Kategorie

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe bardziej efektywne

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Kontrole podatkowe i celno-skarbowe bardziej efektywne
Kontrole podatkowe i celno-skarbowe bardziej efektywne
Kontroli podatkowych czy celno-skarbowych jest mniej, ale są bardziej efektywne. Skarbówka więcej analizuje, a rzadziej szuka nieprawidłowości po omacku – taki obraz działalności KAS w 2017 r. wyłania się z danych zebranych przez Dziennik Gazetę Prawną. Ten trend jest kontynuowany w 2018 roku.

Kontrole podatników w 2017 roku

Eksperci nie mają wątpliwości: urzędnicy zmienili strategię. – Odchodzą od czasochłonnych i kosztownych kontroli na rzecz czynności sprawdzających i działalności analitycznej – uważa Michał Goj, partner w zespole postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY.

W wykrywaniu nieprawidłowości fiskusowi pomaga m.in. jednolity plik kontrolny. Sprawdziła się też reforma Krajowej Administracji Skarbowej, co potwierdzają nie tylko eksperci, ale też Najwyższa Izba Kontroli – w raporcie opublikowanym na początku 2018 r. pochwaliła ona fiskusa za sprawność w działaniu i osiągnięcia w ściąganiu VAT.

W sumie w 2017 r. urzędnicy zakończyli prawie 31 tys. kontroli podatkowych, postępowań kontrolnych i kontroli celno-skarbowych. Większość z nich zaczęli jeszcze przed powstaniem KAS, czyli przed marcem 2017 r.

Teraz, gdy pozbyto się zaległości, nowe kontrole mają tylko przyspieszać. Rozpędziły się już urzędy celno-skarbowe (w marcu 2017 r. zastąpiły urzędy kontroli skarbowej). W 2017 r. stwierdziły uszczuplenia w VAT w trakcie 2635 kontroli, a ogółem zakończyły aż 4176 postępowań (spośród 6021 przejętych po UKS-ach). Niezależnie od tego rozpoczęły 2949 nowych postępowań i zdążyły już zakończyć 542 z nich.

Nie próżnowały też urzędy skarbowe – w całym kraju zakończyły ponad 26 tys. kontroli. Najwięcej na Górnym Śląsku, gdzie sfinalizowano 3920 postępowań. Średni czas trwania kontroli (zależnie od województwa) waha się od 17 do nawet 139 dni. Zdaniem Jana Tokarskiego, dyrektora w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC, rozbieżności te pokazują, jak bardzo dziurawe są przepisy o maksymalnym czasie trwania kontroli.

Zmniejszył się, choć ciągle ma ogromną skalę, problem z otrzymaniem zwrotu VAT w terminie. O ile w 2016 r. na podstawie postępowań kontrolnych i kontroli podatkowych urzędnicy wstrzymali zwrot ponad 5 mld zł, o tyle w ubiegłym roku było to już 2,8 mld zł.

Z danych, do których dotarł DGP, wynika jeszcze jedno. W ubiegłym roku z rejestru podatników czynnych VAT wykreślono łącznie 206 305 firm.

Zdaniem ekspertów to efekt konsekwentnej zmiany strategii. Fiskus odchodzi od czasochłonnych i kosztownych kontroli podatkowych na rzecz czynności sprawdzających i działalności analitycznej. Pomaga mu w tym jednolity plik kontrolny. Dzięki temu urzędy sprawdzają podatników tam, gdzie ma to największy sens. Sprawdziła się też sama reforma Krajowej Administracji Skarbowej, co potwierdzają nie tylko doradcy podatkowi, ale i Najwyższa Izba Kontroli w niedawnym raporcie za 2017 r.

Z danych wynika, że w 2017 r. urzędnicy zakończyli prawie 31 tys. kontroli podatkowych, postępowań kontrolnych i kontroli celno-skarbowych. Większość z nich zaczęli jeszcze przed powstaniem KAS, czyli przed marcem 2017 r.

Nowych spraw było znacząco mniej, ale zdaniem ekspertów teraz, gdy fiskus pozbył się zaległości, można oczekiwać, że kontrole tylko przyspieszą.

Najwięcej na Śląsku

Najbardziej szczegółowe dane dotyczą kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe (nie obejmują one czynności sprawdzających prowadzonych również przez te urzędy ani kontroli celno-skarbowych).

Z danych przedstawionych przez wiceministra finansów Piotra Walczaka w odpowiedzi na poselską interpelację (nr 18747) wynika, że w 2017 r. w całym kraju zakończono ponad 26 tys. kontroli podatkowych. Najwięcej na Górnym Śląsku, gdzie sfinalizowano 3920 postępowań.

Dla porównania najmniej kontroli podatkowych zakończyły urzędy skarbowe na Warmii i Mazurach (504). Renata Kostowska, rzeczniczka prasowa olsztyńskiej Izby Administracji Skarbowej tłumaczy, że urzędnicy z tego regionu skupili się w większym stopniu na prowadzeniu niesformalizowanych czynności sprawdzających. Zwraca też uwagę na to, że po reformie KAS ciężar prowadzenia kontroli został przerzucony na urzędy celno-skarbowe.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Najszybciej we Wrocławiu i w Lublinie

Najkrócej trwały kontrole prowadzone przez urzędy podległe izbom administracji skarbowej we Wrocławiu i w Lublinie (średnio 17 dni). Najdłużej przebiegały w województwie warmińsko-mazurskim (przeciętnie 139 dni).

Zdaniem Alicji Sarny, partnera i szefa Zespołu Postępowań Podatkowych w MDDP, za takimi rozbieżnościami może stać metodyka liczenia czasu kontroli. – Z mojej praktyki wynika, że organy podatkowe, określając czas trwania kontroli podatkowej, bardzo często wskazują na liczbę dni, w których kontrolujący fizycznie przebywali w siedzibie kontrolowanego, a nie czas trwania kontroli od doręczenia upoważnienia do doręczenia protokołu kontroli. Być może to tłumaczy tak odmienne wyniki w poszczególnych regionach – sugeruje ekspertka.

Czyszczą stare postępowania

Ewidentnie rozpędzają się urzędy celno-skarbowe, powstałe od 1 marca 2017 r. I to z dobrym skutkiem. Przykładowo w 2017 r. stwierdziły uszczuplenia w VAT w trakcie 2635 kontroli. Jedna trzecia podatników odwołała się od ustaleń kontrolnych (37,1 proc.).

Wprawdzie w ubiegłym roku UCS również skupiały się głównie na zakończeniu 4176 postępowań kontrolnych (spośród 6021 przejętych po urzędach kontroli skarbowej), ale niezależnie od tego rozpoczęły 2949 nowych kontroli celno-skarbowych. Z czego zakończyły już 542.

Stare postępowania miały być w miarę możliwości kończone już do końca maja ubiegłego roku, zgodnie z zaleceniami wiceministra Walczaka skierowanymi do wszystkich dyrektorów IAS i naczelników UCS (pismo z 4 kwietnia 2017 r., nr KS10.8750.1.2017).


Kontrolują, ale nie słupy

Potwierdza się też, że coraz rzadziej wstrzymywany jest zwrot VAT na rzecz przedsiębiorców. Na to zjawisko wskazywaliśmy już w artykule „VAT coraz częściej wraca do przedsiębiorców w terminie” (DGP nr 12/2018).

O ile w 2016 r. na podstawie postępowań kontrolnych i kontroli podatkowych wstrzymano zwrot ponad 5 mld zł, o tyle w ubiegłym roku było to już 2,8 mld zł. Najwięcej wstrzymały urzędy celno-skarbowe, bo ponad 1,5 mld zł.

Urzędy skarbowe wstrzymały w skutek kontroli zwrot ponad 625 mln zł. Najwięcej w województwach: mazowieckim (176,1 mln zł), dolnośląskim (148,7 mln zł) i pomorskim (116,1 mln zł). Najmniej – na Warmii i Mazurach (2,3 mln zł).

W 2017 r. VAT w terminie nie odzyskało 2725 firm – wynika z odpowiedzi udzielonej 10 stycznia przez wiceszefa Krajowej Administracji Skarbowej Pawła Cybulskiego na pytanie poselskie (nr 532).

Kontrole VAT coraz rzadziej dotyczą obecnie słupów i art. 108 ustawy o VAT, czyli przepisu, który nakazuje zapłacić podatek wykazany na pustej fakturze. Jak wyjaśnia biuro prasowe KAS, w ubiegłym roku w porównaniu do 2016 r. liczba takich kontroli spadła aż o 43 proc. Zamiast tego coraz częściej rozpoczynane są postępowania przygotowawcze w trybie kodeksu karno-skarbowego.

