REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wypełnić druk pełnomocnictwa ogólnego PPO-1

Jak wypełnić druk pełnomocnictwa ogólnego PPO-1
Jak wypełnić druk pełnomocnictwa ogólnego PPO-1

REKLAMA

Od 1 lipca 2016 r. można posługiwać się w postępowaniu podatkowym pełnomocnictwem ogólnym i uruchomiono Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Podpowiadamy, jak wypełnić i złożyć do CRPO druk pełnomocnictwa ogólnego PPO-1.

Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

Zgodnie z art. 138a Ordynacji podatkowej strona postępowania podatkowego (np. podatnik, płatnik) może działać przez pełnomocnika. Trzeba jednak pamiętać, że są sytuacje, gdy charakter czynności (np. przesłuchanie strony) wymaga osobistego działania strony – wtedy nie można posłużyć się pełnomocnikiem. Strona postępowania podatkowego może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, szczególnego (np. do podpisywania deklaracji) albo pełnomocnictwa do doręczeń.

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. 

Na podstawie art. 138d § 3 Ordynacji podatkowej pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca (np. doradca podatkowy, radca prawny lub adwokat) mogą sami zgłosić udzielone im pełnomocnictwo ogólne) wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, z konta podatnika na Portalu Podatkowym, według wzoru określonego przez Ministra Finansów.

Zdarzają się jednak sytuacje, że z powodów technicznych leżących po stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów lub CRPO nie można złożyć pełnomocnictwa elektronicznie. W takich przypadkach trzeba złożyć do Ministra Finansów wypełniony druk pełnomocnictwa w formie pisemnej. Dotyczy to również druku zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzór pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (opublikowanym w Dzienniku Ustaw pod poz. 916).

Rozporządzenie to zawiera także wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do CRPO.

W sytuacji zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego (także jego zmiany, odwołania lub wypowiedzenia) ustnie do protokołu takie pełnomocnictwo musi być zgłoszone elektronicznie do CRPO przez organ podatkowy.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Pełnomocnictwo ogólne może być zgłoszone do CRPO także za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego nie podlega opłacie skarbowej.

Jak wypełnić i złożyć pełnomocnictwo ogólne przez Portal Podatkowy MF

Krok 1 - Logowanie

Podatnik powinien zalogować się do swojego profilu w Portalu Podatkowym

Krok 2 – Profil użytkownika

W oknie z danymi profilu, w sekcji LISTA KONT PODATNIKÓW, DO KTÓRYCH POSIADASZ DOSTĘP, w kolumnie Konto podatnika należy wybrać link z imieniem i nazwiskiem. W przypadku reprezentanta będzie widoczne konto organizacji, która może być mocodawcą.

Krok 3 - Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne

Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym w sekcji CO DALEJ? należy wybrać link Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne.

Krok 4 - sekcja WSTĘP

W sekcji DANE PODSTAWOWE należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące udzielanego pełnomocnictwa, a następnie przejść do kolejnego okna wybierając przycisk Dalej.

W sekcji Podmiot zgłaszający pełnomocnictwo należy zaznaczyć jeden z wymienionych podmiotów:

- mocodawca,

- pełnomocnik zawodowy (Adwokat, Radca prawny, Doradca podatkowy),

- dalszy pełnomocnik,

- osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać.

W sekcji Okres obowiązywania pełnomocnictwa należy zaznaczyć termin do kiedy udzielane pełnomocnictwo jest ważne. Pole może pozostać puste w przypadku udzielenia pełnomocnictwa na czas nieokreślony.

W sekcji Mocodawca upoważnia pełnomocnika należy zaznaczyć jedną z dwóch opcji:

- Możliwość udzielenia dalszego pełnomocnictwa, (w tym przypadku w kreatorze należy wskazać, czy w tym formularzu będzie ustanowiony dalszy pełnomocnik),

- Wyłączenie udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Krok 5 - Mocodawca

Na ekranie zostanie wyświetlone okno Mocodawca, w którym należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa ogólnego, a następnie przejść do kolejnego okna wybierając przycisk Dalej.

Dane mocodawcy w postaci identyfikatora podatkowego, rodzaju podmiotu oraz pierwszego imienia, nazwiska są uzupełniane automatycznie.

W sekcji ADRES SIEDZIBY/AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA należy wybrać adres,

który został wyświetlony (dane rejestracyjne zmigrowane są z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników - CRP KEP) albo należy dodać nowy adres. Należy zaznaczyć, iż wskazanie nowego adresu nie skutkuje aktualizacją adresu posiadanego przez Administrację Podatkową. Pole Dodaj adres dla pełnomocnictwa jest wykorzystywane tylko jeśli mocodawca to podmiot nieistniejący wcześniej w CRP KEP, wtedy dodanie nowego adresu zaktualizuje temu podmiotowi adres RAD.

Po zaznaczeniu adresu przypisanego wcześniej do podatnika następuje automatyczne uzupełnienie sekcji ADRES WYBRANY zawierającej szczegóły adresu.

Informacje zawarte w sekcji DANE KONTAKTOWE można uzupełnić manualnie. Podanie adresu E-mail będzie skutkowało otrzymaniem powiadomienia o statusie zgłoszenia.

Powiadomienia będą przesyłane na adresy E-mail wskazane w PPO-1.

Krok 6 - Pełnomocnik

Na ekranie zostanie wyświetlone okno Pełnomocnik, gdzie należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące pełnomocnika, któremu udzielone zostaje pełnomocnictwo.

W sekcji DANE PEŁNOMOCNIKA informacje należy wprowadzić manualnie.

W sekcji ADRES PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ W KRAJU należy zaznaczyć pole wyboru Dodaj adres dla pełnomocnictwa, po czym uzupełnić dane adresowe.

Sekcję DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA również należy uzupełnić manualnie. W przypadku uzupełnienia pola Nr wpisu na listę obowiązkowymi polami są Adres elektroniczny, Adres na portalu. Warto również zaznaczyć, że wpisanie adresu E-mail spowoduje, że pełnomocnik otrzyma powiadomienie na wskazany adres mailowy. Po wprowadzeniu danych należy wybrać przycisk Dalej.


Krok 7 - Podsumowanie

Na ekranie zostanie wyświetlone okno Podsumowanie zawierające wszystkie dane dotyczące podmiotu zgłaszającego pełnomocnictwo, mocodawcy i pełnomocnika. Po sprawdzeniu danych należy wybrać przycisk Dalej.

Krok 8 – Dane identyfikacyjne

Pojawi się okno Podpis z sekcją DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWARTE W PODPISIE NA PORTALU PODATKOWYM. W wyświetlonym oknie należy wybrać przycisk Wyślij.

Krok 9 - Zapisanie pełnomocnictwa

Na ekranie zostanie wyświetlone okno z informacją:

Zamierzasz przedłożyć zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1/OPO-1. Aby kontynuować, podaj ponownie swoje hasło do profilu w Portalu Podatkowym.

Po wpisaniu hasła należy wybrać przycisk Ok.

Krok 10 - Potwierdzenie zapisania złożonego pełnomocnictwa ogólnego

Na ekranie zostanie wyświetlone okno zawierające następującą informację:

Pomyślnie przedłożono zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1/OPO-1.

Przedłożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z dokonaniem wpisu w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

Status zgłoszenia można sprawdzić w zakładce dokumenty na portalu. Po przetworzeniu zgłoszenia przez Administrację Podatkową, nowy status zgłoszenia zostanie przesłany na właściwy adres e-mail.

Informację należy potwierdzić przyciskiem Ok.

Krok 11 - Lista pełnomocnictw ogólnych

W celu sprawdzenia złożonego pełnomocnictwa, które zostało zapisane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, należy w profilu podatnika przejść do zakładki PEŁNOMOCNICTWA, a następnie do podzakładki OGÓLNE. W sekcji PEŁNOMOCNICTWA – PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNE pojawi się zapisane pełnomocnictwo ogólne.

Ministerstwo Finansów informuje, że podczas zgłaszania, zmiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa ogólnego użytkownik musi pamiętać o następujących zasadach ogólnych:

- Uzupełniając poszczególne rubryki należy pamiętać o zastosowaniu reguł dotyczących wymagalności pól.

- Przy wprowadzaniu numeru PESEL/NIP należy pamiętać o kontroli poprawności cyfry kontrolnej.

- Przy wprowadzaniu daty urodzenia należy zweryfikować poprawność formatu daty (DD-MM-RRRR), zgodność kalendarzową oraz sprawdzić, czy nie jest datą z przyszłości.

- Przy wprowadzaniu daty Ważne do należy zweryfikować poprawność formatu daty (DD-MM-RRRR), zgodność kalendarzową oraz sprawdzić, czy nie jest datą z przeszłości.

Więcej na ten temat (w tym także instrukcja składania zmiany, wypowiedzenia i odwołania pełnomocnictwa ogólnego): Instrukcja dla Użytkownika komponentu Portal Podatkowy – CRPO

PPO-1 w formie pisemnej

Tak jak wspomniano wyżej, jeżeli z powodów technicznych leżących po stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów lub CRPO nie można złożyć pełnomocnictwa elektronicznie (to rzadkie przypadki ale się zdarzają) – trzeba złożyć wypełniony druk PPO-1 do Ministra Finansów w formie pisemnej.

Zasadą w prawie wszystkich drukach podatkowych jest, że:

- pola jasne wypełnia podatnik,

- pola ciemne wypełnia urząd.

Druk należy wypełnić się na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

W poz. 1 trzeba wpisać NIP lub PESEL podatnika.

W poz. 2 trzeba wpisać kolejny nr egzemplarza pełnomocnictwa / ogółem liczba egzemplarzy.

Pozycję tę wypełnia się w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego egzemplarza druku PPO-1 dla jednego pełnomocnictwa ogólnego, jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe złożenie formularza PPO-1 w formie dokumentu elektronicznego (art. 138d § 3 zdanie drugie Ordynacji podatkowej).

W poz. 4 trzeba określić (poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu) podmiot zgłaszający pełnomocnictwo.

Pełnomocnik/dalszy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zaznacza w poz. 4 odpowiednio kwadrat nr 2-4 oraz 5/6.

Trzeba pamiętać, że na formularzu PPO-1 może być zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo ogólne (tj. udzielone nie przez mocodawcę, a pełnomocnika ogólnego).

W części B (poz. 5-27) trzeba dokładnie wpisać wszystkie wymagane dane mocodawcy. Przy czym pozycje 7-12 wypełnia się w przypadku nierezydenta (podmiotu mającego rezydencję podatkową poza Polską) nieposiadającego identyfikatora podatkowego.

Wypełnienie części B.3 (dane kontaktowe – nr telefonu, faksu, adres e-mail) nie jest obowiązkowe. Adres elektroniczny oznacza tu adres w systemie teleinformatycznym (np. ePUAP) wykorzystywanym przez organ podatkowy.

Część C zawiera oświadczenie mocodawcy o udzieleniu pełnomocnictwa osobie wymienionej w części D. Ponadto można ale nie jest to konieczne obowiązkowe złożyć w tym miejscu oświadczenie (poprzez zaznaczenie kwadratu „tak”) o możliwości udzielenia przez pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa ogólnego.

W części C (poz. 28-32) jest miejsce na wpisanie danych i podpisów trzech mocodawców lub trzech osób działających w imieniu mocodawcy i ich funkcji. Poz. 30 wypełnia się, gdy pełnomocnictwo jest udzielane przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób), pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu PPO-1.

W poz. 32 trzeba wpisać datę udzielenia pełnomocnictwa.

W części D (poz. 33-84) jest miejsce na wpisanie danych identyfikacyjnych, adresu i danych kontaktowych pełnomocnika, a także dalszego pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony. W przypadku zgłoszenia na formularzu dalszego pełnomocnictwa należy wypełnić także części D.1-D.3

Przy czym pozycje 37-42 i 63-68 wypełnia się w przypadku nierezydenta (podmiotu mającego rezydencję podatkową poza Polską) nieposiadającego identyfikatora podatkowego.

Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania (więcej niż jednego pełnomocnika ogólnego) lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie, strona wskazuje organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń (art. 138g Ordynacji podatkowej). Wskazanie pełnomocnika do doręczeń następuje przez zaznaczenie kwadratu w poz. 43 i ew. dodatkowo w poz. 69.

Wypełnienie poz. 44/70 jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej).

Wypełnienie poz. 44/70 jest obowiązkowe w przypadku nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazał w części D.2. /D.5. adresu do doręczeń w kraju (art. 145 § 2 i 2a Ordynacji podatkowej).

Wypełnienie poz. 44/70 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika ogólnego niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oznacza wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi (dalszemu pełnomocnikowi) pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym (np. ePUAP) wykorzystywanym przez organ podatkowy

Wskazywanie (w poz. 45 i ew. w poz. 71) adresu elektronicznego na Portalu Podatkowym nie jest obowiązkowe, z tym że z wykorzystaniem portalu podatkowego będą załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287, z późn. zm.).

Wskazanie danych kontaktowych - nr telefonu, faksu, adres e-mail) – pełnomocnika lub dalszego pełnomocnika nie jest obowiązkowe.

W części E (poz. 85) trzeba wpisać datę, do której ma obowiązywać to pełnomocnictwo ogólne. Niewypełnienie poz. 85 oznacza udzielenie pełnomocnictwa bezterminowo.

Warto wiedzieć, że ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (art. 138i § 1 Ordynacji podatkowej).

Część F wypełnia się w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa przez podmiot inny niż mocodawca tj.  adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, albo organ podatkowy. Część F wypełnia także organ podatkowy, który zgłasza kuratora jako pełnomocnika ogólnego.

Część G wypełnia się tylko jeżeli dołącza się inne załączniki lub czyni jakieś dodatkowe uwagi – wypełnienie tej części nie jest obowiązkowe.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • logo
    2023-03-21 23:16:45
    czyj podpis masie znaleźć w części c pozycja 31
    0
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. Kurs euro 4,6091 zł

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2 października 2023 roku. NBP nr 190/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6091 zł.

Podatek od kota. Kiedy i dlaczego musisz zapłacić?

W Polsce, choć nie istnieje podatek od posiadania kota (w przeciwieństwie do podatku od posiadania psa), to jednak przy zakupie droższego kota musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, znanego jako PCC. Ta kwestia budzi wiele emocji i pytań wśród miłośników czworonogów. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć ten temat, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Lokaty bankowe 2023. 6% nominalnego zysku – 3% realnej straty

Posiadacze rocznych lokat bankowych, kończących się w 2023 roku dostają nominalne zyski ale realnie (uwzględniając inflację i podatek) ponieśli stratę z takiej formy oszczędzania.

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela). Aktualne dane, z początku października

Zestawienie rentowności obligacji wybranych państw. Wartości podane zostały w formie tabeli. Które z obligacji dają najwięcej zarobić?

Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

REKLAMA