reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Jak wypełnić druk pełnomocnictwa ogólnego PPO-1

Jak wypełnić druk pełnomocnictwa ogólnego PPO-1

Od 1 lipca 2016 r. można posługiwać się w postępowaniu podatkowym pełnomocnictwem ogólnym i uruchomiono Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Podpowiadamy, jak wypełnić i złożyć do CRPO druk pełnomocnictwa ogólnego PPO-1.

Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

Zgodnie z art. 138a Ordynacji podatkowej strona postępowania podatkowego (np. podatnik, płatnik) może działać przez pełnomocnika. Trzeba jednak pamiętać, że są sytuacje, gdy charakter czynności (np. przesłuchanie strony) wymaga osobistego działania strony – wtedy nie można posłużyć się pełnomocnikiem. Strona postępowania podatkowego może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, szczególnego (np. do podpisywania deklaracji) albo pełnomocnictwa do doręczeń.

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. 

Na podstawie art. 138d § 3 Ordynacji podatkowej pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca (np. doradca podatkowy, radca prawny lub adwokat) mogą sami zgłosić udzielone im pełnomocnictwo ogólne) wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, z konta podatnika na Portalu Podatkowym, według wzoru określonego przez Ministra Finansów.

Zdarzają się jednak sytuacje, że z powodów technicznych leżących po stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów lub CRPO nie można złożyć pełnomocnictwa elektronicznie. W takich przypadkach trzeba złożyć do Ministra Finansów wypełniony druk pełnomocnictwa w formie pisemnej. Dotyczy to również druku zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Wzór pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (opublikowanym w Dzienniku Ustaw pod poz. 916).

Rozporządzenie to zawiera także wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).

Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do CRPO.

W sytuacji zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego (także jego zmiany, odwołania lub wypowiedzenia) ustnie do protokołu takie pełnomocnictwo musi być zgłoszone elektronicznie do CRPO przez organ podatkowy.

Pełnomocnictwo ogólne może być zgłoszone do CRPO także za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego nie podlega opłacie skarbowej.

Jak wypełnić i złożyć pełnomocnictwo ogólne przez Portal Podatkowy MF

Krok 1 - Logowanie

Podatnik powinien zalogować się do swojego profilu w Portalu Podatkowym

Krok 2 – Profil użytkownika

W oknie z danymi profilu, w sekcji LISTA KONT PODATNIKÓW, DO KTÓRYCH POSIADASZ DOSTĘP, w kolumnie Konto podatnika należy wybrać link z imieniem i nazwiskiem. W przypadku reprezentanta będzie widoczne konto organizacji, która może być mocodawcą.

Krok 3 - Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne

Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym w sekcji CO DALEJ? należy wybrać link Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne.

Krok 4 - sekcja WSTĘP

W sekcji DANE PODSTAWOWE należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące udzielanego pełnomocnictwa, a następnie przejść do kolejnego okna wybierając przycisk Dalej.

W sekcji Podmiot zgłaszający pełnomocnictwo należy zaznaczyć jeden z wymienionych podmiotów:

- mocodawca,

- pełnomocnik zawodowy (Adwokat, Radca prawny, Doradca podatkowy),

- dalszy pełnomocnik,

- osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać.

W sekcji Okres obowiązywania pełnomocnictwa należy zaznaczyć termin do kiedy udzielane pełnomocnictwo jest ważne. Pole może pozostać puste w przypadku udzielenia pełnomocnictwa na czas nieokreślony.

W sekcji Mocodawca upoważnia pełnomocnika należy zaznaczyć jedną z dwóch opcji:

- Możliwość udzielenia dalszego pełnomocnictwa, (w tym przypadku w kreatorze należy wskazać, czy w tym formularzu będzie ustanowiony dalszy pełnomocnik),

- Wyłączenie udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Krok 5 - Mocodawca

Na ekranie zostanie wyświetlone okno Mocodawca, w którym należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa ogólnego, a następnie przejść do kolejnego okna wybierając przycisk Dalej.

Dane mocodawcy w postaci identyfikatora podatkowego, rodzaju podmiotu oraz pierwszego imienia, nazwiska są uzupełniane automatycznie.

W sekcji ADRES SIEDZIBY/AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA należy wybrać adres,

który został wyświetlony (dane rejestracyjne zmigrowane są z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników - CRP KEP) albo należy dodać nowy adres. Należy zaznaczyć, iż wskazanie nowego adresu nie skutkuje aktualizacją adresu posiadanego przez Administrację Podatkową. Pole Dodaj adres dla pełnomocnictwa jest wykorzystywane tylko jeśli mocodawca to podmiot nieistniejący wcześniej w CRP KEP, wtedy dodanie nowego adresu zaktualizuje temu podmiotowi adres RAD.

Po zaznaczeniu adresu przypisanego wcześniej do podatnika następuje automatyczne uzupełnienie sekcji ADRES WYBRANY zawierającej szczegóły adresu.

Informacje zawarte w sekcji DANE KONTAKTOWE można uzupełnić manualnie. Podanie adresu E-mail będzie skutkowało otrzymaniem powiadomienia o statusie zgłoszenia.

Powiadomienia będą przesyłane na adresy E-mail wskazane w PPO-1.

Krok 6 - Pełnomocnik

Na ekranie zostanie wyświetlone okno Pełnomocnik, gdzie należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące pełnomocnika, któremu udzielone zostaje pełnomocnictwo.

W sekcji DANE PEŁNOMOCNIKA informacje należy wprowadzić manualnie.

W sekcji ADRES PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ W KRAJU należy zaznaczyć pole wyboru Dodaj adres dla pełnomocnictwa, po czym uzupełnić dane adresowe.

Sekcję DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA również należy uzupełnić manualnie. W przypadku uzupełnienia pola Nr wpisu na listę obowiązkowymi polami są Adres elektroniczny, Adres na portalu. Warto również zaznaczyć, że wpisanie adresu E-mail spowoduje, że pełnomocnik otrzyma powiadomienie na wskazany adres mailowy. Po wprowadzeniu danych należy wybrać przycisk Dalej.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama