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności (ewentualnie zwykłe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zwykłego pobytu) w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej czy też poza jej terytorium.

Miejsce świadczenia usług drogą elektroniczną (tzn. miejsce ich opodatkowania) zależy m.in. od ww. okoliczności.

Sprzedaż internetowa a PCC

Jeżeli sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu przez podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o VAT, wówczas taka transakcja podlega opodatkowaniu VAT i nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli natomiast sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem Internetu przez podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, jeżeli ich przedmiotem są:

- rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku transakcji dokonywanej za pośrednictwem Internetu kryterium rozstrzygającym o objęciu umowy podatkiem jest miejsce złożenia oświadczenia woli innej osobie – jego wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający tej osobie zapoznanie się z treścią oświadczenia woli).

Od podatku zwolnione są umowy sprzedaży rzeczy ruchomych, których wartość rynkowa nie przekracza 1.000 zł. Zwolnienie dotyczy jednej umowy sprzedaży, bez względu na to ile rzeczy jest jej przedmiotem, albo ilu współwłaścicieli rzecz sprzedaje lub ile podmiotów nabywa rzecz na współwłasność.

Stawka PCC od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2%, a od praw majątkowych – co do zasady 1%.

Kupujący są zobowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku aukcji internetowej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wylicytowania przez kupującego najwyższej ceny, tj. złożenia oświadczenia woli w kwestii zobowiązania się do zapłacenia za rzecz zgłoszoną do licytacji).

Niedokonanie zgłoszenia działalności gospodarczej, niewypełnianie obowiązków składania deklaracji, zeznań podatkowych, opłacania należnych podatków z tytułu sprzedaży za pośrednictwem Internetu, jak również niedopełnianie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – może spowodować wymierzenie sankcji przewidzianych w ustawie Kodeks karny skarbowy.

Jakie grzywny za przewinienia skarbowe grożą w 2011 roku

Źródło: Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA