REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedajesz w Internecie? Sprawdź, czy musisz płacić podatki!

Sprzedajesz w Internecie? Sprawdź, czy musisz płacić podatki.
Sprzedajesz w Internecie? Sprawdź, czy musisz płacić podatki.

REKLAMA

REKLAMA

Handel internetowy coraz bardziej interesuje fiskusa. Od kilku lat organy podatkowe i kontrola skarbowa uważnie kontrolują podmioty sprzedające towary i usługi w Internecie. Systematycznie rosną bowiem obroty sklepów internetowych i osób handlujących na portalach aukcyjnych. Nie wszyscy jednak stale handlujący w sieci płacą z tego tytułu podatki, niektórzy nawet nie przypuszczają, że mają taki obowiązek. Do czasu.

Sprzedajesz w Internecie? Sprawdź podatki

Warto wiedzieć, że nawet bez formalnej rejestracji firmy osoby prowadzące regularną sprzedaż w internecie w świetle przepisów podatkowych prowadzą działalność gospodarczą. Powinny więc płacić zasadniczo podatek dochodowy (względnie ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową) oraz VAT.

Autopromocja

Sprzedaż internetowa a podatki dochodowe

W świetle przepisów dotyczących podatku dochodowego sprzedaż rzeczy lub świadczenie usług za pośrednictwem Internetu w sposób ciągły (powtarzalny) i zorganizowany (zakup rzeczy w celu dalszej odsprzedaży, stałe kontakty handlowe) posiada znamiona działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy została ona zarejestrowana.

Transakcje dokonywane za pośrednictwem Internetu mają często charakter międzynarodowy. W takich przypadkach  należy uwzględniać postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oparte na Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Towary używane bez podatku

Sprzedaż za pośrednictwem Internetu rzeczy ruchomych, która nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i która dokonana jest po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie ma obowiązku ujawniania jej w zeznaniach podatkowych.

Natomiast sprzedaż za pośrednictwem Internetu rzeczy ruchomych przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Sprzedaż tą trzeba ujawnić w zeznaniu podatkowym (nawet, gdy jest zrealizowana ze stratą) i rozliczyć wraz z pozostałymi dochodami, w terminie złożenia zeznania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku ofert sprzedaży nieruchomości przez Internet należy pamiętać, iż umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Dlatego też taka forma sprzedaży nieruchomości nie jest możliwa bez dokonania dodatkowych czynności i może mieć wyłącznie charakter umowy przedwstępnej.

Jak fiskus kontroluje handel w internecie?

Sprzedaż internetowa a VAT

W przypadku podatku od towarów i usług podatnikiem jest ten, kto samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą za pośrednictwem Internetu, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. I bez względu na to, czy dopełnił obowiązku rejestracji (samej firmy, czy dla potrzeb VAT).

W świetle VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a  także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatnikami VAT są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

- dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- będące usługobiorcami m.in. usług elektronicznych świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju,

- nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Zwolnienia z VAT

Osoby rozpoczynające wykonywanie za pośrednictwem Internetu czynności podlegających opodatkowaniu VAT są, co do zasady, zwolnieni od tego podatku z uwagi na niski poziom obrotów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, chyba że zrezygnują ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy (tzw. zwolnienie podmiotowe).

Obowiązek opodatkowania podatkiem VAT powstaje natomiast w chwili, kiedy obroty całej działalności gospodarczej w proporcji do okresu prowadzonej działalności przekroczą w skali roku 150.000 zł (w 2011 r.).

Po przekroczeniu kwoty limitu  obrotu ustalonego w ten sposób osoba dokonująca takich czynności ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, a każda transakcja podlega opodatkowaniu właściwą stawką podatku od towarów i usług.

Zwolnienie to nie znajduje jednak zastosowania m.in. do importu towarów i usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub  dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Należy również pamiętać o obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas fiskalnych) zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Polecamy: Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną

Transakcje zagraniczne w Internecie

Niezależnie od sposobu zamówienia (przez Internet lub w inny sposób), do sprzedaży krajowej, importu i eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów mają zastosowanie identyczne zasady opodatkowania VAT.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zamówionych za pośrednictwem Internetu, dokonywanej przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT, podatek uiszcza nabywca według stawki właściwej w swoim państwie.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zamówionych za pośrednictwem Internetu, dokonywanej przez podatnika VAT na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem VAT (sprzedaż wysyłkowa), zastosowanie ma specjalny tryb, zgodnie z którym możliwe jest opodatkowanie w miejscu rozpoczęcia dostawy, w ramach limitów określanych przez poszczególne państwa członkowskie UE.

Przekroczenie limitu dostaw dla danego kraju powoduje obowiązek rozliczania podatku w tym właśnie kraju według obowiązującej w nim stawki.

Podatnik ma jednak możliwość opodatkowania swoich dostaw w państwie przeznaczenia towarów również w przypadku, gdy wartość dostawy jest niższa od przewidzianego przez każde państwo członkowskie limitu, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z takiej opcji.

Usługi świadczone przez Internet

Usługi świadczone drogą elektroniczną należą do tzw. usług niematerialnych (np. tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, dostarczanie online oprogramowania i jego uaktualnień, dostarczanie online muzyki, filmów, gier, obrazów, tekstu i informacji, udostępnianie baz danych, świadczenie online usług kształcenia korespondencyjnego itp.).

Dla ich opodatkowania VAT istotne znaczenie ma właściwe zidentyfikowanie nabywcy usług. Należy ustalić, czy nabywca jest podatnikiem VAT, czy też nie ma statusu podatnika VAT oraz czy ma on siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności (ewentualnie zwykłe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zwykłego pobytu) w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej czy też poza jej terytorium.

Miejsce świadczenia usług drogą elektroniczną (tzn. miejsce ich opodatkowania) zależy m.in. od ww. okoliczności.

Sprzedaż internetowa a PCC

Jeżeli sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu przez podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o VAT, wówczas taka transakcja podlega opodatkowaniu VAT i nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli natomiast sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem Internetu przez podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, jeżeli ich przedmiotem są:

- rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku transakcji dokonywanej za pośrednictwem Internetu kryterium rozstrzygającym o objęciu umowy podatkiem jest miejsce złożenia oświadczenia woli innej osobie – jego wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający tej osobie zapoznanie się z treścią oświadczenia woli).

Od podatku zwolnione są umowy sprzedaży rzeczy ruchomych, których wartość rynkowa nie przekracza 1.000 zł. Zwolnienie dotyczy jednej umowy sprzedaży, bez względu na to ile rzeczy jest jej przedmiotem, albo ilu współwłaścicieli rzecz sprzedaje lub ile podmiotów nabywa rzecz na współwłasność.

Stawka PCC od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2%, a od praw majątkowych – co do zasady 1%.

Kupujący są zobowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku aukcji internetowej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wylicytowania przez kupującego najwyższej ceny, tj. złożenia oświadczenia woli w kwestii zobowiązania się do zapłacenia za rzecz zgłoszoną do licytacji).

Niedokonanie zgłoszenia działalności gospodarczej, niewypełnianie obowiązków składania deklaracji, zeznań podatkowych, opłacania należnych podatków z tytułu sprzedaży za pośrednictwem Internetu, jak również niedopełnianie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – może spowodować wymierzenie sankcji przewidzianych w ustawie Kodeks karny skarbowy.

Jakie grzywny za przewinienia skarbowe grożą w 2011 roku

Źródło: Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA