Kategorie

Egzekucja urzędu skarbowego wobec małżonków

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Egzekucja urzędu skarbowego wobec małżonków
Wstępując w związek małżeński w Polsce, kobieta i mężczyzna mogą podjąć decyzję odnośnie odrębności swoich dotychczasowych majątków. Jeżeli nie zdecydują inaczej (tj. jeżeli nie podpiszą umowy majątkowej małżeńskiej - intercyzy), to zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje tak zwana wspólność majątkowa. Jaki jest zakres majątku wspólnego małżonków? Czym jest tak zwany majątek osobisty? Jak majątek wspólny i osobisty mają się do egzekucji podatkowej przez organy skarbowe?

Majątek wspólny czy majątek osobisty małżonków

Pierwszym kryterium odróżniającym majątek wspólny od osobistego, jest czas jego uzyskania / powstania. To znaczy, że wspólność ustawowa majątkowa tworzy się po zawarciu związku małżeńskiego i w trakcie jego trwania. Wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, będą więc zaliczane do majątku osobistego.

Rekomendacja praktyczna: pierwszym sposobem ochrony przed egzekucją podatkową prowadzoną wobec małżonka jest wiec wskazanie, że dany majątek (np. nieruchomość) należy do majątku sprzed wspólności małżeńskiej, toteż należy zaliczać go wiec do majątku osobistego.

Majątek wspólny

Majątkiem wspólnym będą natomiast dochody z majątku całego, czyli zarówno tego wspólnego jak i osobistego. Na przykład czynsz z wynajętego mieszkania (pomimo tego, że mieszkanie należy do jednego z małżonków), należy do wspólności majątkowej małżeńskiej. Do majątku wspólnego zalicza się również wynagrodzenie za pracę i dochody z innych działalności zarobkowych. Na przykład, jeżeli małżonek prowadzi przedsiębiorstwo / firmę, to dochody z niej wchodzą do wspólności majątkowej małżeńskiej. Do majątku wspólnego zaliczone są również środki na rachunkach otwartych i funduszach emerytalnych oraz subkoncie ubezpieczeniowym.

Majątek osobisty

Do majątku osobistego, zgodnie z art. 33 KRiO, zaliczyć należy natomiast wcześniej wspominane przedmioty majątkowe, nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej. Następnie, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (chyba, że inaczej zdecydował spadkodawca lub darczyńca).

Rekomendacja praktyczna: Nieruchomość uzyskana w spadku, nawet w trakcie trwania małżeństwa, może być zaliczana do majątku osobistego małżonka.

Reklama

Do majątku osobistego zalicza się również przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (na przykład ubrania, obuwie), prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej regulowane odrębnymi przepisami, prawa niezbywalne (na przykład prawa do alimentów), uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia, prawa autorskie i pokrewne, prawa do odszkodowania za uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia lub zadośćuczynienia za doznaną szkodę, a także wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności.

Komentarz praktyczny: Do majątku osobistego zalicza się wierzytelności z tytułu umowy o pracę, a do majątku wspólnego pobrane już wynagrodzenie. Zgodnie z art. 84 KP pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Specyfika egzekucji administracyjnej

Reklama

Głównym aktem prawnym, który reguluje postępowanie egzekucyjne w zakresie administracji, jest Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Takiej (administracyjnej) egzekucji, zgodnie z art. 2, podlegają między innymi podatki, opłaty i inne należności z zakresu Ordynacji podatkowej, należności budżetowe, przychody z prywatyzacji, grzywny i kary administracyjne oraz wiele innych.

Specyfika tego postępowania polega na tym, że ten sam podmiot może być wierzycielem i jednocześnie organem egzekucyjnym. Dlatego właśnie w sytuacji na przykład - postępowań podatkowych i egzekucji w tym zakresie, niepotrzebna jest interwencja komorników, ponieważ organy skarbowe "radzą sobie" samodzielnie. W tym zakresie jednak nie mają one dowolności - ze względu na przykład na konieczność dbania o dobro Skarbu Państwa, ustawodawca zdecydował, że w przypadku, jeżeli zobowiązany uchyla się od wykonywania swoich obowiązków, wierzyciel powinien podejmować kroki zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych (art. 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Egzekucja administracyjna ma jednak swoje ograniczenia i nie podlegają jej między innymi:

 • przedmioty urządzenia domowego;
 • pościel, bielizna i niezbędne ubranie oraz ubranie służbowe;
 • zapasy żywności i opału na 30 dni;
 • jedna krowa lub dwie kozy lub trzy owce potrzebne do wyżywienia wraz z paszą;
 • narzędzia niezbędne do pracy zarobkowej (bez środków transportu);
 • przedmioty niezbędne do pracy lub służby;
 • pieniądze do kwoty 760 zł;
 • oszczędności do kwoty określonej w prawo bankowe / kasy spółdzielczo oszczędnościowo - kredytowe;
 • dokumenty osobiste;
 • po jednej obrączce, ordery;
 • przedmioty praktyk religijnych;
 • kwoty na wydatki służbowe;
 • 50% diet służbowych;
 • stypendia;
 • inne.

Rekomendacja praktyczna: W przypadku zagrożenia egzekucją administracyjną, podatnik powinien zapoznać się z pełnym zakresem wytycznych, zawartych w art. 8 ustawy o postępowaniu w administracji, weryfikując jakie ma prawa.

Egzekucja wobec małżonków w postępowaniu podatkowym

Jednym z najważniejszych dla podatników, jest odpowiedź na pytanie – czy odpowiadają oni za długi małżonka, jeżeli dotyczą one zobowiązań podatkowych. W tym zakresie odpowiedzi udzieli Ustawa Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z nią, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki, zaś zgodnie z art. 29 Ustawy Ordynacja podatkowa - osoby pozostające w zawiązku małżeńskim odpowiadają w ten sposób, że odpowiedzialność obejmie cały majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Ograniczenie, zniesienie, wyłączenie czy ustanie wspólności majątkowej może ograniczyć tę odpowiedzialność, ale nie odniesie skutku do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej, zniesieniu współwłasności orzeczeniem sądu, ustaniu wspólności w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka, czy uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Praktyka i dokumenty podstępowania egzekucyjnego

Jednym z istotnych elementów egzekucji jest dokument, zwany tytułem wykonawczym. Stanowi on formalną podstawę prowadzenia postępowania - jedna kartkę, która może zdecydować o możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków.

Na tym tle, prowadzone było postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, zakończone wyrokiem z dnia z dnia 22 kwietnia 2020 r. Strony prowadziły przed Sądem spór - czy organ egzekucyjny prowadząc egzekucję z majątku wspólnego, musi wystawić tytuł egzekucyjny przeciwko jednemu, czy przeciwko obojgu małżonków. Sąd zdecydował, że tytuł powinien obejmować oboje małżonków. W innym przypadku nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego.

Zasady egzekucji administracyjnej zostały określone w akcie prawnym o randze Ustawy, który w art. 26 stwierdza wprost, że organ egzekucyjny może wszcząć egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, który musi spełniać wymagania wzoru, określanego w rozporządzeniu. Brak tytułu wykonawczego uniemożliwia natomiast prowadzenie egzekucji.

Sąd w Łódzkiej sprawie prowadził swoje rozważania i powołał się w tym zakresie na dość szeroką, wcześniejszą linię orzeczniczą:

W opinii Sądu, gdy prowadzona egzekucja dotyczy majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka […] należy wystawić tytuł wykonawczy przeciwko obojgu małżonkom, bowiem tylko wówczas zobowiązany i jego małżonek uprawnieni będą do wnoszenia przewidzianych w ustawie środków zaskarżenia. Wystawienie tytułów wykonawczych na obojga małżonków nie spowoduje natomiast, że małżonek podatnika uzyska status zobowiązanego stając się w pełni zobowiązanym tak jak sam podatnik. [..] Dodatkowo w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. akt II FSK 146/05 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził m.in., że nieskierowanie tytułu wykonawczego do współmałżonka podatnika w sposób rażący narusza art. 27 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rekomendacja praktyczna: Ostatnią rekomendacją w praktyce, kiedy podatnika małżonka spotka egzekucja z majątku wspólnego z małżonkiem, jest rada by zawsze sprawdzać, czy egzekucja jest prowadzona prawidłowo w zakresie formalnym, a organy posiadają wszelkie niezbędne dokumenty, w tym odpowiedni tytuł wykonawczy.

Podstawy prawne opracowania:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1994 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Dz.U.2019.2086 tj. z dnia 2019.10.30 (zwany w artykule "KRiO");
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy Dz.U.2019.1040 tj. z dnia 2019.06.05 (zwana w artykule "KP");
 • Ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U.2019.1438 tj. z dnia 2019.08.01 (zwana w artykule postępowanie egzekucyjne w administracji);
 • Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz.U.2019.900 tj. z dnia 2019.05.14 (zwana w artykule „Ordynacja podatkowa”);
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie sygnatura akt III SA/Łd 174/20.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?