Zdaniem Sławomira Pilarczyka, radcy prawnego w Crido Taxand, zmiana podejścia fiskusa jest racjonalna. – Kontrolowanie słupów było bezprzedmiotowe, skoro nie mają one środków, aby uregulować zapłatę ewentualnej sankcji – komentuje ekspert.

Alicja Sarna zwraca uwagę na to, że obecnie w niemal każdej sytuacji urzędnicy weryfikują cały łańcuch transakcji i często występują o informacje do zagranicznych władz skarbowych. – Firmy nadal więc mogą czekać latami na pieniądze, tym bardziej że zwrotu nie gwarantuje nawet zakończenie kontroli podatkowej. Naczelnik urzędu skarbowego ciągle bowiem może prowadzić postępowanie podatkowe i weryfikować zasadność zwrotu – wyjaśnia ekspertka MDDP.

Z danych za 2017 r. wynika, że najwięcej VAT zwrócono firmom na Mazowszu (ponad 29 mld zł) i w woj. śląskim (prawie 10,5 mld zł). Łącznie było to ponad 85,5 mld zł.

206 tys. wykreślonych

W ubiegłym roku z rejestru podatników czynnych VAT wykreślono łącznie 206 305 firm (odpowiednio 163 760 osób fizycznych i 42 545 osób prawnych). Najwięcej wykreśleń było na terenach podległym izbom administracji skarbowej we Wrocławiu i w Warszawie, najmniej w woj. opolskim.

Polecamy: INFORLEX Księgowość

Polecamy: INFORLEX Biznes

Pomogły nowa strategia i reorganizacja

Dane za 2017 r. mogą zaskakiwać, ale tylko na pierwszy rzut oka. Na pozór wydaje się, że trudno pogodzić płynące zewsząd informacje o większej skuteczności kontroli czy dużych kwotach domiarów z niezbyt imponującą liczbą takich postępowań. W przypadku urzędów skarbowych liczba kontroli w ciągu dwóch lat spadła przecież prawie o połowę. Przyczyn jest kilka.

Po pierwsze, może to być efekt konsekwentnej zmiany strategii, czyli przesuwania ciężaru weryfikacji rozliczeń z czasochłonnego, kosztownego i jednak ograniczonego przepisami trybu kontroli podatkowej na czynności sprawdzające i różnego rodzaju działalność analityczną. To pozwala angażować środki fiskusa tam, gdzie ma to największy sens.

Z drugiej strony na pewno nie da się pominąć efektu samej reorganizacji, która musiała odbić się na efektywności działań urzędów co najmniej w roku reformy. Ciekawe jest przy tym, że struktura geograficzna kontroli pozostaje praktycznie bez zmian.

Sprawdzanie trwa zbyt długo

Dane dotyczące podatkowych i kontroli celno-skarbowych wskazują jasno, że przepisy dotyczące czasu trwania kontroli nie są zbyt efektywne. W niektórych urzędach skarbowych średni czas trwania kontroli podatkowych to ponad 100 dni. Daleko odbiega to od ograniczeń wyznaczonych przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Pokazuje też, jak bardzo te ograniczenia przeciekają. Przede wszystkim nie stosuje się ich do kontroli zwrotów VAT, a więc istotnej, jak nie najistotniejszej, części kontroli. Podatnicy rzadko się na to skarżą, bo po prostu nie chcą narażać się organowi, od którego zależy często zwrot podatku. Trochę też nie wierzą w efektywność takiego działania.

Co do kontroli prowadzonych przez UCS, to z samego zestawienia danych widać, że nie poradziły sobie w 2017 r. z zakończeniem prawie 2 tys. kontroli wszczętych przed 1 marca 2017, co miało być priorytetem w pierwszej połowie 2017 r. Te prawie 2 tys. kontroli trwały zatem co najmniej 10 miesięcy. Miejmy nadzieję, że zostaną one zakończone w 2018 r.

Wnioski są takie, że przepisy dotyczące czasu rwania kontroli łatwo ominąć. Cierpią przede wszystkim podatnicy, którzy czekają na zwroty VAT, a także pozostali, niepewni co do kształtu zobowiązania i nerwowo liczący narastające odsetki.

ⒸⓅ

Mariusz Szulc

mariusz.szulc@infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.