| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Akcyza > Akcyza na węgiel 2012 – 10 miesięcy doświadczeń, setki interpretacji, kilkaset milionów złotych kosztów

Akcyza na węgiel 2012 – 10 miesięcy doświadczeń, setki interpretacji, kilkaset milionów złotych kosztów

Urzędy i Izby Celne uczą się akcyzy na węgiel razem z podatnikami! A sami podatnicy przechodzą w trakcie rozliczania tego podatku prawdziwą drogę przez mękę, przede wszystkim wskutek źle napisanych przepisów. Podatnikom nie pomagają też rozbieżne interpretacje organów podatkowych i nieliczne jeszcze orzecznictwo sądów.

Problematyczne szacowanie ubytków

Dr Leokadia Róg, Kierownik Zakładu Oceny Jakości paliw stałych Głównego Instytutu Górnictwa, analizując problematykę rozliczania ubytków naturalnych wyrobów węglowych (w kontekście podatku akcyzowego) zwróciła uwagę na to, że Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2011 roku ma wiele braków. Praktycznie nie wiemy nic, co należy robić z ubytkami, rozporządzenie to nie mówi ponadto nic na temat dokładności pomiarów (błędów pomiarów, niepewności pomiarów). Ekspertka stwierdziła: „Szkoda, że osoby, które zajmowały się w imieniu Ministerstwa Finansów nowym rozporządzeniem [z 19 grudnia 2011 – K.S.], nie wzięły pod uwagę rozporządzenia z 1987 [a właściwie zarządzenia, w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych paliw stałych, z 23 marca 1987 – K.S.], które obowiązywało do tej pory, ponieważ byłaby ciągłość działania, która pozwalałaby w kompleksowy sposób podejść do problemu szacowania ilości paliwa, które posiadamy i szacowania ubytków, które pomogłoby przy ewidencjonowaniu.

Ewidencję stanu zapasów i obrotu towarowego magazynowanego węgla kamiennego pod względem ilości i jakości należy prowadzić oddzielnie dla każdego sortymentu. Choć kontrole pomiarowe mogą być planowane i odbywają się najczęściej 30 czerwca i 31 grudnia, to mogą odbywać się również kontrole doraźne w zupełnie przypadkowych terminach. Ekspertka przypomniała, że w celu dokonania pomiarów ilości magazynowanych sortymentów grubych (np. kęsy, kostka, gruby, orzech) należy wyznaczyć gęstość nasypową (według PN-G-04531:1973), zaś w przypadku sortymentów drobnych (takich jak np. groszek, miał) należy dokonać pomiaru ciężaru objętościowego według Instrukcji stanowiącej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Ministrów Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 23.03.1987 r.

Urzędy i Izby Celne uczą się akcyzy na węgiel razem z podatnikami!

Z debaty panelowej, która była zwieńczeniem niniejszego spotkania, można wysnuć jeden ogólny wniosek: akcyza na węgiel budzi kontrowersje, zarówno podatnicy jak i Organy Celne wciąż edukują się w tym prawie.

W panelu uczestniczyli: Ewa Trzaskowska (Inspektor kontroli akcyzowej w Wydziale Akcyzy i Gier Izby Celnej w Kielcach), Arkadiusz Matałowski (Kierownik Referatu Akcyzy i Gier w Urzędzie Celnym w Kielcach), Adam Lao (Kierownik Referatu Akcyzy i Gier w Urzędzie Celnym w Słupsku), Jarosław Drzazga (Ekspert Izby Celnej w Łodzi) oraz Robert Pogorzelski (Zastępca Naczelnika Urzędu Celnego nr I w Warszawie). Dyskusję moderował Krzysztof Rutkowski.

Wielu uczestników zwracało się do debatujących Ekspertów z pytaniami związanymi z kwestią korekty dokumentów. Robert Pogorzelski odpowiedział, żeto co nie jest zabronione, jest dozwolone”, natomiast Jarosław Drzazga zaapelował do debatujących oraz do przysłuchujących się uczestników warsztatów: Nie skupiałbym się tak dokładnie na tych błędach, które możemy popełnić wypełniając ewidencję [...] warunkiem skorzystania ze zwolnienia przez PZ, jest prowadzenie przez niego ewidencji, ma on prowadzić ją zgodnie z przepisami prawa i przepisy prawa regulują jak ma ona wyglądać […] nie szukajmy dziury w całym. Gdy ktoś pomyli się i dokona przekreślenia, przychodząc na kontrolę nie powiemy, że ta ewidencja jest źle prowadzona. Organy tak nie postępują, nie chodzi o to, żeby czepiać się szczegółów, chodzi o to żeby spełniać generalne zasady […] Te przepisy może faktycznie nie precyzują wszystkiego, ale przepisy nigdy nie będą precyzowały wszystkiego, najważniejsza jest idea tych przepisów i cel, który one mają spełnić […]. Ustawodawca wskazał wyraźnie jakie czynności skutkują tym, że powstaje obowiązek podatkowy i kiedy powstaje zobowiązanie.

Ponadto z całej debaty można wysnuć wniosek, że przedstawiciele Organów Celnych zachęcają do dodania dodatkowych rubryk w ewidencjach, w których można zawrzeć informacje takie jak: waga według przyjęcia odbiorcy (z datą i miejscem, obok danych wystawionych przez kopalnię).

Eksperci podczas warsztatów wspominali, że spotykali się już z takimi „rozszerzonymi” ewidencjami i uważają je za dobrą praktykę (w przypadku niektórych paliw, warto dopisać jeszcze np. temperaturę powietrza). Bardzo istotne jest również to, żeby umieścić w ewidencji granicę błędu wagi (plus informacje na temat jej certyfikacji). Idąc na kontrolę, widząc, że dokumenty są prowadzone aż w tak rzetelny sposób, na pewno nie będziemy się czepiać tego, iż w rozporządzeniu jest napisane «ważyć w miejscu odbioru», a Państwo napisali, że jest ta tona czy dwie więcej” - powiedział Adam Leo.

Uczestnicy zwrócili uwagę na to, że niemal każdy Organ Celny inaczej interpretuje prawo akcyzowe na wyroby węglowe. Dlaczego praktyki Urzędów i Izb z różnych części Polski, w wielu analogicznych przypadkach nie są podobne, z jakiego powodu decyzje są wydawane na tyle różnych sposobów?

Robert Pogorzelski stwierdził: „My też się wszyscy uczymy [prawa akcyzowego na wyroby węglowe – K.S.] od niedawna i dla nas też to są nowe tematy... wydajemy decyzje na określony termin, gdyż chcemy dokonać obrachunków u klientów i zobaczyć jak to naprawdę wygląda”. Podobne stanowisko we wspomnianej kwestii zajął Adam Leo. Zastępca Naczelnika Urzędu Celnego nr I w Warszawie zwrócił uwagę na niespójność i niejasność przepisów, po czym dodał: „[...] nie ma wskazanych wzorów tych decyzji, dlatego za każdym razem one inaczej wyglądają”.

Ponadto, Ekspert reprezentujący Urząd Celny w Słupsku powiedział: „Nie ukrywam, że często wydajemy decyzje na małe pieniądze, dla firmy za jakiś jeden miesiąc, w sprawach, w których sami mamy wątpliwości, bo przepis prawa nam nakazuje robić w jeden sposób, a zdrowy rozsądek w inny i idziemy z tym do sądu, nawet po to, żeby przegrać, nie po to, żeby wygrać... to jedyna metoda, żebyśmy mogli pewne sprawy wyjaśnić”.

Przybyli specjaliści zwrócili uwagę również na to, że prawo najprawdopodobniej wyklaruje się w najbliższym czasie: „Jeżeli okaże się, że będziemy musieli dodatkowo opodatkować wszystkich, będzie oznaczało to, że coś jest [z prawem – K.S.] nie tak i najprawdopodobniej Minister Finansów zastanowi się nad tym, że normy ustalone są tak, że [nikt nie będzie w stanie ich spełnić – K.S.] wszyscy będą musieli płacić podatek. Jeżeli zaś okaże się, że opodatkujemy tylko pojedyncze firmy, to znaczy, że rzeczywiście coś im nie poszło z ubytkami, że miały ponadnormatywne straty”.

Reasumując, można stwierdzić, że ewidencja jest aktualnie „ćwiczona” na różnych podmiotach, a najważniejsza rzecz, to spełnienie warunków, o których mowa w ustawie. Kiedy ustawa zawiera w sobie wewnętrznie sprzeczne lub niewystarczająco doprecyzowane informacje (ustawa nie rozróżnia np. straty od błędu pomiaru), pomocy trzeba szukać w interpretacjach prawnych - debatujący Eksperci wielokrotnie to podkreślali.

Z rozmów kuluarowych można wysnuć jeszcze jeden wniosek: krzepiącym pozostaje fakt, że nie tylko wiele zobligowanych do rozliczania akcyzy podmiotów ma wątpliwości interpretacyjne. Również dla Organów nadzorujących, mnogość kwestii pozostaje problemowa, niepokojąca i wciąż nierozstrzygnięta. Niewątpliwym jest, że wzajemna dyskusja oraz otwarta współpraca między Urzędem a podatnikiem, może stanowić receptę na względny sukces.

___

Specjalistyczne warsztaty „Akcyza na węgiel. Praktyka i rozliczanie w świetle nowego prawa” odbyły się 30 października 2012 roku, w Warszawie. Wydarzenie  zostało przygotowane przez Zespół CBE Polska we współpracy z firmą PricewaterhouseCoopers, przedsiębiorstwem ARTEX IT, kancelarią prawną DLA Piper, a także z Urzędem Celnym w Warszawie, Izbą Celną w Kielcach, Urzędem Celnym w Kielcach, Izbą Celną w Łodzi oraz Urzędem Celnym w Słupsku.

Opracował:
Kamil Szkup – CBE Polska

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »