REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wypełnić druk pełnomocnictwa ogólnego PPO-1

Jak wypełnić druk pełnomocnictwa ogólnego PPO-1
Jak wypełnić druk pełnomocnictwa ogólnego PPO-1

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lipca 2016 r. można posługiwać się w postępowaniu podatkowym pełnomocnictwem ogólnym i uruchomiono Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Podpowiadamy, jak wypełnić i złożyć do CRPO druk pełnomocnictwa ogólnego PPO-1.

Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

Zgodnie z art. 138a Ordynacji podatkowej strona postępowania podatkowego (np. podatnik, płatnik) może działać przez pełnomocnika. Trzeba jednak pamiętać, że są sytuacje, gdy charakter czynności (np. przesłuchanie strony) wymaga osobistego działania strony – wtedy nie można posłużyć się pełnomocnikiem. Strona postępowania podatkowego może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, szczególnego (np. do podpisywania deklaracji) albo pełnomocnictwa do doręczeń.

Autopromocja

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. 

Na podstawie art. 138d § 3 Ordynacji podatkowej pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca (np. doradca podatkowy, radca prawny lub adwokat) mogą sami zgłosić udzielone im pełnomocnictwo ogólne) wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, z konta podatnika na Portalu Podatkowym, według wzoru określonego przez Ministra Finansów.

Zdarzają się jednak sytuacje, że z powodów technicznych leżących po stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów lub CRPO nie można złożyć pełnomocnictwa elektronicznie. W takich przypadkach trzeba złożyć do Ministra Finansów wypełniony druk pełnomocnictwa w formie pisemnej. Dotyczy to również druku zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzór pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (opublikowanym w Dzienniku Ustaw pod poz. 916).

Rozporządzenie to zawiera także wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).

Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do CRPO.

W sytuacji zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego (także jego zmiany, odwołania lub wypowiedzenia) ustnie do protokołu takie pełnomocnictwo musi być zgłoszone elektronicznie do CRPO przez organ podatkowy.

Pełnomocnictwo ogólne może być zgłoszone do CRPO także za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego nie podlega opłacie skarbowej.

Jak wypełnić i złożyć pełnomocnictwo ogólne przez Portal Podatkowy MF

Krok 1 - Logowanie

Podatnik powinien zalogować się do swojego profilu w Portalu Podatkowym

Krok 2 – Profil użytkownika

W oknie z danymi profilu, w sekcji LISTA KONT PODATNIKÓW, DO KTÓRYCH POSIADASZ DOSTĘP, w kolumnie Konto podatnika należy wybrać link z imieniem i nazwiskiem. W przypadku reprezentanta będzie widoczne konto organizacji, która może być mocodawcą.

Krok 3 - Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne

Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym w sekcji CO DALEJ? należy wybrać link Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne.

Krok 4 - sekcja WSTĘP

W sekcji DANE PODSTAWOWE należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące udzielanego pełnomocnictwa, a następnie przejść do kolejnego okna wybierając przycisk Dalej.

W sekcji Podmiot zgłaszający pełnomocnictwo należy zaznaczyć jeden z wymienionych podmiotów:

- mocodawca,

- pełnomocnik zawodowy (Adwokat, Radca prawny, Doradca podatkowy),

- dalszy pełnomocnik,

- osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać.

W sekcji Okres obowiązywania pełnomocnictwa należy zaznaczyć termin do kiedy udzielane pełnomocnictwo jest ważne. Pole może pozostać puste w przypadku udzielenia pełnomocnictwa na czas nieokreślony.

W sekcji Mocodawca upoważnia pełnomocnika należy zaznaczyć jedną z dwóch opcji:

- Możliwość udzielenia dalszego pełnomocnictwa, (w tym przypadku w kreatorze należy wskazać, czy w tym formularzu będzie ustanowiony dalszy pełnomocnik),

- Wyłączenie udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Krok 5 - Mocodawca

Na ekranie zostanie wyświetlone okno Mocodawca, w którym należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa ogólnego, a następnie przejść do kolejnego okna wybierając przycisk Dalej.

Dane mocodawcy w postaci identyfikatora podatkowego, rodzaju podmiotu oraz pierwszego imienia, nazwiska są uzupełniane automatycznie.

W sekcji ADRES SIEDZIBY/AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA należy wybrać adres,

który został wyświetlony (dane rejestracyjne zmigrowane są z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników - CRP KEP) albo należy dodać nowy adres. Należy zaznaczyć, iż wskazanie nowego adresu nie skutkuje aktualizacją adresu posiadanego przez Administrację Podatkową. Pole Dodaj adres dla pełnomocnictwa jest wykorzystywane tylko jeśli mocodawca to podmiot nieistniejący wcześniej w CRP KEP, wtedy dodanie nowego adresu zaktualizuje temu podmiotowi adres RAD.

Po zaznaczeniu adresu przypisanego wcześniej do podatnika następuje automatyczne uzupełnienie sekcji ADRES WYBRANY zawierającej szczegóły adresu.

Informacje zawarte w sekcji DANE KONTAKTOWE można uzupełnić manualnie. Podanie adresu E-mail będzie skutkowało otrzymaniem powiadomienia o statusie zgłoszenia.

Powiadomienia będą przesyłane na adresy E-mail wskazane w PPO-1.

Krok 6 - Pełnomocnik

Na ekranie zostanie wyświetlone okno Pełnomocnik, gdzie należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące pełnomocnika, któremu udzielone zostaje pełnomocnictwo.

W sekcji DANE PEŁNOMOCNIKA informacje należy wprowadzić manualnie.

W sekcji ADRES PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ W KRAJU należy zaznaczyć pole wyboru Dodaj adres dla pełnomocnictwa, po czym uzupełnić dane adresowe.

Sekcję DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA również należy uzupełnić manualnie. W przypadku uzupełnienia pola Nr wpisu na listę obowiązkowymi polami są Adres elektroniczny, Adres na portalu. Warto również zaznaczyć, że wpisanie adresu E-mail spowoduje, że pełnomocnik otrzyma powiadomienie na wskazany adres mailowy. Po wprowadzeniu danych należy wybrać przycisk Dalej.


Krok 7 - Podsumowanie

Na ekranie zostanie wyświetlone okno Podsumowanie zawierające wszystkie dane dotyczące podmiotu zgłaszającego pełnomocnictwo, mocodawcy i pełnomocnika. Po sprawdzeniu danych należy wybrać przycisk Dalej.

Krok 8 – Dane identyfikacyjne

Pojawi się okno Podpis z sekcją DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWARTE W PODPISIE NA PORTALU PODATKOWYM. W wyświetlonym oknie należy wybrać przycisk Wyślij.

Krok 9 - Zapisanie pełnomocnictwa

Na ekranie zostanie wyświetlone okno z informacją:

Zamierzasz przedłożyć zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1/OPO-1. Aby kontynuować, podaj ponownie swoje hasło do profilu w Portalu Podatkowym.

Po wpisaniu hasła należy wybrać przycisk Ok.

Krok 10 - Potwierdzenie zapisania złożonego pełnomocnictwa ogólnego

Na ekranie zostanie wyświetlone okno zawierające następującą informację:

Pomyślnie przedłożono zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1/OPO-1.

Przedłożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z dokonaniem wpisu w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

Status zgłoszenia można sprawdzić w zakładce dokumenty na portalu. Po przetworzeniu zgłoszenia przez Administrację Podatkową, nowy status zgłoszenia zostanie przesłany na właściwy adres e-mail.

Informację należy potwierdzić przyciskiem Ok.

Krok 11 - Lista pełnomocnictw ogólnych

W celu sprawdzenia złożonego pełnomocnictwa, które zostało zapisane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, należy w profilu podatnika przejść do zakładki PEŁNOMOCNICTWA, a następnie do podzakładki OGÓLNE. W sekcji PEŁNOMOCNICTWA – PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNE pojawi się zapisane pełnomocnictwo ogólne.

Ministerstwo Finansów informuje, że podczas zgłaszania, zmiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa ogólnego użytkownik musi pamiętać o następujących zasadach ogólnych:

- Uzupełniając poszczególne rubryki należy pamiętać o zastosowaniu reguł dotyczących wymagalności pól.

- Przy wprowadzaniu numeru PESEL/NIP należy pamiętać o kontroli poprawności cyfry kontrolnej.

- Przy wprowadzaniu daty urodzenia należy zweryfikować poprawność formatu daty (DD-MM-RRRR), zgodność kalendarzową oraz sprawdzić, czy nie jest datą z przyszłości.

- Przy wprowadzaniu daty Ważne do należy zweryfikować poprawność formatu daty (DD-MM-RRRR), zgodność kalendarzową oraz sprawdzić, czy nie jest datą z przeszłości.

Więcej na ten temat (w tym także instrukcja składania zmiany, wypowiedzenia i odwołania pełnomocnictwa ogólnego): Instrukcja dla Użytkownika komponentu Portal Podatkowy – CRPO

PPO-1 w formie pisemnej

Tak jak wspomniano wyżej, jeżeli z powodów technicznych leżących po stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów lub CRPO nie można złożyć pełnomocnictwa elektronicznie (to rzadkie przypadki ale się zdarzają) – trzeba złożyć wypełniony druk PPO-1 do Ministra Finansów w formie pisemnej.

Zasadą w prawie wszystkich drukach podatkowych jest, że:

- pola jasne wypełnia podatnik,

- pola ciemne wypełnia urząd.

Druk należy wypełnić się na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W poz. 1 trzeba wpisać NIP lub PESEL podatnika.

W poz. 2 trzeba wpisać kolejny nr egzemplarza pełnomocnictwa / ogółem liczba egzemplarzy.

Pozycję tę wypełnia się w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego egzemplarza druku PPO-1 dla jednego pełnomocnictwa ogólnego, jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe złożenie formularza PPO-1 w formie dokumentu elektronicznego (art. 138d § 3 zdanie drugie Ordynacji podatkowej).

W poz. 4 trzeba określić (poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu) podmiot zgłaszający pełnomocnictwo.

Pełnomocnik/dalszy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zaznacza w poz. 4 odpowiednio kwadrat nr 2-4 oraz 5/6.

Trzeba pamiętać, że na formularzu PPO-1 może być zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo ogólne (tj. udzielone nie przez mocodawcę, a pełnomocnika ogólnego).

W części B (poz. 5-27) trzeba dokładnie wpisać wszystkie wymagane dane mocodawcy. Przy czym pozycje 7-12 wypełnia się w przypadku nierezydenta (podmiotu mającego rezydencję podatkową poza Polską) nieposiadającego identyfikatora podatkowego.

Wypełnienie części B.3 (dane kontaktowe – nr telefonu, faksu, adres e-mail) nie jest obowiązkowe. Adres elektroniczny oznacza tu adres w systemie teleinformatycznym (np. ePUAP) wykorzystywanym przez organ podatkowy.

Część C zawiera oświadczenie mocodawcy o udzieleniu pełnomocnictwa osobie wymienionej w części D. Ponadto można ale nie jest to konieczne obowiązkowe złożyć w tym miejscu oświadczenie (poprzez zaznaczenie kwadratu „tak”) o możliwości udzielenia przez pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa ogólnego.

W części C (poz. 28-32) jest miejsce na wpisanie danych i podpisów trzech mocodawców lub trzech osób działających w imieniu mocodawcy i ich funkcji. Poz. 30 wypełnia się, gdy pełnomocnictwo jest udzielane przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób), pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu PPO-1.

W poz. 32 trzeba wpisać datę udzielenia pełnomocnictwa.

W części D (poz. 33-84) jest miejsce na wpisanie danych identyfikacyjnych, adresu i danych kontaktowych pełnomocnika, a także dalszego pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony. W przypadku zgłoszenia na formularzu dalszego pełnomocnictwa należy wypełnić także części D.1-D.3

Przy czym pozycje 37-42 i 63-68 wypełnia się w przypadku nierezydenta (podmiotu mającego rezydencję podatkową poza Polską) nieposiadającego identyfikatora podatkowego.

Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania (więcej niż jednego pełnomocnika ogólnego) lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie, strona wskazuje organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń (art. 138g Ordynacji podatkowej). Wskazanie pełnomocnika do doręczeń następuje przez zaznaczenie kwadratu w poz. 43 i ew. dodatkowo w poz. 69.

Wypełnienie poz. 44/70 jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej).

Wypełnienie poz. 44/70 jest obowiązkowe w przypadku nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazał w części D.2. /D.5. adresu do doręczeń w kraju (art. 145 § 2 i 2a Ordynacji podatkowej).

Wypełnienie poz. 44/70 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika ogólnego niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oznacza wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi (dalszemu pełnomocnikowi) pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym (np. ePUAP) wykorzystywanym przez organ podatkowy

Wskazywanie (w poz. 45 i ew. w poz. 71) adresu elektronicznego na Portalu Podatkowym nie jest obowiązkowe, z tym że z wykorzystaniem portalu podatkowego będą załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287, z późn. zm.).

Wskazanie danych kontaktowych - nr telefonu, faksu, adres e-mail) – pełnomocnika lub dalszego pełnomocnika nie jest obowiązkowe.

W części E (poz. 85) trzeba wpisać datę, do której ma obowiązywać to pełnomocnictwo ogólne. Niewypełnienie poz. 85 oznacza udzielenie pełnomocnictwa bezterminowo.

Warto wiedzieć, że ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (art. 138i § 1 Ordynacji podatkowej).

Część F wypełnia się w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa przez podmiot inny niż mocodawca tj.  adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, albo organ podatkowy. Część F wypełnia także organ podatkowy, który zgłasza kuratora jako pełnomocnika ogólnego.

Część G wypełnia się tylko jeżeli dołącza się inne załączniki lub czyni jakieś dodatkowe uwagi – wypełnienie tej części nie jest obowiązkowe.

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA