Kategorie

Dokumentowanie sprzedaży w VAT - zapłata zaliczki i dostawa w tym samym miesiącu

Jak udokumentować sprzedaż, gdy zapłata zaliczki i dostawa miały miejsce w tym samym miesiącu
Jak udokumentować sprzedaż, gdy zapłata zaliczki i dostawa miały miejsce w tym samym miesiącu
Podatnik wystawił fakturę VAT pro forma, która następnie została zapłacona w 100%. Część towaru została dostarczona w tym samym miesiącu, w którym opłacono fakturę pro forma, a druga część w następnym miesiącu. Czy podatnik powinien wystawić fakturę zaliczkową tylko na kwotę za towary, które zostały dostarczone w następnym miesiącu?

Fakturowanie będzie uzależnione od tego, kiedy sprzedawca otrzymał płatność oraz kiedy miały miejsce dostawy towarów. Jeśli otrzymał 100% swojego wynagrodzenia przed dostawą towarów, to jest obowiązany do wystawienia tylko faktury zaliczkowej dokumentującej całą kwotę.
Jeżeli natomiast część towarów została dostarczona przed otrzymaniem 100% zapłaty, a część po jej otrzymaniu, to sprzedawca powinien wystawić  pierwszą fakturę VAT dokumentującą dostawę towarów dokonaną przed otrzymaniem płatności oraz drugą fakturę zaliczkową na kwotę wynagrodzenia dotyczącą pozostałych towarów, które będą dostarczone w następnym miesiącu po otrzymaniu płatności. Możliwe jest także wystawienie jednej zbiorczej faktury rozliczeniowej. Szczegóły w dalszej części artykułu.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów faktura pro forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym, którego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji.

Faktura pro forma nie stanowi faktury w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, zatem jej wystawienie nie będzie wywoływało skutków podatkowych ani dla sprzedawcy, ani dla kupującego. Oznacza to, że w sytuacji wystawienia faktury pro forma sprzedawca nie będzie zobowiązany do zapłaty należnego VAT, natomiast kupującemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Podkreślenia wymaga również fakt, że wystawienie faktury pro forma nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż lub faktury zaliczkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o VAT.

Ważne
Faktura pro forma nie podlega rozliczeniu przez sprzedawcę i nie stanowi podstawy do odliczenia VAT.

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż na rzecz innego podatnika VAT, czyli m.in. gdy zrealizuje określoną dostawę towarów. Natomiast faktura zaliczkowa jest wystawiana przez sprzedawcę, gdy ten przed dokonaniem dostawy otrzyma część lub całość należnego mu wynagrodzenia (art. 106b ust. 1 pkt 4).

Zatem z literalnego brzmienia przepisów wynika, że obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej lub faktury dokumentującej dostawę towarów będzie uzależniony od tego, kiedy podatnik otrzymał płatność oraz kiedy dostarczył towar do nabywcy:

 1. gdy sprzedawca otrzymał 100% zaliczkę przed dostawą towarów - będzie generalnie obowiązany do wystawienia jedynie faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymanie 100% należnego mu wynagrodzenia,
 2. gdy dostawa części towarów miała miejsce przed otrzymaniem 100% zapłaty, a części towarów po jej otrzymaniu - sprzedawca generalnie będzie obowiązany do wystawienia dwóch faktur:
 • pierwszej dokumentującej sprzedaż towarów dostarczonych przed otrzymaniem zaliczki oraz
 • faktury zaliczkowej dokumentującej tę część otrzymanej wpłaty (zaliczki), która dotyczy pozostałych towarów dostarczonych po otrzymaniu płatności.

Należy przy tym pamiętać o terminach wystawiania faktur oraz momencie powstania obowiązku podatkowego VAT. Fakturę VAT wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, natomiast fakturę zaliczkową - nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Podobnie jeżeli chodzi o moment powstania obowiązku podatkowego - w przypadku faktur VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, natomiast w przypadku otrzymania zaliczki przed dokonaniem dostawy - z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Warto również wspomnieć, że organy podatkowe akceptują wystawianie jednej zbiorczej faktury rozliczeniowej w przypadku, gdy otrzymana zaliczka na poczet dostawy towarów oraz realizacja dostawy mają miejsce w tym samym miesiącu, ponieważ obowiązek podatkowy (i obowiązek wystawienia faktury), zarówno dla zaliczki jak i dostawy towarów powstają w tym samym miesiącu (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2018 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.111.2018.1.ISZ oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 maja 2014 r., sygn. IPPP3/443-186/14-2/SM). W takim wypadku podatnik może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej oraz faktury końcowej i wystawić jedną fakturę rozliczeniową, dokumentującą dokonaną dostawę towarów zawierającą elementy przewidziane dla faktury zaliczkowej. Wskazane podejście może zostać zastosowane w analizowanej sprawie.

Zatem mając na uwadze powyżej przedstawione zasady oraz stanowisko organów skarbowych należy stwierdzić, że konsekwencje podatkowe będą uzależnione od daty otrzymania zaliczki oraz daty dostawy towarów. Najmniej skomplikowana sytuacja wystąpi wówczas, gdy przed dostawą sprzedawca otrzyma 100% swojego wynagrodzenia, co przedstawiają poniższe przykłady.

Przykład 1
Podatnik wystawił 1 czerwca 2020 r. fakturę pro forma na dostawę 100 sztuk towaru. 15 czerwca otrzymał zaliczkę na 100% wartości należnego wynagrodzenia. Dostawa 100 sztuk towarów miała miejsce 20 czerwca. W tej sytuacji sprzedawca jest obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymanie 100% wynagrodzenia. Obowiązek podatkowy powstał w tej sytuacji 15 czerwca, w związku z czym sprzedawca powinien wykazać podatek należny od otrzymanej zaliczki w deklaracji VAT składanej za czerwiec 2020 r.

Odmienne konsekwencje wystąpią, gdy dostawa części towarów miała miejsce przed otrzymaniem 100% zaliczki, a części towarów po trzymaniu tej zaliczki.

Przykład 2
Podatnik wystawił 1 czerwca 2020 r. fakturę pro forma na dostawę 100 sztuk towaru. 15 czerwca otrzymał całą wartość wynagrodzenia. Dostawa 50 sztuk towarów miała miejsce 10 czerwca, natomiast pozostałe 50 sztuk zostało dostarczone 20 lipca. W tej sytuacji sprzedawca jest generalnie obowiązany do wystawienia dwóch faktur, pierwszej faktury VAT dokumentującej dostawę 50 sztuk oraz drugiej faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymaną wpłatę dotyczącą pozostałych 50 sztuk dostarczonych w lipcu.

Obowiązek podatkowym powstał w tej sytuacji z chwilą dokonania pierwszej dostawy (10 czerwca) oraz z chwilą otrzymania zaliczki dotyczącej drugiej dostawy (15 czerwca), w związku z czym sprzedawca powinien wykazać podatek należny od dokonanej dostawy i otrzymanej zaliczki w deklaracji VAT składanej za czerwiec 2020 r.

Kierując się natomiast stanowiskiem organów skarbowych, dopuszczalne jest również wystawienie jednej zbiorczej faktury, ponieważ obowiązek podatkowy dotyczący pierwszej dostawy towarów oraz otrzymanej zaliczki od pozostałych towarów powstanie w tym samym miesiącu tj. w czerwcu. Zbiorcza faktura rozliczeniowa powinna dokumentować dokonaną dostawę towarów oraz zawierać elementy faktury zaliczkowej dotyczące tej części zaliczki, która dotyczy towarów dostarczonych w następnym miesiącu.

Podsumowując, w analizowanej sprawie zasady fakturowania będą uzależnione od tego, kiedy sprzedawca otrzymał płatność i kiedy miały miejsce dostawy towarów. W przypadku gdy sprzedawca otrzymał 100% swojego wynagrodzenia przed dostawą towarów, to generalnie jest obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej dokumentującej całą kwotę.

Jeśli natomiast część towarów została dostarczona przed otrzymaniem 100% zaliczki, a część po otrzymaniu 100% zaliczki, to sprzedawca generalnie powinien wystawić  pierwszą fakturą VAT dokumentującą dostawę towarów dokonaną przed otrzymaniem płatności oraz drugą fakturę zaliczkową na kwotę wynagrodzenia dotyczącą pozostałych towarów, które będą dostarczone po otrzymaniu płatności.

Dopuszczalnie jest także wystawienie jednej zbiorczej faktury dokumentującą dostawę towarów dokonaną przed otrzymaniem płatności oraz zaliczkę dotyczącą przyszłej dostawy towarów. Każdy ze sposobów fakturowania jest prawidłowy.

Podstawa prawna:

Adrian Błaszkiewicz, ekspert w zakresie VAT

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Dodatkowe obciążenia podatkowe w CIT

  Polski Ład zawiera propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jakie dodatkowe obciążenia podatkowe muszą być przygotowani podatnicy CIT?

  Polski Ład. Podatkowe zmiany dla rodzin

  Polski Ład. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga „zero PIT dla dużych rodzin”. Poznaliśmy jej szczegóły.

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".