| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ulgi > PIT > Każdy rodzic niepełnosprawnego dziecka ma swój limit ulgi rehabilitacyjnej

Każdy rodzic niepełnosprawnego dziecka ma swój limit ulgi rehabilitacyjnej

Skoro każdy z rodziców jest podatnikiem i oboje łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, to każdy z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej i z tytułu używania samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnego na konieczne zabiegi rehabilitacyjne może odliczyć kwotę 2.280,00 zł.

Organ podatkowy stwierdził, że podatnikom jako rodzicom mającym na utrzymaniu jedno niepełnosprawne dziecko przysługuje jeden wspólny limit odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne, w wysokości nie większej niż 2280,- zł.

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2014 / 2015

Bez znaczenia jest natomiast fakt, że każdy z rodziców może uczestniczyć w czynności przewożenia dziecka na określone zabiegi rehabilitacyjne jak również to, iż samochód stanowiący współwłasność może być wykorzystywany zarówno przez podatnika i jego małżonka do przewozu niepełnosprawnego dziecka.

Rodzice niepełnosprawnej dziewczynki nie zgodzili się z taką interpretacją i sprawa miała swój ciąg dalszy, z korzystnym rozstrzygnięciem dla podatników.

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który uznał w wyroku z 19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I SA/Kr 1/11), że małżonkowie mają prawo do podwójnego pomniejszenia dochodów przez każdego z małżonków z tytułu dowożenia dziecka na rehabilitację prywatnym samochodem.

Polecamy: Kiedy można odliczyć, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, kwoty rachunków wystawionych przez klinikę?

Z wyroku WSA wynika, że nie wyrażenie wprost przez ustawodawcę możliwości jedynie pojedynczego odliczenia kosztów, oznacza dopuszczenie podwójnego pomniejszenia dochodu, łącznie nawet do kwoty 4560,- zł (2 x 2280,- zł) .

Gdyby ustawodawca w przypadku "ulgi rehabilitacyjnej" chciał przyjąć rozwiązanie takie za jakim opowiadały się organy podatkowe, to wprowadziłby zapis identyczny jak w art. 27f ust. 4 u.p.d.o.f., gdzie expresis verbis określił, że "odliczenie (w ramach tzw. ulgi prorodzinnej) dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej".

Przy obliczaniu kwoty ulgi, należy pamiętać o rzeczywistych kosztach poniesionych przez każdego z podatników na dowóz dziecka na rehabilitację. Wydatki te powinny być właściwie udokumentowane, by w razie kontroli urzędu podatkowego mogły zostać udowodnione.  

Polecamy: Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne

Z analizy art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT wynika, że aby skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu poniesionych wydatków, związanych z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, m.in. należy:

1. mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, której roczny dochód nie przekracza kwoty 9.120zł,

2. być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego,

3. dowozić nim osoby niepełnosprawne na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne zlecone przez lekarza,

4. ponieść z tego tytułu wydatki.

WSA w Krakowie w ww. wyroku z 19 kwietnia 2011 roku stwierdził ponadto:

W świetle literalnego brzmienia przepisów, wysokość omawianych wydatków w zakresie limitu określonego w art. 26 ust. 7a pkt 14 u.p.d.o.f. dotyczy wydatków poniesionych przez każdego z małżonków (rodziców) oddzielnie i niezależnie, a każde z nich jako podatnik ma prawo do odliczenia stosownych kwot i to bez względu na to, czy opodatkowuje się indywidualnie, czy też łącznie ze współmałżonkiem (por. wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 1996r., sygn. akt III SA 411/95).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »