Kategorie

Dokumentowanie sprzedaży w VAT - zapłata zaliczki i dostawa w tym samym miesiącu

Jak udokumentować sprzedaż, gdy zapłata zaliczki i dostawa miały miejsce w tym samym miesiącu
Podatnik wystawił fakturę VAT pro forma, która następnie została zapłacona w 100%. Część towaru została dostarczona w tym samym miesiącu, w którym opłacono fakturę pro forma, a druga część w następnym miesiącu. Czy podatnik powinien wystawić fakturę zaliczkową tylko na kwotę za towary, które zostały dostarczone w następnym miesiącu?
Reklama

Fakturowanie będzie uzależnione od tego, kiedy sprzedawca otrzymał płatność oraz kiedy miały miejsce dostawy towarów. Jeśli otrzymał 100% swojego wynagrodzenia przed dostawą towarów, to jest obowiązany do wystawienia tylko faktury zaliczkowej dokumentującej całą kwotę.
Jeżeli natomiast część towarów została dostarczona przed otrzymaniem 100% zapłaty, a część po jej otrzymaniu, to sprzedawca powinien wystawić  pierwszą fakturę VAT dokumentującą dostawę towarów dokonaną przed otrzymaniem płatności oraz drugą fakturę zaliczkową na kwotę wynagrodzenia dotyczącą pozostałych towarów, które będą dostarczone w następnym miesiącu po otrzymaniu płatności. Możliwe jest także wystawienie jednej zbiorczej faktury rozliczeniowej. Szczegóły w dalszej części artykułu.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów faktura pro forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym, którego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji.

Faktura pro forma nie stanowi faktury w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, zatem jej wystawienie nie będzie wywoływało skutków podatkowych ani dla sprzedawcy, ani dla kupującego. Oznacza to, że w sytuacji wystawienia faktury pro forma sprzedawca nie będzie zobowiązany do zapłaty należnego VAT, natomiast kupującemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Podkreślenia wymaga również fakt, że wystawienie faktury pro forma nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż lub faktury zaliczkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o VAT.

Ważne
Faktura pro forma nie podlega rozliczeniu przez sprzedawcę i nie stanowi podstawy do odliczenia VAT.

Reklama

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż na rzecz innego podatnika VAT, czyli m.in. gdy zrealizuje określoną dostawę towarów. Natomiast faktura zaliczkowa jest wystawiana przez sprzedawcę, gdy ten przed dokonaniem dostawy otrzyma część lub całość należnego mu wynagrodzenia (art. 106b ust. 1 pkt 4).

Zatem z literalnego brzmienia przepisów wynika, że obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej lub faktury dokumentującej dostawę towarów będzie uzależniony od tego, kiedy podatnik otrzymał płatność oraz kiedy dostarczył towar do nabywcy:

 1. gdy sprzedawca otrzymał 100% zaliczkę przed dostawą towarów - będzie generalnie obowiązany do wystawienia jedynie faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymanie 100% należnego mu wynagrodzenia,
 2. gdy dostawa części towarów miała miejsce przed otrzymaniem 100% zapłaty, a części towarów po jej otrzymaniu - sprzedawca generalnie będzie obowiązany do wystawienia dwóch faktur:
 • pierwszej dokumentującej sprzedaż towarów dostarczonych przed otrzymaniem zaliczki oraz
 • faktury zaliczkowej dokumentującej tę część otrzymanej wpłaty (zaliczki), która dotyczy pozostałych towarów dostarczonych po otrzymaniu płatności.

Należy przy tym pamiętać o terminach wystawiania faktur oraz momencie powstania obowiązku podatkowego VAT. Fakturę VAT wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, natomiast fakturę zaliczkową - nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Podobnie jeżeli chodzi o moment powstania obowiązku podatkowego - w przypadku faktur VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, natomiast w przypadku otrzymania zaliczki przed dokonaniem dostawy - z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Warto również wspomnieć, że organy podatkowe akceptują wystawianie jednej zbiorczej faktury rozliczeniowej w przypadku, gdy otrzymana zaliczka na poczet dostawy towarów oraz realizacja dostawy mają miejsce w tym samym miesiącu, ponieważ obowiązek podatkowy (i obowiązek wystawienia faktury), zarówno dla zaliczki jak i dostawy towarów powstają w tym samym miesiącu (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2018 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.111.2018.1.ISZ oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 maja 2014 r., sygn. IPPP3/443-186/14-2/SM). W takim wypadku podatnik może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej oraz faktury końcowej i wystawić jedną fakturę rozliczeniową, dokumentującą dokonaną dostawę towarów zawierającą elementy przewidziane dla faktury zaliczkowej. Wskazane podejście może zostać zastosowane w analizowanej sprawie.

Zatem mając na uwadze powyżej przedstawione zasady oraz stanowisko organów skarbowych należy stwierdzić, że konsekwencje podatkowe będą uzależnione od daty otrzymania zaliczki oraz daty dostawy towarów. Najmniej skomplikowana sytuacja wystąpi wówczas, gdy przed dostawą sprzedawca otrzyma 100% swojego wynagrodzenia, co przedstawiają poniższe przykłady.

Przykład 1
Podatnik wystawił 1 czerwca 2020 r. fakturę pro forma na dostawę 100 sztuk towaru. 15 czerwca otrzymał zaliczkę na 100% wartości należnego wynagrodzenia. Dostawa 100 sztuk towarów miała miejsce 20 czerwca. W tej sytuacji sprzedawca jest obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymanie 100% wynagrodzenia. Obowiązek podatkowy powstał w tej sytuacji 15 czerwca, w związku z czym sprzedawca powinien wykazać podatek należny od otrzymanej zaliczki w deklaracji VAT składanej za czerwiec 2020 r.

Odmienne konsekwencje wystąpią, gdy dostawa części towarów miała miejsce przed otrzymaniem 100% zaliczki, a części towarów po trzymaniu tej zaliczki.

Przykład 2
Podatnik wystawił 1 czerwca 2020 r. fakturę pro forma na dostawę 100 sztuk towaru. 15 czerwca otrzymał całą wartość wynagrodzenia. Dostawa 50 sztuk towarów miała miejsce 10 czerwca, natomiast pozostałe 50 sztuk zostało dostarczone 20 lipca. W tej sytuacji sprzedawca jest generalnie obowiązany do wystawienia dwóch faktur, pierwszej faktury VAT dokumentującej dostawę 50 sztuk oraz drugiej faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymaną wpłatę dotyczącą pozostałych 50 sztuk dostarczonych w lipcu.

Obowiązek podatkowym powstał w tej sytuacji z chwilą dokonania pierwszej dostawy (10 czerwca) oraz z chwilą otrzymania zaliczki dotyczącej drugiej dostawy (15 czerwca), w związku z czym sprzedawca powinien wykazać podatek należny od dokonanej dostawy i otrzymanej zaliczki w deklaracji VAT składanej za czerwiec 2020 r.

Kierując się natomiast stanowiskiem organów skarbowych, dopuszczalne jest również wystawienie jednej zbiorczej faktury, ponieważ obowiązek podatkowy dotyczący pierwszej dostawy towarów oraz otrzymanej zaliczki od pozostałych towarów powstanie w tym samym miesiącu tj. w czerwcu. Zbiorcza faktura rozliczeniowa powinna dokumentować dokonaną dostawę towarów oraz zawierać elementy faktury zaliczkowej dotyczące tej części zaliczki, która dotyczy towarów dostarczonych w następnym miesiącu.

Podsumowując, w analizowanej sprawie zasady fakturowania będą uzależnione od tego, kiedy sprzedawca otrzymał płatność i kiedy miały miejsce dostawy towarów. W przypadku gdy sprzedawca otrzymał 100% swojego wynagrodzenia przed dostawą towarów, to generalnie jest obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej dokumentującej całą kwotę.

Jeśli natomiast część towarów została dostarczona przed otrzymaniem 100% zaliczki, a część po otrzymaniu 100% zaliczki, to sprzedawca generalnie powinien wystawić  pierwszą fakturą VAT dokumentującą dostawę towarów dokonaną przed otrzymaniem płatności oraz drugą fakturę zaliczkową na kwotę wynagrodzenia dotyczącą pozostałych towarów, które będą dostarczone po otrzymaniu płatności.

Dopuszczalnie jest także wystawienie jednej zbiorczej faktury dokumentującą dostawę towarów dokonaną przed otrzymaniem płatności oraz zaliczkę dotyczącą przyszłej dostawy towarów. Każdy ze sposobów fakturowania jest prawidłowy.

Podstawa prawna:

Adrian Błaszkiewicz, ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.