reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Pomoc udzielana przez opp czasem jest opodatkowana

Pomoc udzielana przez opp czasem jest opodatkowana

W zależności od formy prawnej świadczonej przez organizacje pożytku publicznego pomocy, beneficjent tej pomocy może zapłacić podatek dochodowy lub podatek od spadków i darowizn. Dotyczy to także osób wskazanych w rocznych PIT-ach jako beneficjenci środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego.

Podatników interesuje kwestia czy pieniądze lub inna pomoc materialna świadczone przez organizacje pożytku publicznego osobom potrzebującym wsparcia mogą być opodatkowane. Okazuje się, że tak.

Obdarowany 1% PIT przez OPP może zapłacić podatek

Jak informuje Ministerstwo Finansów decydujące znaczenie w kwestii skutków podatkowych pomocy udzielanej potrzebującym przez organizacje pożytku publicznego ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony.

Strony dokonują wyboru rodzaju czynności prowadzącej do udzielenia pomocy, przy wykorzystaniu nie tylko ogólnej zasady swobody zawierania umów oraz postanowień statutu tych organizacji, ale także z uwzględnieniem skutków podatkowych tych czynności, wybierając najkorzystniejsze w tym zakresie rozwiązanie.

Podatek od spadków i darowizn

W większości przypadków świadczenia organizacji pozarządowych na rzecz swoich podopiecznych przekazywane są pod tytułem darowizny.

Oznacza to, że jeżeli w przypadku konkretnej pomocy mamy do czynienia z darowizną organizacji pozarządowej na rzecz osoby fizycznej, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.).

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych, m.in. w drodze umowy darowizny. Podatkiem od spadków i darowizn objęte są darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Nabycie przez osobę fizyczną od OPP środków pieniężnych będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn w przypadku, gdy pomoc nastąpi w drodze darowizny i jej wartość przekroczy kwotę wolną od podatku. Kwota ta dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej (osoby obce) wynosi 4902 zł i obliczana jest z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego przez jedną osobę od tej samej OPP w ciągu 5 lat.

Jeżeli wartość pomocy otrzymanej tytułem darowizny przez jedną osobę od jednej OPP przekroczy kwotę wolną od podatku, nabywca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-3). Wysokość zobowiązania podatkowego ustali naczelnik urzędu skarbowego, według skali określonej w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla III grupy podatkowej. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Nie każde jednak bezpłatne przysporzenie, w tym pomoc świadczona przez OPP na rzecz osoby fizycznej, może być traktowane jako darowizna, bowiem może ono wynikać z innego tytułu prawnego (889 Kodeksu cywilnego).

Jeżeli pomoc udzielana przez OPP dokonana jest na podstawie innego tytułu, niż wymieniony w ustawie o podatku od spadków i darowizn, nie podlega temu podatkowi.

Umowa dożywocia powoduje powstanie przychodu w PIT

Darowizna na leczenie żony pracownika – skutki podatkowe

Podatek dochodowy

Mogą też wystąpić przypadki, w których do otrzymanych od organizacji pożytku publicznego świadczeń znajdą zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwanej dalej „ustawą o PIT”.

Jak stanowi bowiem art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji dochody osoby fizycznej, do których ma zastosowanie określone powyżej wyłączenie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowaniu nie podlegają również przychody mieszczące się w katalogu zwolnień podatkowych określonym w art. 21 ustawy o PIT. Wolne od podatku dochodowego są na przykład zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, lub świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 1 pkt 26 i 79 ustawy o PIT. 

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

PDF - Podróże służbowe - Raporty INFOR

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama