reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Odwołanie od decyzji organu podatkowego

Odwołanie od decyzji organu podatkowego

Obowiązująca w większości państw demokratycznych, w tym także w Polsce zasada dwuinstancyjności gwarantuje podmiotom możliwość odwołania się od decyzji czy też wyroków do wyższej instancji. Reguła ta znajduje także zastosowanie w sprawach podatkowych. W jaki sposób można się odwołać od decyzji organów podatkowych?

Pouczenie o trybie odwoławczym

Postępowania przed organami podatkowymi kończą się wydaniem decyzji, która zobowiązuje podatnika do określonego działania bądź zaniechania. Ma to miejsce zarówno w postępowaniach podatkowych, rozprawie podatkowej, jak i przy zwykłej kontroli. Organy podatkowe wydając swoje decyzje każdorazowo zobligowane są do pouczenia podatnika o możliwości wniesienia odwołania. Zapewnia to zwiększenie świadomości podatnika o przysługujących mu prawach oraz gwarantuje, iż będzie miał czas na przygotowanie stosownych wniosków i dokumentów.

Warto także odnotować, iż wniesione odwołanie można wycofać w każdej chwili. Jedynym wyjątkiem jest, gdy w opinii organu odwoławczego zachodzi uzasadnione przekonanie, iż wycofanie odwołania pozostawiłoby w mocy decyzję, która została wydana z naruszeniem przepisów prawa. W tej sytuacji organ odmawia cofnięcia odwołania.

Do kogo można się odwołać?

Przepisy podatkowe precyzyjnie określają, jaki organ uznawany jest za wyższą instancję – czyli do którego organu można odwoływać się do uzyskanej już decyzji.

Organem odwoławczym od rozstrzygnięć naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby administracji skarbowej.

Organem odwoławczym od rozstrzygnięć naczelnika urzędu celno-skarbowego jest dyrektor izby administracji skarbowej lub on sam.

Organem odwoławczym od rozstrzygnięć wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa jest samorządowe kolegium odwoławcze.

Organem odwoławczym od rozstrzygnięć dyrektora izby administracji skarbowej jest on sam.

Organem odwoławczym od rozstrzygnięć samorządowego kolegium odwoławczego jest ono samo. Analogicznie w przypadku rozstrzygnięć Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Elementy odwołania

Aby odwołanie zostało rozpatrzone, zawierać musi określone przepisami elementy. Przede wszystkim przedstawiać musi, jakie zarzuty podatnik podnosi przeciwko otrzymanej decyzji. Ponadto wskazać należy istotę oraz zakres żądania, które stanowić ma przedmiot odwołania. Owe żądania należy uwiarygodnić, przedstawiając dowody. Jeśli w odwołaniu zabraknie któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów, organ przesądzi o jego niedopuszczalności.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Rozstrzygnięcia organu odwoławczego

Organ odwoławczy może pozostawić zaskarżaną decyzję w mocy, jeśli przychyla się do stanowiska organu pierwszej instancji, a decyzja nie została wydana z naruszeniem przepisów prawa. Ponadto może także umorzyć postępowanie odwoławcze. Dzieje się tak dla przykładu w sytuacji, gdy sprawa staje się bezprzedmiotowa, lub nie ma już podmiotu ani następców prawnych podmiotu, którego dotyczyłoby odwołanie. Organ podatkowy może także uchylić decyzję wydaną przez organ pierwszej instancji w całości lub w części i orzekać co do istoty sprawy lub umorzyć postępowanie, a także uchylić decyzję w całości i:

- przekazać sprawę do ponownego jej rozpatrzenia, jeśli wymaga ona przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości bądź w części;

- przekazać sprawę do rozpatrzenia organowi właściwemu pierwszej instancji, jeżeli podczas wydawania decyzji naruszono przepisy dotyczące właściwości organu.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama