REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2019 – limity przychodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2019 – limity przychodów
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2019 – limity przychodów

REKLAMA

REKLAMA

Znane są już limity (w złotych) przychodów, osiągnięcie których w 2018 roku nie pozwala skorzystać z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2019 roku oraz limity dla rozliczeń kwartalnych ryczałtu. Limity te nieznacznie spadły w porównaniu do roku 2018. Główny limit przychodów wynosi 1.069.875,- zł, a limit do kwartalnego rozliczania ryczałtu 106.987,50 zł. Limit oddzielający stawkę 8,5% od stawki 12,5% przy opodatkowaniu przychodów z tzw. najmu prywatnego pozostaje bez zmian - wynosi nadal 100 tys. zł.

Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne działający samodzielnie, a także uczestniczący w spółkach cywilnych i spółkach jawnych osób fizycznych) mogą płacić w danym roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o ile w roku poprzednim:
a) uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

Autopromocja

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczną wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – mogą płacić ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku (nawet jeżeli w tym roku przekroczą 250 tys. euro obrotu).

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki (cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych), opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
1) odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, jeżeli nie przekroczył ww. limitów albo
2) z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy nie przekroczył ww. limitu z indywidualnej działalności (pkt a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy nie przekroczył ww. limitu z działalności w formie spółki (pkt b).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki (spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych), z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 250.000 euro. W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych zasadą jest obliczanie ryczałtu co miesiąc i wpłacanie go urzędowi skarbowemu do 20. dnia następnego miesiąca. Jednak podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody (samodzielnie lub w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych), które nie przekroczyły równowartości w złotówkach kwoty 25 000 euro mogą rozliczać ryczałt kwartalnie. Wtedy wpłacają go (za cały kwartał) na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, (a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia rocznego zeznania – tj. do końca stycznia następnego roku).

Limity na rok 2019

Zgodnie z zasadą określoną w art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne kwoty wyrażone w euro (a więc również te ww. limity przychodów) przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich walut NBP nr 190/A/NBP/2018 z dnia 1 października 2018 r. średni kurs euro wynosi: 1 euro = 4,2795 zł.

Zatem ww. limity ryczałtowców (odnośnie przychodów z działalności gospodarczej) na 2019 rok wyglądają  następująco:

Podatnicy, którzy mają prawo płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2019 roku

Przychody (przedsiębiorcy lub spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych w której przedsiębiorca uczestniczy) z działalności gospodarczej osiągnięte w 2018 roku nie przekroczyły kwoty:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie samodzielnie

250.000,- euro

1.069.875,- zł

Przedsiębiorcy  prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga!  W tym przypadku bierze się pod uwagę przychody całej spółki – wszystkich wspólników)

Przedsiębiorcy  prowadzący działalność gospodarczą jednocześnie samodzielnie i w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga! W tym przypadku przedsiębiorca ma dwa oddzielne limity 250 tys. euro – jeden dla swojej samodzielnej działalności a drugi dla spółki, w której uczestniczy)

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie (lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych), opodatkowaną wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych (Uwaga!  W tym przypadku bierze się pod uwagę łączne przychody przedsiębiorcy i spółki, w której uczestniczy)

* przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków

Podatnicy, którzy mają prawo płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2019 roku (kwartalnie)

Przychody (przedsiębiorcy lub spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych w której przedsiębiorca uczestniczy) z działalności gospodarczej osiągnięte w 2018 roku nie przekroczyły kwoty:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie samodzielnie

25.000,- euro

106.987,50 zł

Przedsiębiorcy  prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga!  W tym przypadku bierze się pod uwagę przychody całej spółki – wszystkich wspólników)

W 2019 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2018 roku:
- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 1.069.875,- zł (równowartość 250.000 euro),
- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie w formie spółki spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 1.069.875,- zł (równowartość 250.000 euro).

- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej jednocześnie samodzielnie i w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (Uwaga! W tym przypadku przedsiębiorca ma dwa oddzielne limity, których nie może przekroczyć: 1.069.875,- zł /równowartość 250.000 euro/ – jeden dla swojej samodzielnej działalności a drugi dla spółki, w której uczestniczy)
- uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty: 1.069.875,- zł (równowartość 250.000 euro).

Ponadto prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2019 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki (cywilnej lub jawnej osób fizycznych) w 2018 r. nie przekroczyły kwoty 106.987,5 zł (równowartość 25.000 euro).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – najem prywatny (limit)

Nie zmienia się natomiast w 2019 roku wyrażony wyłącznie w złotych limit 100.000,- zł odnośnie opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego (także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) realizowanego poza działalnością gospodarczą.  

Przychody te do kwoty 100 000 zł są opodatkowane stawką ryczałtu 8,5%, a nadwyżka przychodów powyżej 100 tys. zł jest opodatkowana stawką 12,5%.


Oświadczenie o wyborze ryczałtu – zasady i wzór

Podatnik, który już płaci w 2018 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie przekroczył ww. limitu przychodów i nadal chce korzystać z tej formy opodatkowania – nie musi składać żadnego oświadczenia. Zgodnie bowiem z art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorcy, którzy dotąd nie płacili ryczałtu, muszą złożyć (naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika) pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania na dany rok podatkowy. Trzeba to zrobić najpóźniej 20 stycznia, jeżeli chce się płacić ryczałt od przychodów osiągniętych od początku danego roku.

Ale jeśli przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli tego nie zrobi, musi płacić PIT wg zasad ogólnych tego podatku oraz prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może też złożyć podczas rejestracji (lub aktualizacji danych) do CIDG na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenia o wyborze ryczałtu składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsc zamieszkania każdego ze wspólników.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej nie ma żadnej szczególnej formy (druku). Wystarczy zwykła forma pisemna. Tak samo w przypadku wyboru kwartalnej formy ryczałtu.

Wzór oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Warszawa, dnia … ……….……….. r.

Jan Kowalski

zamieszkały w …………

przy ul. …………………

kod pocztowy: ………….

NIP/PESEL .....................

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w

……………………………………..

adres: ………………………………

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Jan Kowalski, działając zgodnie z art. 9 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) oświadczam niniejszym, że wybieram opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odnośnie przychodów uzyskiwanych przeze mnie w ……… roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej .

(podpis przedsiębiorcy)

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Kto nie może wybrać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej

Oprócz podatników, którzy przekroczyli w zeszłym roku ww. limity z opodatkowania swoich przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą skorzystać osoby wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Są to m.in. osoby płacące kartę podatkową, zwolnieni okresowo z PIT, osiągające przychody z tytułu prowadzenia aptek, lombardów, kantorów walut, wykonujących niektóre wolne zawody, wykonujących niektóre usługi (wymienione w załączniku nr 2 do ustawy), handlujące częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, czy wytwarzające wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Podatnicy wymienieni w art. 8 ww. ustawy mogą za to płacić ryczałt ewidencjonowany od przychodów z tzw. najmu prywatnego.

Podstawa prawna: art. 6-9 i art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

  Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

  Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

  Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Obniżenie VAT w branży "beauty" - skutki dla budżetu państwa, gospodarki i konsumentów

  Jak obniżenie stawki podatku VAT w branży "beauty" od kwietnia 2024 roku wpłynie na dochody budżetu państwa, na zachowania przedsiębiorców i konsumentów?

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  REKLAMA