| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Najem i dzierżawa > Opodatkowanie ryczałtem najmu prywatnego – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Opodatkowanie ryczałtem najmu prywatnego – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od 2019 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące zasad informowania o wyborze opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik będzie zobowiązany poinformować urząd skarbowy o wyborze tej formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód.

Zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2244), która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w prawie podatkowym od 2019 r.

Nowela przewiduje szereg nowych regulacji w dwóch obszarach, tj. prawie podatkowym i prawie gospodarczym. Jeżeli chodzi o zmiany w prawie podatkowym (podatkach dochodowych), to wprowadza się m.in.:

a) likwidację obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:

- informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,

- odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek,

- dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,

b) wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł

c) podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,

d) wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą;

e) wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku;

f) zwolnienie od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki.

Nowela zakłada również zmiany w zakresie terminów na dokonanie wyboru opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych najmu prywatnego. Konkretnie chodzi o nowe regulacje obejmujące art. 9 ust. 1i ust. 4 i art. 12 ust. 6, 7 i 8c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem - stan obecny

Wyjaśnijmy, że obecnie podatnik, który w danym roku podatkowym zamierza opodatkować przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 stycznia.

Natomiast gdy rozpoczyna świadczenie usług najmu prywatnego w trakcie roku podatkowego i chce uzyskiwane z tego tytułu przychody opodatkowywać ryczałtem – składa zawiadomienie w tej sprawie nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem - po zmianach

W efekcie wejścia w życie nowych regulacji, począwszy od 1 stycznia 2019 r., powyższe zasady zostaną zmienione, tj. ulegnie zmianie termin informowania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z opodatkowania w tej formie, będzie zobowiązany zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

W praktyce oznacza to, że w 2019 r. podatnik nie musi składać zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem na dotychczasowych zasadach, czyli do 21 stycznia 2019 r. (termin ulega przesunięciu, ponieważ w 2019 r. 20 stycznia wypada w niedzielę), jeżeli z tego tytułu nie osiągnie żadnego przychodu w styczniu 2019 r. Będzie natomiast musiał złożyć zawiadomienie w tej sprawie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w 2019 r. przychód.

Warto też mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w nowelizacji, nowe zasady składania zawiadomień o wyborze opodatkowania przychodów z prywatnego najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych po raz pierwszy zastosują podatnicy, którzy zdecydują się na tę formę opodatkowania po 1 stycznia 2019 r. W przypadku natomiast podatników, którzy złożyli zawiadomienia w tej sprawie przed 1 stycznia 2019 r. i nadal chcą korzystać z tej formy opodatkowania, nie trzeba składać zawiadomienia ponownie. Zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem złożone przed 1 stycznia 2019 r. zachowuje bowiem swoją ważność także w kolejnych latach podatkowych.

Nowe zasady podpisywania oświadczeń przez małżonków

Kolejna zmiana w tym zakresie dotyczy zasad składania oświadczenia przez małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa o opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych całości dochodu osiągniętego z najmu prywatnego tylko przez jednego z nich.

Obecnie takie oświadczenie musi być podpisane przez oboje małżonków. Natomiast od 1 stycznia 2019 r., wyniku zmian wprowadzonych przez ustawodawcę, wystarczające będzie podpisanie takiego oświadczenia tylko przez jednego z małżonków.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2244).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »