| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Czy przedsiębiorca jako osoba fizyczna może wystawić notę korygującą

Czy przedsiębiorca jako osoba fizyczna może wystawić notę korygującą

Przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT, kupił jako osoba fizyczna materiały budowlane potrzebne do remontu domu. Sprzedający wystawił fakturę VAT i wskazał jako nabywcę podatnika, czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą, gdyż kiedyś kupował on materiały budowlane na firmę. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca jako osoba fizyczna może teraz wystawić notę korygującą?

Ustawodawca w art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, wskazując, że nota korygująca nie może dotyczyć pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy, określił pozycje faktury, które nie mogą być zmienione poprzez wystawienie noty korygującej. Są to:

● miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

● cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);

Kiedy można odmówić wystawienia noty korygującej?

● kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

● wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

● stawka podatku;

● suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

● kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

● kwota należności ogółem.

Wskazany artykuł odnoszący się do wystawiania not korygujących w przypadku pomyłek w fakturach, które dotyczą danych identyfikujących stronę transakcji, w swej istocie normuje wystawianie faktur nazywanych notą korygującą.

Polecamy: Podatki 2016 - komplet żółtych książek

Natomiast fakturę wystawiają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Dlatego też należy uznać, że notę korygującą będącą w swej istocie również fakturą mogą wystawić jedynie ci nabywcy towarów lub usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Jednak w opisanej sytuacji podatnik jest uprawniony do wystawienia noty korygującej do faktury, o której mowa w pytaniu. Mimo że nabył materiały budowlane jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to równocześnie ma status podatnika podatku od towarów i usług. Stanowisko takie potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP3/443-264/14/MD z 19 sierpnia 2014 r., w której czytamy: „(...) potwierdzić należy pogląd wnioskodawcy, że jest uprawniony do wystawienia not korygujących do faktur, o których mowa we wniosku. Wprawdzie wnioskodawca nabył materiały budowlane jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to jednak równocześnie ma status podatnika podatku od towarów i usług. Spełniony jest zatem warunek (wynikający z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT), że notę korygującą – jako odmianę zwykłej faktury – powinien wystawić podatnik podatku od towarów i usług. Ponadto korygowana treść nie będzie dotyczyć pozycji, co do których zastosowanie noty korygującej jest wyłączone (por art. 106k ust. 1 w zw. z art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy o VAT). W swoim stanowisku wnioskodawca zaproponował poprawny sposób przeprowadzenia tej korekty. (...)”.

Kto może wystawić notę korygującą

Na gruncie rozpatrywanej sytuacji można zastosować również inne rozwiązanie, a mianowicie zwrócić się do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej. Artykuł 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT przewiduje bowiem, że jeżeli po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, podatnik (w tym przypadku sprzedawca) wystawia fakturę korygującą. ©?

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

Podstawa prawna:

- Art. 106k, art. 106j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Prymakowska

Ekoconsultant sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »