REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2019 – limity przychodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2019 – limity przychodów
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2019 – limity przychodów

REKLAMA

REKLAMA

Znane są już limity (w złotych) przychodów, osiągnięcie których w 2018 roku nie pozwala skorzystać z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2019 roku oraz limity dla rozliczeń kwartalnych ryczałtu. Limity te nieznacznie spadły w porównaniu do roku 2018. Główny limit przychodów wynosi 1.069.875,- zł, a limit do kwartalnego rozliczania ryczałtu 106.987,50 zł. Limit oddzielający stawkę 8,5% od stawki 12,5% przy opodatkowaniu przychodów z tzw. najmu prywatnego pozostaje bez zmian - wynosi nadal 100 tys. zł.

Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne działający samodzielnie, a także uczestniczący w spółkach cywilnych i spółkach jawnych osób fizycznych) mogą płacić w danym roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o ile w roku poprzednim:
a) uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

REKLAMA

Autopromocja

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczną wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – mogą płacić ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku (nawet jeżeli w tym roku przekroczą 250 tys. euro obrotu).

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki (cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych), opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
1) odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, jeżeli nie przekroczył ww. limitów albo
2) z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy nie przekroczył ww. limitu z indywidualnej działalności (pkt a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy nie przekroczył ww. limitu z działalności w formie spółki (pkt b).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki (spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych), z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 250.000 euro. W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych zasadą jest obliczanie ryczałtu co miesiąc i wpłacanie go urzędowi skarbowemu do 20. dnia następnego miesiąca. Jednak podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody (samodzielnie lub w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych), które nie przekroczyły równowartości w złotówkach kwoty 25 000 euro mogą rozliczać ryczałt kwartalnie. Wtedy wpłacają go (za cały kwartał) na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, (a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia rocznego zeznania – tj. do końca stycznia następnego roku).

Limity na rok 2019

Zgodnie z zasadą określoną w art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne kwoty wyrażone w euro (a więc również te ww. limity przychodów) przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich walut NBP nr 190/A/NBP/2018 z dnia 1 października 2018 r. średni kurs euro wynosi: 1 euro = 4,2795 zł.

Zatem ww. limity ryczałtowców (odnośnie przychodów z działalności gospodarczej) na 2019 rok wyglądają  następująco:

Podatnicy, którzy mają prawo płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2019 roku

Przychody (przedsiębiorcy lub spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych w której przedsiębiorca uczestniczy) z działalności gospodarczej osiągnięte w 2018 roku nie przekroczyły kwoty:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie samodzielnie

250.000,- euro

1.069.875,- zł

Przedsiębiorcy  prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga!  W tym przypadku bierze się pod uwagę przychody całej spółki – wszystkich wspólników)

Przedsiębiorcy  prowadzący działalność gospodarczą jednocześnie samodzielnie i w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga! W tym przypadku przedsiębiorca ma dwa oddzielne limity 250 tys. euro – jeden dla swojej samodzielnej działalności a drugi dla spółki, w której uczestniczy)

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie (lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych), opodatkowaną wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych (Uwaga!  W tym przypadku bierze się pod uwagę łączne przychody przedsiębiorcy i spółki, w której uczestniczy)

* przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków

Podatnicy, którzy mają prawo płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2019 roku (kwartalnie)

Przychody (przedsiębiorcy lub spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych w której przedsiębiorca uczestniczy) z działalności gospodarczej osiągnięte w 2018 roku nie przekroczyły kwoty:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie samodzielnie

25.000,- euro

106.987,50 zł

Przedsiębiorcy  prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga!  W tym przypadku bierze się pod uwagę przychody całej spółki – wszystkich wspólników)

REKLAMA

W 2019 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2018 roku:
- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 1.069.875,- zł (równowartość 250.000 euro),
- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie w formie spółki spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 1.069.875,- zł (równowartość 250.000 euro).

- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej jednocześnie samodzielnie i w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga! W tym przypadku przedsiębiorca ma dwa oddzielne limity, których nie może przekroczyć: 1.069.875,- zł /równowartość 250.000 euro/ – jeden dla swojej samodzielnej działalności a drugi dla spółki, w której uczestniczy)
- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty: 1.069.875,- zł (równowartość 250.000 euro).

Ponadto prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2019 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki (cywilnej lub jawnej osób fizycznych) w 2018 r. nie przekroczyły kwoty 106.987,5 zł (równowartość 25.000 euro).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – najem prywatny (limit)

Nie zmienia się natomiast w 2019 roku wyrażony wyłącznie w złotych limit 100.000,- zł odnośnie opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego (także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) realizowanego poza działalnością gospodarczą.  

Przychody te do kwoty 100 000 zł są opodatkowane stawką ryczałtu 8,5%, a nadwyżka przychodów powyżej 100 tys. zł jest opodatkowana stawką 12,5%.


Oświadczenie o wyborze ryczałtu – zasady i wzór

Podatnik, który już płaci w 2018 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie przekroczył ww. limitu przychodów i nadal chce korzystać z tej formy opodatkowania – nie musi składać żadnego oświadczenia. Zgodnie bowiem z art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorcy, którzy dotąd nie płacili ryczałtu, muszą złożyć (naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika) pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania na dany rok podatkowy. Trzeba to zrobić najpóźniej 20 stycznia, jeżeli chce się płacić ryczałt od przychodów osiągniętych od początku danego roku.

Ale jeśli przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli tego nie zrobi, musi płacić PIT wg zasad ogólnych tego podatku oraz prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może też złożyć podczas rejestracji (lub aktualizacji danych) do CIDG na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenia o wyborze ryczałtu składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsc zamieszkania każdego ze wspólników.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej nie ma żadnej szczególnej formy (druku). Wystarczy zwykła forma pisemna. Tak samo w przypadku wyboru kwartalnej formy ryczałtu.

Wzór oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Warszawa, dnia … ……….……….. r.

Jan Kowalski

zamieszkały w …………

przy ul. …………………

kod pocztowy: ………….

NIP/PESEL .....................

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w

……………………………………..

adres: ………………………………

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Jan Kowalski, działając zgodnie z art. 9 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) oświadczam niniejszym, że wybieram opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odnośnie przychodów uzyskiwanych przeze mnie w ……… roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej .

(podpis przedsiębiorcy)

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Kto nie może wybrać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej

Oprócz podatników, którzy przekroczyli w zeszłym roku ww. limity z opodatkowania swoich przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą skorzystać osoby wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Są to m.in. osoby płacące kartę podatkową, zwolnieni okresowo z PIT, osiągające przychody z tytułu prowadzenia aptek, lombardów, kantorów walut, wykonujących niektóre wolne zawody, wykonujących niektóre usługi (wymienione w załączniku nr 2 do ustawy), handlujące częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, czy wytwarzające wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Podatnicy wymienieni w art. 8 ww. ustawy mogą za to płacić ryczałt ewidencjonowany od przychodów z tzw. najmu prywatnego.

Podstawa prawna: art. 6-9 i art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury konsumenckie, złożone załączniki, faktury poza KSeF. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA